на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Місце України на інтелектуальній арені світу  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 17 апреля 2015
 Інтелектуальна власність

Місце України на інтелектуальній арені світу

Україна має надзвичайно потужний інтелектуальний потенціал. На початку ХХ ст. наша держава входила в тридцятку країн світової інтелектуальної еліти. Лише в ракетно-космічній галузі Україна володіє 17 базовими технологіями з 22 відомих у світі. Входить до вісімки держав-експортерів авіакосмічної техніки. В країні збережений достатній науково-технічний потенціал в оборонній промисловості (радіоелектронне стеження, радіолокація, засоби наведення високоточної зброї, системи бронетанкової техніки і протиповітряної оборони); енергетичному атомному машинобудуванні; авіаційному та енергетичному турбінобудуванні; технології надвисоких частот; виробництві кристалічних матеріалів для мікроелектроніки, сонячної енергетики.

За кількістю наукових фахівців вищої кваліфікації, що припадає на душу населення, Україна не поступається розвинутим країнам Європи. Посідає 4-те місце у світі за кількістю дипломованих та сертифікованих фахівців у сфері ІТ.

Разом із тим, динаміка частки докторантів та аспірантів склалася не на користь наук інноваційного спрямування, особливо підготовки таких кадрів для матеріальної сфери виробництва. Розподіл кадрового потенціалу не відповідає вимогам розвитку інноваційної діяльності й побудові інноваційної моделі. Із фахівців вищої кваліфікації, які займаються науково-технічною діяльністю, у 2010 р. третина працювала у ВНЗ, п'ята частина — в установах академічного профілю, 6,2% — у галузевих наукових організаціях і лише 0,2% — у заводському секторі.

Незважаючи на те, що за кількістю захищених дисертацій ВНЗ України випереджають провідні країни світу, структура підготовки вищих наукових кадрів залишається незбалансованою в її складі переважають суспільні і гуманітарні науки. Найбільше число аспірантів і докторантів навчається у галузі економічних наук (станом на 2010 р. 19% та 18%), технічних наук (19% та 17%) та педагогічних наук (8% та 10%).

Наукові кадри та кількість наукових організацій в Україні

Роки Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки Чисельність науковців, осіб Чисельність докторів наук в економіці, осіб Чисельність кандидатів наук в економіці, осіб
2000 1490 120773 10339 58741
2001 1479 113341 10603 60647
2002 1477 107447 11008 62673
2003 1487 104841 11259 64372
2004 1505 106603 11573 65839
2005 1510 105512 12014 68291
2006 1452 100245 12488 71893
2007 1404 96820 12845 74191
2008 1378 94138 13423 77763
2009 1340 92403 13866 81169
2010 1303 89534 14418 84000
2010 р. до 2000 р.,% 87,4 74,1 139,5 143,0

В Україні, як і в інших країнах пострадянського простору, поки що надзвичайно слабо розвинуто ринкову інфраструктуру, на недостатньому рівні перебуває патентно-ліцензійна справа, майже відсутня система інноваційного аудиту, який би дозволив оцінити комерційну перспективність інновацій. Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму у 2012 р. Україна серед 144 країн зайняла у сфері формування факторів інноваційного розвитку — 71 місце, за оснащеністю сучасними технологіями — 81 місце, у сфері захисту прав інтелектуальної власності — 117 місце, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, перетворення України в державу, яка експортує сировинні ресурси з незначною часткою доданої вартості, та виникнення загрози економічній та національній безпеці.

В сучасній системі міжнародних техніко-економічних зв'язків Україна в основному є постачальником сировини у більш розвинені країни світу комплектуючі вироби і готова продукція виступають в пріоритетах стосунків з СНД, а технології, устаткування, озброєння, продукти споживання і кадри використовуються лише у відносинах з найменш розвиненими державами.

Місце України в сучасній системі міжнародних техніко-економічних зв'язків

Місце України в сучасній системі міжнародних техніко-економічних зв'язків

Технологічне ядро: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція

Країни 1-го технологічного кола: Iталія, Канада, Швеція, Голландія, Австрія, Південна Корея

Країни 2-го ТК: країни, що найбільш просунулись у розвитку - країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону Постсоціалістичні країни Східної Європи

Країни СНД і близького зарубіжжя

Найменш розвинені з країн, що розвиваються - країни Африки та Латинської Америки

Місце України в сучасній системі міжнародних техніко-економічних зв'язків

У більшості міжнародних рейтингових таблиць Україна тривалий час з року в рік опускалась все нижче і нижче, що мінімізувало шанси на залучення іноземних інвестицій.

Серед найвпливовіших міжнародних агенцій слід виділити таких грандів світового рейтингового бізнесу. Базовими для складання рейтингів цих агентств є політичні та фінансові індикатори.

Звіт про глобальну конкурентоспроможність — Світовий форум у Давосі. Дослідження конкурентоспроможності базуються на статистичних даних країни та опитуванні керівників підприємств з приводу оцінки таких факторів ефективність урядових інститутів, міцність посередницьких зв'язків, економічна культура, природа конкурентних стратегій тощо.

Форум у Давосі започаткував ще один індекс — індекс екологічної сталості, що враховує суспільно-екологічний потенціал нації. Для розрахунку індексу екологічної сталості використовують комплексні індикатори, які відображають 5 груп факторів антропогенний тиск на навколишнє середовище, уразливість життя людини (обсяги викидів у довкілля, виснаження природних ресурсів тощо), суспільно-інституційний потенціал, участь у міжнародних заходах щодо поліпшення екології.

Індекс економічної свободи — Фонд Heritage. Індекс економічної свободи розраховується як середня арифметична із 10 оцінок таких груп торгова політика, фіскальна дисципліна, втручання уряду, монетарна політика, іноземні інвестиції, банки, зарплата, ціни, права власності, регулювання, тіньова економіка.

Індекс економічної свободи — Інститут CATO. Визначається за результатами дослідження фахівців американського інституту CATO і канадського Інституту Фрейзера за 37 параметрами, - серед яких механізми ціноутворення, регуляторна політика держави, податкова система, політична ситуація та ін.

Індекс корумпованості — Transparency International. Присвоєння індексу відбувається на основі опитування бізнесменів, науковців, аналітиків та експертів міжнародних організацій.

Ризик інвестування — Economic Intelligence UNIT. Методологія визначення ризику полягає в оцінці двох груп показників 1) політика, структура економіки, ліквідність; 2) показники, пов'язані з вкладанням коштів у фінансові інструменти.

Починаючи з 1991 р. в Україні жодного бюджетного року не була виконана, визначена ст.34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП України. Типова щорічна цифра видатків на науку складала 0,3-0,5% ВВП, внаслідок чого наука могла відігравати у суспільстві лише соціокультурну функцію. (Відомо, що економічна функція науки починається з обсягів фінансування більших від 0,9% ВВП.)

В Україні понад 70% наукового обладнання є застарілим і лише близько 1,5% відповідає світовим стандартам; висока частка низькотехнологічної продукції, енерго-, матеріаломістких та екологічно небезпечних галузей виробництва. Частка металургійної та мінерально-хімічної продукції в загальному експорті продукції перевищує 50%, тоді як частка середньо - і високотехнологічної продукції становить менше 10%. Спостерігається суттєве недофінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з державного бюджету щорічно виділяється не більше 1% ВВП. В той же час світові цільові орієнтири витрат на науку визначаються як 3% ВВП (мета, поставлена Лісабонською стратегією).

Стан науково-технологічної безпеки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України

Фактичні значення
Показники, одиниця виміру Порогові значення 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП, % не менше 1,7 1,14 1,13 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, % до загальної чисельності зайнятих (на 1000 осіб) не менше 9 6,0 5,1 4,8 4,6 4,5 4,6 4,4
Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості підприємств, % не менше 50 14,8 8,2 10,0 11,50 10,8 10,7 11,5
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі, % не менше 5 13,7 6,5 6,7 6,7 5,9 4,8 3,8

Недостатнім є забезпечення спеціалістами наукових досліджень за світовими пріоритетами науково-технологічного розвитку, зокрема у сфері нанотехнологій, біотехнологій, альтернативної енергетики, інноваційного проектування. З 1000 патентів, зареєстрованих в Україні, лише 6 доходить до стадії виробництва. У Фінляндії, наприклад, в середньому реалізується 30% патентів. Кількість робіт, що виконувались науковими організаціями України протягом 2010 р. становила 52,0 тис., з яких лише дві третини впроваджено у виробництво або мали інші форми широкого застосування. Із загальної кількості робіт 11,9% спрямовано на створення нових видів виробів, з яких 37,1% - нові види техніки, 11% - на створення нових технологій, майже 44% яких - ресурсозберігаючі, 2,7% - на створення нових видів матеріалів, 1,3% - нових сортів рослин, порід тварин, а також 14,8% - на створення нових методів, більше половини яких використані у подальшій роботі.

Аналіз статистичних даних показує наявність тенденції до зменшення інвестиційної привабливості сфери нематеріальних активів господарюючих суб'єктів в

Україні, що має поєднувати складові науково-технологічного та інноваційного розвитку. Спостерігається концентрація в державі екологічно небезпечного виробництва; тінізація значної частини національної економіки; відплив коштів за кордон; зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів; низький рівень оплати науково-технічної праці тощо. При цьому до основних зовнішніх загроз для ведення бізнесу інвестори відносять спроби економічного і політичного диктату з боку провідних держав світу; проникнення мігрантів, особливо з азійських країн, на територію країни; міжнародний тероризм тощо. Внутрішніми загрозами є неефективність державної інноваційної політики, механізмів стимулювання інноваційної діяльності; недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності; відсутність у виробничій сфері власних обігових коштів та інвестицій для оновлення технологічного обладнання.

Причини такого становища слід шукати в українській історії. У XVIII ст. вчені з України, викладачі Києво-Могилянської академії виїхали у Москву на запрошення Петра І і піднімали, а фактично створювали, російську науку. Російська імперія, а потім і Радянський Союз докладали всі сили для розвитку російської науки, а тому усі найкращі здобутки українців у галузі науки, мистецтва автоматично зараховувались як досягнення великої Росії або великого СРСР. Найкращі українські вчені переїздили до Москви, саме там засновувались найвідоміші НДІ, і тому на уламках СРСР до середини 9-х рр. майже 40% усіх винаходів колишнього СРСР були українського походження. Україна залишилася фактично без наукового потенціалу.

Можна назвати з півдюжини лауреатів Нобелівської премії, які були українцямилля Мечников, Роалд Хофман, Саймон Кузнець, Петро Капіца, Лев Ландау. Один з найвидатніших генетиків Ервін Чаргафф, який в історію світової науки увійшов тим, що вперше отримав в чистому вигляді ДНК і відкрив таємницю гена спадковості ("правило Чаргаффа") родом з Чернівців. Вихідцем з України був також біолог Іван Сєченов.

Вітчизняний вчений Олександр Смакула винайшов лінзи, які використовуються у фотоапаратах та інших оптичних приладах. Америку прославив українець Ігор Сікорський - один з творців вертольотів і літаків. Російський вчений і винахідник Костянтин Ціолковський - прямий нащадок Северина Наливайка, родом з Гусятина на Поділлі. Українцями були генеральні конструктори радянських ракетно-космічних систем Сергій Корольов, Михайло Янгель і Валентин Глушко, завдяки яким вперше у світі запустили штучний супутник Землі і космічний корабель з людиною на борту.

Відомі українці-винахідники

Кибальчич Микола Іванович (19.10.1853, с.Короп Чернігівської області - 03.04.1881, Петербург).

За часів навчання у Новгород-сіверській гімназії познайомився із народницькими ідеями. Згодом Кибальчич працює в підпільних друкарнях і у так званих "пекельних лабораторіях", де виготовляли вибухівку і зброю для терористичних актів. Динаміт Кибальчича за своїми характеристиками перевершував динаміт його винахідника — шведа Нобеля. Увійшовши до складу терористичної групи Андрія Желябова, Кибальчич створив бомбу, яка стала прообразом сучасної гранати. Подібних зразків у той час техніка Європи ще не знала.

Терористи-народовольці здійснили шість замахів на царську родину. Після замаху на імператора Олександра II 1 березня 1881 р. Кибальчич був відданий до суду і страчений 3 квітня 1881 р. у віці 27 років. У камері, за кілька днів до страти, Микола розробив проект реактивного літального апарата. У проекті Кибальчич розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, керування польотом шляхом зміни кута нахилу двигуна, програмний режим горіння, забезпечення стійкості апарата тощо. Папери з розробленим проектом вдалося передати адвокату, однак їх вилучила царська "охранка", долучила до справи і відправила у спецархіви таємної канцелярії. Тут вони пролежали до перемоги Жовтневої революції. Вперше схеми було опубліковано лише у 1918 р. в журналі "Былое", таким чином розвиток ракетотехніки було відкинуто майже на тридцять років.

Айзенштейн Семен (25.01.1884, Київ — 03.09.1962, Велика Британія).

Навчався в Київському, Берлінському університетах, Шарлоттенбурзькому політехнічному інституті (Берлін).

1904 p. одержав патент на апарат бездротового телеграфу, організував приватну лабораторію для виконання замовлень військового відомства на виготовлення радіоапаратури. Збудував експериментальні радіостанції у Києві та Жмеринці. У 1907 р. заснував і очолив у Петербурзі Акціонерне товариство бездротяних телеграфів та телефонів, розробив проекти будування радіостанцій у Севастополі (1910), Москві (Ходинська і Тверська, 1914), Царському Селі (1915). У 1915 р. керував роботами для встановлення першого радіозв'язку з підводними човнами та довгих хвилях.

У 1914-1918 pp. в лабораторії Товариства були створені одні з перших у Росії радіолампи та радіоапаратура. Після подій 1917 р. в Росії увійшов до керівництва "Об'єднання державних електротехнічних підприємств слабкого струму", брав участь у будівництві радіостанції на Шаболовці в Москві, був активним прихильником розробки проекту радіомережі Радянської Росії.

1921 p., боючись арешту, нелегально залишив Росію. Уже через рік винахідник працював у фірмі "Марконі" в Англії. Був залучений до будівництва радіотехнічних заводів у Польщі та Чехословаччині. В 1947-1955 роках був генеральним директором компанії "English Electric Valve Co. Ltd.".

Пулюй Іван Павлович (02.02.1845, Гримайлів, Тернопільська область — 31.01.1918, Прага). Доцент Віденського університету. Професор Вищої технічної школи в Празі, ректор першого в Європі електротехнічного факультету. Доктор Страсбурзького університету. Державний радник з електротехніки Чехії і Моравії.

В Страсбурзі познайомився з фізиком Школо Теслою, який також у цей час стажувався у професора Кундпш. Іван Пулюй та Ніколо Тесла, провівши цілий ряд досліджень з газорозрядними трубками, на думку багатьох істориків науки виявилися найближче до розгадки природи випромінювання, що породжується катодними променями. Повернувшись до Відня, Іван Пулюй продовжив займатися вивченням явищ у трубках. У 1881 р. сконструйована ним трубка, що випромінює Х-промені — прообраз сучасних рентгенівських апаратів, була визнана гідною срібної медалі на Міжнародній електротехнічній виставці в Парижі. Сконструйована за 14 років до відкриття Рентгена, вона генерувала промені, названі згодом за пропозицією анатома Коллікера рентгенівськими. У всьому світі вона стала відома як "лампа Пулюя" і протягом деякого часу навіть випускалася серійно.

Кондратюк Юрій Васильович (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович; 21.09.1897, Полтава, жовтень 1941).

Автор оригінальних ідей в практиці розвитку ракетно-космічної галузі. Зокрема, вперше обґрунтував економічну доцільність вертикального злету ракет, створення проміжних баз під час польотів, гальмування у верхніх шарах атмосфери, використання сонячної енергії космічними апаратами тощо.

Найбільшим його досягненням є проект розрахунків польоту людини на Місяць, так звана "траса Кондратюка", яку використали американці, реалізовуючи запуск астронавтів на природний супутник Землі. У Головному управлінні пілотованих польотів при Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) під час обговорення варіантів польоту на Місяць виникла суперечка між групою Вернера фон Брауна і групою Джона Хуболта, яка пропонувала вивести корабель на навколомісячну орбіту, потім відокремити й спустити на Місяць спеціальну кабіну. Цю ідею, з якою пізніше погодилися всі керівники американської програми, взяли з книги Юрія Кондратюка "Завоювання міжпланетних просторів"

Д.Хуболт згадував "Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі Кеннеді за стартом ракети, що мала понести корабель "Аполлон-9" у напрямку до Місяця, я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів".Другие статьи на тему Інтелектуальна власність
 Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства
Світова економіка XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Однією з головних рис «нової економіки», «економіки знань» є перехід від панування матеріального виробництва і розвитку сфери послуг до виникнення багатофункціональних інформаційних технологій та проникнення інформаційних благ практично в усі галузі економіки.
 Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації
Історія суспільства - це розвиток людської цивілізації, що проходила певні етапи і закономірні стадії соціального поступу. Поняття «цивілізація» формувалося історично, а філософи в різні часи вкладали в нього різний зміст.
 Інтелектуальна власність. Передмова.
Наказом Міністерства освіти і науки України "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» від 20 жовтня 2004 року №811 у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр