на главную | карта сайта | контакты | українською
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Президія ФФУ

Президію ФФУ створює президент ФФУ з метою розв'язання першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в діяльності ФФУ і потребують негайного вирішення у період між засіданнями Виконавчого комітету. Порядок роботи Президії визначається положеннями статуту та процедурним регламентом ФФУ, До складу Президії входять перші віце-президенти і віце-президенти за посадою та інші особи, визначені президентом ФФУ. Головує на засіданнях Президії президент ФФУ, Президія може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи фахівців, відряджати їх для виконання завдань у райони, міста, області України або за кордон. Рішення Президії є обов'язковим для усіх членів ФФУ і набуває чинності з моменту прийняття. Президент негайно інформує Виконком про прийняті Президією рішення.

Президентом ФФУ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, котра є громадянином України та делегатом Конгресу ФФУ. Кандидатуру на посаду президента ФФУ може пропонувати будь-який член ФФУ. Така пропозиція надсилається до Адміністрації ФФУ за 45 днів до дати відкриття Конгресу. Президент має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища усіх кандидатів Адміністрація обов'язково надсилає ФФУ колективним членам ФФУ не пізніше ніж за один місяць до початку Конгресу. Президента обирає Конгрес ФФУ терміном на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює ФФУ. Президент підзвітний тільки Конгресу ФФУ. Президент ФФУ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:

 1. особисто керує діяльністю ФФУ, забезпечує незалежність ФФУ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання статуту ФФУ і чинного законодавства;
 2. без довіреності представляє ФФУ в ФІФА та УЄФА, винтах державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях, та усіма третіми особами;
 3. пропонує Конгресу на обрання потрібну кількість перших віце-президентів і віце-президентів, кількісний і персональний склад Виконавчого комітету;
 4. має виключне право пропонувати Виконкому кандидатуру для призначення Виконавчим директором ФФУ;
 5. пропонує Виконавчому комітету кандидатури осіб на обрання членами органів здійснення футбольного правосуддя;
 6. керує роботою та головує на засіданнях Виконкому і Президії, визначає періодичність їх скликання;
 7. має право першого підпису фінансових та інших документів ФФУ;
 8. укладає від імені ФФУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потреби рахунки у банківських установах;
 9. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФФУ;
 10. розподіляє обов'язки між віце-президентами та іншими співробітниками ФФУ;
 11. розглядає та затверджує протокол Конгресу ФФУ, якщо від членів ФФУ не надійшло ніяких зауважень;
 12. нагороджує від імені ФФУ осіб за видатні заслуги перед вітчизняним футболом;
 13. представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, колективних членів ФФУ до державних або відомчих нагород та почесних звань;
 14. за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;
 15. за відсутності президента його повноваження та обов'язки покладаються на одного з перших віце-президентів;
 16. якщо президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший віце-президент, визначений Виконкомом, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступного Конгресу.

За пропозицією Виконкому Конгрес ФФУ може нагородити статусом почесного президента або надати почесне членство особі за її видатні заслуги перед українським і/або європейським футболом. Почесні президенти і/або почесні члени можуть відвідувати засідання Конгресу та Виконкому, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу. Перших віце-президентів та віце-президентів обирає Конгрес. Термін повноважень перших віце-президентів і віце-президентів становить чотири роки. Перші віце-президенти та віце-президенти підпорядковуються і підзвітні президенту та Конгресу.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр