на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Інтелектуальна власність. Передмова.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність. Передмова.

Наказом Міністерства освіти і науки України "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" від 20 жовтня 2004 року №811 у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами спеціаліста і магістра, запроваджено навчальну дисципліну "Інтелектуальна власність".

Курс "Інтелектуальна власність" розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та володільців як в Україні, так і за її межами. Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Наука про інтелектуальну власність широко використовує результати наукових досліджень галузевих економік, фінансів, економіки праці, економічної історії, економічної статистики, економічної кібернетики, економічної і соціальної географії, юридичних наук та ін. Вказані дисципліни забезпечують науку про основи інтелектуальної власності інформацією, методами досліджень та показниками, що характеризують параметри економічного процесу.

Вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" дозволить майбутнім фахівцям визначати

 • базові категорії інтелектуальної власності;
 • об'єкти права інтелектуальної власності;
 • суб'єкти права інтелектуальної власності;
 • механізми ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту;
 • принципи управління інтелектуальною власністю;
 • способи комерціалізації інтелектуальної власності;
 • алгоритм правової охорони об'єктів авторського та суміжних прав;
 • алгоритм правової охорони об'єктів патентного права;
 • алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту;
 • алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності;
 • випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності;
 • процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
 • складові системи інтелектуальної власності в Україні;
 • складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності та ін.

Представлене навчальне видання"Інтелектуальна власність економіко-правові аспекти", розраховане на систематизацію та поглиблення знань з дисципліни "Інтелектуальна власність", а також формування у студентів умінь і практичних навичок управління інтелектуальною власністю і результатами інтелектуальної діяльності. Посібник містить 17 тем, згрупованих за трьома змістовними блоками, термінологічний словник і практикум, в якому представлені контрольні запитання до курсу, підсумкові тестові завдання, а також типові форми заявок на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності і договорів, що підвищує ефективність та глибину засвоєння матеріалу. У додатках наводяться переліки нормативних актів України та міжнародних договорів і угод у сфері інтелектуальної власності. Запропонований список літературних джерел дає змогу орієнтуватися у літературному просторі тематики, що вивчається, і здійснювати самоосвіту.Другие статьи на тему Інтелектуальна власність
 Місце України на інтелектуальній арені світу
Україна має надзвичайно потужний інтелектуальний потенціал. На початку ХХ ст. наша держава входила в тридцятку країн світової інтелектуальної еліти. Лише в ракетно-космічній галузі Україна володіє 17 базовими технологіями з 22 відомих у світі. Входить до вісімки держав-експортерів авіакосмічної техніки.
 Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства
Світова економіка XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Однією з головних рис «нової економіки», «економіки знань» є перехід від панування матеріального виробництва і розвитку сфери послуг до виникнення багатофункціональних інформаційних технологій та проникнення інформаційних благ практично в усі галузі економіки.
 Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації
Історія суспільства - це розвиток людської цивілізації, що проходила певні етапи і закономірні стадії соціального поступу. Поняття «цивілізація» формувалося історично, а філософи в різні часи вкладали в нього різний зміст.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр