на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Органи управління ФФУ. Виконавчий комітет.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Органи управління ФФУ. Виконавчий комітет.

Органи управління ФФУ

ФФУ здійснює управління футболом через такі органи (далі - Органи): конгрес, виконавчий комітет, президія, органи здійснення футбольного правосуддя. Вищим органом управління ФФУ е Конгрес. Повноваження щодо прийняття рішень має Конгрес, скликаний відповідно до вимог статуту. Порядок ведення Конгресу та інших зборів/засідань ФФУ визначаються процедурним регламентом ФФУ. Черговий Конгрес проводиться щороку, як правило, перед Конгресами УЄФА та ФІФА, якщо такі проводяться.

Питаннями, які належать до компетенції Конгресу, є:

 • прийняття і розгляд звіту виконавчого комітету;
 • прийняття і розгляд звіту виконавчого директора;
 • прийняття і розгляд звіту аудиторського органу, річного фінансового звіту та річного бюджету;
 • обрання президента ФФУ;
 • обрання перших віце-президентів та віце-президентів ФФУ;
 • обрання членів виконавчого комітету;
 • внесення змін до статуту;
 • розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;
 • розгляд заяв про прийом і виключення колективного члена ФФУ;
 • прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства колективних членів, членів Виконавчого комітету або інших органів ФФУ;
 • розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету або органів здійснення футбольного правосуддя;
 • надання почесного членства.

Повідомлення індивідуальним та колективним членам ФФУ про черговий Конгрес надсилається у письмовій формі щонайменше за три місяці до дати його скликання. Офіційне запрошення на Конгрес направляється не пізніше трьох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом із порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом.

Колективний член ФФУ, який бажає внести питання до порядку денного чергового Конгресу, має подати його у письмовій формі до Адміністрації щонайменше за два місяці до дати скликання Конгресу. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання. Головою Конгресу є президент. За рівного розподілу голосів голова Конгресу має вирішальний голос.

Виконавчий комітет

Виконавчий комітет (далі - Виконком) складається з президента ФФУ та 28 членів, обраних Конгресом. До Виконкому не може входити більше одного представника від Колективного члена ФФУ. Кожен член Виконкому повинен обіймати активну посаду в структурі Колективного члена або ФФУ, Виконком має повноваження приймати рішення з усіх питань, які не належать до правової або статутної юрисдикції Конгресу чи іншого органу ФФУ. Виконавчий комітет має такі повноваження, що не можуть передаватися або скасовуватися:

 1. загальне управління ФФУ та здійснення контролю за ЇЇ діяльністю;
 2. визначення організаційної структури і затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФФУ;
 3. формування та нагляд за бухгалтерським обліком;
 4. обрання та відкликання Виконавчого директора і директорів;
 5. затвердження річного фінансового плану ФФУ;
 6. контроль за діяльністю Адміністрації;
 7. затвердження регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою ФФУ;
 8. затвердження інших регламентів, планів, рішень та положень;
 9. затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших обов'язкових внесків колективних членів ФФУ і вирішення усіх інших фінансових питань;
 10. здійснення господарського управління коштами і майном ФФУ;
 11. затвердження зразків нагород, пам'ятної символіки й атрибутики, печаток і штампів;
 12. скликання чергового або позачергового Конгресів ФФУ;
 13. складання письмового звіту для подання черговому Конгресу та прийняття звіту Виконавчого директора перед черговим Конгресом.

Термін повноважень членів Виконавчого комітету, обраних Конгресом, становить чотири роки. Усі члени Виконкому можуть бути переобраними.

Не може бути обраною або переобраною до Виконкому особа віком 70 і більше років.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр