на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні

З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.

Формування, наповнення та функціонування Реєстру зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань покладено на Департамент легалізації об'єднань громадян Міністерства юстиції України.

Правовою основою формування Реєстру є Закони України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140, Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145, Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 1998 р. № 382, та інші нормативні акти, що регулюють порядок реєстрації міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій.

Реєстр формується на підставі даних, унесених до реєстру об'єднань громадян та реєстру благодійних організацій, і визначає умови й порядок створення Реєстру зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій.

Для реєстрації структурного осередку, крім представництва, представники громадської організації зарубіжної держави подають заяву до Мін'юсту. До неї додаються:

 1. документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави;
 2. статут (положення) громадської організації зарубіжної держави;
 3. рішення про створення структурного осередку;
 4. статут (положення) структурного осередку;
 5. відомості про склад керівництва вищих статутних органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номера телефону);
 6. документ про сплату реєстраційного збору.

Документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави та статут (положення) громадської організації зарубіжної держави мають бути легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством країни громадської організації.

Збір за реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні становить 500 дол. США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.

За реєстрацію структурних осередків громадських організацій інвалідів розмір реєстраційного збору зменшується на 50%.

Структурні осередки дитячих громадських організацій від сплати реєстраційного збору звільняються.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, а також за видачу дублікатів свідоцтва про реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зараховуються до державного бюджету.

Заява про реєстрацію структурного осередку за наявності всіх потрібних документів розглядається у двомісячний термін. За потреби Мінюст проводить перевірку відомостей, що містяться у поданих документах.

Під час розгляду питання про реєстрацію структурного осередку можуть бути присутніми представники громадської організації зарубіжної держави.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію структурного осередку або про відмову в його реєстрації. Зареєстрованому структурному осередку присвоюється відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться Мінюстом.

Реєстр - це комп'ютерна база даних, яка складається із сукупності електронних копій державних реєстрів об'єднань громадян та благодійних організацій, об'єднаних на основі єдиних правил, стандартів та процедур обміну інформацією.

Реєстр - документ, до якого орган, який здійснює реєстрацію вносить відомості про реєстрацію міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій (далі - організації), форму якого затверджує цей самий орган.

Відомості до Реєстру вносить Департамент легалізації об'єднань громадян Міністерства юстиції України (далі - Департамент).

Про зареєстровані організації в Реєстр вносяться такі відомості:

 • назва організації;
 • місцезнаходження статутних органів;
 • дата реєстрації та номер реєстраційного свідоцтва;
 • дата затвердження статуту;
 • мета діяльності;
 • відомості про засновників;
 • відомості про склад статутних органів;
 • відомості про зміни, що внесені до статутних документів;
 • відомості про припинення діяльності (ліквідацію, реорганізацію).

Про зареєстровані філії і представництва іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій до Реєстру вносяться додаткові відомості: назва організації іноземної країни, яка виступила засновником філії чи представництва; її місцезнаходження.

Відомості про зареєстровані в Україні міжнародні організації, філії і представництва іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій користувачам надає Департамент відповідно до чинного законодавства. Користувачами Реєструє центральні органи виконавчої влади.

Дані Реєстру об'єднань громадян публікуються в газеті "Урядовий кур'єр". Відомості про реєстрацію структурних осередків Мін'юст передає у 10-денний термін до головного обчислювального центру Держкомстату.

Якщо статутні документи структурного осередку або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України, Мін'юст приймає рішення про підмову в реєстрації структурного осередку. Рішення про відмову в реєстрації структурного осередку в 10-денний термін надсилається заявникові.

Про зміни у статутних документах представник (представники) громадської організації зарубіжної держави в 5-дешшй термін письмово повідомляє Мін'юст.

За видачу структурному осередкові громадської організації зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата у розмірі 50 дол. США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.

У разі припинення діяльності структурного осередку Мін'юст приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.
 Органи футбольного правосуддя
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр