на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Громадські об’єднання в Україні. Висновки.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Громадські об’єднання в Україні. Висновки.

Поняття "політична система" з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін "політична система" виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався. У вітчизняній (радянській) науковій літературі поняття "політична система" з'явилося в 60-ті рр., в епоху так званої "відлиги", під впливом західної демократії, а також під впливом робіт наших сусідів з інших країн "соціалістичної співдружності", які швидше запозичили закордонні терміни.

Для характеристики сучасної держави, для аналізу її діяльності недостатньо лише використовувати терміни, вивчати тільки інститути держави, державного механізму. Для того, щоб зрозуміти всю діяльність держави, усі державно-політичні явища, потрібно досліджувати й інші інститути суспільно-політичного життя, які також беруть участь у політиці, тобто у здійсненні державної влади.

У сучасному суспільстві політичні відносини проявляються за допомогою діяльності широкого комплексу систем і організацій. Природно, що до них належать, насамперед, інститути Держави, але, окрім цього, потрібно враховувати діяльність ще й таких громадських формувань, як політичні партії, професійні спілки, спілки підприємців, молодіжні, жіночі, благодійні, релігійні та низка інших організацій.

Структура політичних систем у сучасних країнах – це не обов'язково якесь непорушне явище. Такі структури зазнають змін разом зі змінами в економіці, соціальній структурі, формах політичних режимів і т. д. Змінюються і деякі функції елементів політичної системи, але при цьому основна характеристика, основні функції самої системи істотно не змінюються. Вивчення цих процесів – завдання політичних наук.

Правове регулювання таких процесів – серйозне завдання не тільки політичних, а й державно-правових наук.

Правова регламентація охоплює декілька напрямів. Наприклад, закріплення поняття "партії", розмежування партій від інших громадських організацій, закріплення статусної ролі, функцій, порядку створення та основних принципів функціонування.

У сучасній західній літературі нині використовуються визначення – "асоціації індивідуального представництва" і "асоціації соціальної інтеграції". Що стоїть за цими визначеннями? Асоціація індивідуального представництва – усі ті самі парламентські партії, суть яких у відборі найбільш гідних представників і агітація за них. Це партії, орієнтовані на відбір і висунення найяскравіших представників, що виражають інтереси певної соціальної групи або певного соціального шару.

Асоціації соціальної інтеграції – партії, які припускають тіснішу єдність, вироблення колективних програм, тобто йдуть не за окремими лідерами, а за якимись конкретними ідеями, їхня мета – не тільки відбір окремих політичних діячів, а й певні соціальні перетворення. Запровадження в Україні пропорційної виборчої системи вкотре доказало, що наша країна, її політична система розвиваються саме в цьому напрямі.

У деяких випадках можуть закріплюватися формальні вимоги до утворення об'єднань громадян (наприклад, певний мінімум числа членів), вимагатися обов'язкова реєстрація, обов'язковість певного числа філіалів у регіонах. Перераховані вимоги не завжди характерні. Можуть бути й інші. Крім того, у законах може закріплюватися участь об'єднань громадян у діяльності державних органів. Закріплюються основні напрями роботи, наприклад, принципи діяльності партії під час виборів або участь у комплектуванні органів держави, у діяльності парламенту.

У законах фіксуються межі повноважень громадських організацій, перелік певних заборон. Наприклад, у законі можуть бути такі норми, за якими громадські організації не мають права виступати проти конституційного устрою держави, закликати до порушення неподільності території держави, закликати до війни і т. д.

Слід зазначити, що певні норми, які стосуються громадських організацій, можуть міститися не тільки у законах, указах і постановах, тобто нормативних актах, що видає держава, але і в нормах, які створюють самі громадські організації. Ці норми можуть бути у партійних статутах, правилах. Держава, затверджуючи статут, погоджується з правилами, прийнятими для себе тією або іншою партією. У будь-якому разі, правове або конституційно-правове регулювання статусу громадських організацій – це дуже важливе питання у сфері конституційного права.

У сучасних умовах в Україні постає питання стосовно політичних сил, що борються проти нинішньої державної влади. Чи утворюють вони, або чи можуть утворювати якусь контрсистему, якщо є низка суспільних інститутів, які протистоять цій владі? Однозначної відповіді немає, оскільки вона залежить від конкретної ситуації. Якщо організації, що борються проти правлячого режиму, не об'єднані і не можуть істотно впливати на політичні процеси, і їх роль обмежується лише сферою ідеології або участю в економічній боротьбі, то казати про політичну контрсистему неможливо. Правильніше вести мову про опозицію. Але статус опозиції в сучасній Україні потребує конституційно-правового врегулювання.

У інших випадках, коли політичні партії та їх союзники істотно й активно впливають на політичний процес, коли є суспільні організації, що підтримують їх, тобто є якась сукупність політичних організацій, що протистоять державній владі, то можна говорити про політичну контрсистему.

Політична система України, як і будь-якої сучасної демократичної держави, проходить певні етапи розвитку, змінює склад і структуру, пристосовується до потреб політичних еліт. Вивчення та правове регулювання цих процесів – серйозне завдання не тільки політичних, а й державно-правових наук.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.
 Органи футбольного правосуддя
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр