на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Представництва міжнародних організацій в Україні  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Представництва міжнародних організацій в Україні

У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.

Починаючи зі створення у 1815 р. Центральної комісії навігації по Рейну, міжнародні організації мають власну компетенцію та повноваження. Новим етапом у розвитку було утворення перших міжнародних універсальних організацій – Всесвітньої телеграфної спілки (1865 р.) та Всесвітньої поштової спілки (1874 р.), які мали постійну структуру. Серед цих організацій розрізнюються міжурядові та неурядові міжнародні організації.

Міжнародна міжурядова організація – це об'єднання держав, яке створене на постійній основі згідно з договором, що визначає цілі, принципи та компетенцію цієї організації, має спільні органи, а також міжнародні права й обов'язки в обсязі, встановленому в її установчому акті та необхідному для здійснення співпраці між державами-членами у відповідній сфері міжнародних відносин.

Міжнародна неурядова організація – це об'єднання громадських організацій, юридичних та фізичних осіб для вирішення спільних питань, визначених статутами цих організацій.

Нині у світі нараховується більше чотирьох тисяч міжнародних організацій, із них – близько 300 міжурядових.

Постійний характер міжнародних організацій, що відрізняє їх від міжнародних конференцій, закріплюється їх статутами або іншими установчими актами. Такими є багатосторонні договори, які, як правило, безстрокові. Постійний характер міжнародних організацій відображається також і в тому, що у структурі їх органів поруч із органами, що працюють у сесійному порядку, є один або декілька органів, діючих постійно.

Розвиток міждержавних зв'язків, поширення міжнародної співпраці на нові галузі діяльності держав зумовлює збільшення чисельності та зростання ролі міжнародних організацій у сучасному світі.

Класифікація міжнародних організацій може здійснюватися за різними ознаками (соціально-політичними, географічними та ін.).

Серед міжнародних організацій розрізнюють універсальні, які прагнуть до глобального охоплення держав, та регіональні організації. За умови, щодо їх компетенції не входить вирішення питань підтримання міжнародного миру та безпеки, можуть створюватися і міжрегіональні організації; вони становлять окрему категорію держав різних районів земної кулі, набувають певного вигляду, що залежить від сфери їх діяльності та складу, який не підлягає розширенню. Внаслідок цього такі організації не належать до числа універсальних.

Розрізнюють також відкриті міжнародні організації, вступити до яких може будь-яка зацікавлена держава, що визнає статут відповідної організації та зобов'язується його виконувати, та закриті міжнародні організації, у які певні держави не приймаються через ті чи інші причини.

Є міжнародні організації із загальною та спеціальною компетенцією. Найдокладнішою є класифікація міжнародних організацій за предметом їх діяльності (наприклад, політичні, економічні, з питань транспорту, зв'язку та ін.).

Сукупність норм, що регламентують правове положення та діяльність міжнародних організацій, створює особливу галузь сучасного міжнародного права – право міжнародних організацій.

Юридична природа міжнародних організацій визначається насамперед тим, що вони мають міждержавний характер, і є добровільними об'єднаннями. Цілі та принципи, порядок діяльності та обсяг компетенції кожної такої організації встановлюються за угодою членів (статутом або іншим установчим актом).

Припинення діяльності організації також відбувається шляхом узгодженого волевиявлення членів. Часто ліквідація організації здійснюється шляхом підписання протоколу про розпуск. Так була ліквідована Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 28 червня 1991 р. у Будапешті країни – члени РЕВ підписали Протокол про розформування організації, що проіснувала понад 40 років. Для врегулювання майнових суперечок та претензій був створений ліквідаційний комітет.

Діяльність міжнародних організацій не має суперечити основним принципам міжнародного права. У межах своєї компетенції міжнародна організація виконує такі функції: інформаційну, контрольну, оперативну, нормотворчу та ін.

За правовим статусом та специфікою діяльності на території України можна виділити такі види організацій:

 1. представництва міжнародних організацій в Україні;
 2. національні організації України – члени міжнародних організацій;
 3. філії та представництва іноземних організацій, які діють на території України.

Представництва міжнародних організацій в Україні мають певні особливості у своєму правовому статусі. Представництва міжнародних міжурядових організацій, як правило, мають статус дипломатичних місій. Але й представництва неурядових організацій теж можуть мати аналогічний статус. Щоб скласти повне уявлення про такі представництва, звернемося до взаємовідносин між Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

Згідно зі статутом від 24 червня 1998 р. МКЧХ, заснований у Женеві 1863 р. і офіційно визнаний Женевськими конвенціями і Міжнародними конференціями Червоного Хреста, є незалежною гуманітарною організацією, що володіє особливим статусом.

Комітет – одна зі складових частин Міжнародного руху Червоного Хреста й Червоного Півмісяця. Міжнародний рух Червоного Хреста й Червоного Півмісяця (Рух) називається також Міжнародним Червоним Хрестом. До цього руху належать Національні товариства Червоного Хреста й Червоного Півмісяця (Національні товариства), Міжнародний комітет Червоного Хреста (Міжнародний комітет або МКЧХ) і Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста й Червоного Півмісяця.

Будучи асоціацією, діяльність якої визначається ст. 60 і наступними статтями Цивільного кодексу Швейцарії, МКЧХе юридичною особою. Штаб-квартира МКЧХ розташована у Женеві.

Роль МКЧХ полягає в такому:

 • а) відстоювати й поширювати основні принципи Руху: гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність та універсальність;
 • б) визнавати кожне нове або реорганізоване національне суспільство, що задовольняє усім умовам визнання, викладеним у статуті Руху, а також повідомляти інші товариства про факт визнання;
 • в) виконувати завдання, покладені на нього Женевськими конвенціями, сприяти точному дотриманню положень міжнародного гуманітарного права, застосовуваного під час збройних конфліктів, і приймати будь-які скарги стосовно передбачуваних порушень цього права;
 • г) намагатися завжди забезпечувати захист і допомогу жертвам таких подій і їхніх прямих наслідків як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення як нейтральна установа, гуманітарна діяльність якої в основному здійснюється під час міжнародних та інших збройних конфліктів, а також під час внутрішнього безладу і хвилювань;
 • ґ) забезпечувати діяльність Центрального агентства розшуку, передбаченого Женевськими конвенціями;
 • д) передбачати збройні конфлікти, брати участь у навчанні медичного персоналу та підготовці медичного устаткування у взаємодії з Національними товариствами, військовими й цивільними медичними службами й іншими компетентними органами;
 • е) роз'яснювати положення міжнародного гуманітарного права, застосовуваного у період збройних конфліктів, і поширювати знання про нього, а також сприяти його розвитку;
 • є) здійснювати повноваження, покладені на нього Міжнародною конференцією Червоного Хреста й Червоного Півмісяця (Міжнародною конференцією).

МКЧХ може виступати з будь-якою гуманітарною ініціативою, що відповідає його ролі винятково нейтральної й незалежної установи й посередника, а також може розглядати будь-яке питання, що вимагає розгляду такою організацією.

МКЧХ підтримує тісні зв'язки з Національними товариствами. МКЧХ співпрацює з ними стосовно питань, що представляють спільний інтерес, таких як підготовка до дій під час збройних конфліктів, дотримання Женевських конвенцій, їхній розвиток і ратифікація, а також поширення знань про основні принципи Руху і міжнародного гуманітарного права.

МКЧХ підтримує тісний зв'язок із Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста й Червоного Півмісяця. Він співпрацює з нею в питаннях, що представляють спільний інтерес, відповідно до уставу Руху й угод, укладених між МКЧХ і Федерацією.

Рух МКЧХ підтримує відносини з державними органами й будь-якою національною або міжнародною організацією, чию допомогу він вважає корисною.

Договір між урядом України і Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні від 5 грудня 1995 р. так визначає статус Місії МКЧХ в Україні.

Уряд України, з одного боку, та Міжнародний комітет Червоного Хреста, з іншого, зважаючи на роботу, здійснену МКЧХ з надання допомоги і полегшення людських страждань, і його внесок у підтримку миру в світі, беручи до уваги інтереси України і бажання, висловлене МКЧХ щодо заснування Місії з метою виконання завдань, покладених на нього згідно з Женевськими Конвенціями 1949 р. і Додатковими Протоколами 1977 р., учасницею яких є Україна, а також згідно зі Статутами Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, і з метою зробити внесок у дотримання зобов'язань, узятих Україною щодо зазначених міжнародних договорів, враховуючи те, що Місія МКЧХ в Україні виконуватиме свій гуманітарний мандат і, зокрема, сприятиме діалогові з керівними органами з гуманітарних питань, робитиме внесок у поширення знань про міжнародне гуманітарне право і співпрацюватиме з Національними Товариствами Червоного Хреста, домовились про таке: статус Місії МКЧХ в Україні відповідає статусові інших органів міжурядових організацій в Україні.

Місія МКЧХ користується правами юридичної особи. Уряд України визнає, що Місія МКЧХ може брати на себе зобов'язання за контрактами, порушувати судові позови і набувати права, а також купувати і позбуватися рухомого і нерухомого майна.

Місія МКЧХ, її власність і активи, де б вони не були і хто б ними не розпоряджався, мають імунітет від будь-якої форми судового й адміністративного втручання, за винятком окремих випадків, коли МКЧХ однозначно відмовляється від свого імунітету.

Приміщення Місії МКЧХ недоторканне. Власність і активи МісІЇ МКЧХ, незалежно від їх місцезнаходження і власника, не підлягають обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації чи будь-яким іншим формам втручання шляхом виконавчих, судових, адміністративних або законодавчих дій. Процесуальні повідомлення, що надсилаються до Місії МКЧХ поштою, не мають юридичної чинності.

Архіви Місії МКЧХ і всі документи, що йому належать або зберігаються, е недоторканними, незалежно від місцезнаходження.

Місія МКЧХ може користуватися з офіційною метою і безперешкодно тими засобами зв'язку, які вона вважає доцільними у своїх контактах, зокрема штаб-квартирою МКЧХ у Женеві, іншими відповідними міжнародними інститутами, урядовими відомствами, юридичними чи приватними особами. Зокрема, місія МКЧХ має право встановлювати радіокомунікаційне обладнання у власних приміщеннях і користуватися пересувним обладнанням у межах території держави і звільняється від ліцензійних зборів та інших, пов'язаних із цим відповідних зборів та сплат. Місія МКЧХ користуватиметься частотами, наданими їй для цієї мети, компетентними органами державної влади, згідно з Резолюцією № 10 (САМИ 1979) Міжнародного союзу електрозв'язку.

В усіх питаннях, пов'язаних із офіційним електрозв'язком, до Місії МКЧХ має бути не менш сприятливе ставлення, ніж до міжурядових організацій, стосовно пріоритетів, тарифів і зборів.

Місія МКЧХ має право утримувати національну чи іноземну валюту, інші фінансові активи, а також мати рахунки у будь-якій валюті і здійснювати операції за ними відповідно до законів і правил, що застосовуються до дипломатичних місій в Україні.

Місія МКЧХ користується правом вільно переміщувати фонди у національній чи іноземній валюті на території країни і за її межами, також вільно конвертувати ці активи в інші валюти відповідно до законів і правил, що застосовуються до дипломатичних місій в Україні.

Місія МКЧХ з її активами, прибутками і власністю звільняється від безпосереднього оподаткування, за винятком тих випадків, коли це стосується сплати комунальних послуг.

МКЧХ звільняється від усіх непрямих податків за придбання великих партій товарів, призначених для офіційного користування, і закупівлі товарів для програм допомоги МКЧХ у країні перебування або в іншій країні. Уряд України вживає потрібні заходи для того, щоб звільнити МКЧХ від сплати таких податків і відшкодувати виплати. МКЧХ звільняється від мита і митних зборів або інших подібних сплат, а також від обмежень та заборон на імпорт, експорт чи транзит через Україну речей для офіційного користування і програм МКЧХ з надання допомоги в Україні чи іншій країні. МКЧХ, зокрема, звільняється від зборів за переліт і посадку літаків, що перевозять вантажі для надання допомоги в Україні або транзитом.

Статус членів делегації:

 1. Члени Місії (не є громадянами України), які мають контракт із штаб-квартирою МКЧХ у Женеві, а також їхні сім'ї мають той самий статус, що й члени дипломатичних місій.
 2. Вони користуються імунітетом від арешту чи затримання і арешту багажу, що їм належить, а також від судового наказу будь-якого рівня щодо всього сказаного, написаного або скоєного ними під час виконання службового обов'язку, імунітетом від будь-якого судового переслідування, навіть після того, як вони припинили роботу в делегації. Вони не можуть виступати свідками.
 3. Їхні приватні помешкання, транспортні засоби, документи, рукописи та інші власні речі є недоторканними.
 4. Члени Місії, які не є громадянами України, та їхні сім'ї звільняються від усіх імміграційних обмежень, правил реєстрації іноземних громадян та військового обов'язку в країні перебування.
 5. Обійнявши посаду, члени Місії, які не є громадянами України, мають право ввозити свої особисті речі без обкладення митом. Усі вони мають також право на імпорт без мита транспортного засобу для власного користування. Під час від'їзду вони користуються такими самими пільгами.
 6. Члени Місії, які не є громадянами України, мають право на продаж особистих речей в Україні за таких самих умов, що й члени дипломатичних місій.
 7. У разі внутрішніх заворушень чи внутрішнього конфлікту, членам Місії, які не є громадянами України, та їхнім родичам надаються потрібні засоби для виїзду з країни, якщо вони того бажають, засобами, які, на їхню думку, є якнайшвидшими і якнайбезпечнішими.
 8. Члени Місії, які не є громадянами України, користуються під час обміну валют тими самими пільгами, що й члени дипломатичних місій.
 9. Члени Місії, які не є громадянами України, звільняються від усіх податків на заробітну плату та інші винагороди, що сплачує Місія МКЧХ або які надходять з-за меж України.
 10. Окрім згаданих вище пільг та імунітетів, голова Місії МКЧХ, його заступник і їхні сім'ї мають такий самий статус, що надається головам дипломатичних місій, акредитованих яри Уряді України, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р.
 11. Члени Місії, які є громадянами України, не мають імунітету, пільг та засобів (пункти 1–9), за винятком імунітету від судового переслідування щодо дій, учинених ними під час виконання своїх службових обов'язків.
 12. Місія інформує компетентні органи про прибуття та виїзд із країни, а також про посади й обов'язки персоналу, який працює в Україні.
 13. Члени Місії зобов'язуються поважати чинні закони і постанови з моменту прибуття до країни та можуть користуватися їхнім захистом. Представники МКЧХ, котрі прибувають у короткотермінове відрядження до України, користуються пільгами та імунітетом, визначеним у пунктах 2, 3, 4, 7 і 8.
 14. Члени Місії і представники МКЧХ, які прибувають із короткотерміновим відрядженням, мають при собі такий документ – Посвідчення особи і свідоцтво про відрядження, що засвідчує особу власника і його статус члена персоналу МКЧХ. Органи влади України визнають цей документ чинним для подорожі. Уразі його пред'явлення власником вони полегшують перетин державного кордону України і подорожування країною.
 15. Місія МКЧХ постійно співпрацює з владою, щоб не допустити зловживань пільгами, імунітетом і засобами, передбаченими цією угодою.
 16. Місія МКЧХ може позбавити імунітету будь-якого члена Місії там, де, на його думку, цей імунітет заважатиме здійсненню правосуддя і може бути знятий, не завдаючи шкоди інтересам МКЧХ.
 17. Усі спори між сторонами, що виникають унаслідок тлумачення чи виконання цієї угоди, вирішуються між сторонами шляхом переговорів.
 18. Сторони угоди враховують національні інтереси України та інтереси МКЧХ щодо його діяльності. Вони роблять усе можливе, щоб врегулювати конфлікти справедливо й у дусі доброї волі, а також із розсудливістю, яка є суттєво важливою для збереження добрих відносин між сторонами.

Якщо не вдається врегулювати спори шляхом переговорів, спір передається до арбітражного суду, що складається із трьох арбітражних суддів: першого призначає президент МКЧХ, другого – уряд України, третього обирають обидві сторони або, якщо вони не можуть дійти згоди, президент Міжнародного суду. Рішення суду в такому складі є остаточним. Поправки до положень цієї угоди можуть бути віднесені будь-коли за домовленістю між сторонами.

Уряд України і МКЧХ можуть домовлятися про укладення додаткових угод.

Уряд України та МКЧХ можуть денонсувати цю угоду, попередньо повідомивши іншу сторону щонайменше за шість місяців, після чого ця угода втрачає чинність.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Органи футбольного правосуддя
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр