на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 8.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 3 марта 2014
 Безпека бізнесу

Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 8.

Частина 8

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7

Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок за місцезнаходженням ліцензіата та безпосередньо у місцях здійснення ним заходів охорони.

Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться згідно з річними планами перевірок, які затверджуються наказом відповідного ГУМВС, УМВС України, та погоджуються із територіальними органами Держпідприємництва України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік. Перевірки діяльності ліцензіатів щодо додержання Ліцензійних умов, які здійснюються органом ліцензування, проводяться комісіями, які створюються територіальними ГУМВС, УМВС України.

Позапланові перевірки здійснюються органами контролю за таких підстав:

 • надходження до органу контролю в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.
 • з метою перевірки виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов .

Проведення позапланової перевірки не впливає на строк проведення планової перевірки. Для проведення перевірки МВС України або ГУМВС, УМВС України видає посвідчення про право перевірки ліцензіата, яке підписується керівником (його заступником) і засвідчується печаткою. Для проведення перевірки Держпідприємництво України або його територіальний орган видає розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та посвідчення про право перевірки ліцензіата, яке підписується керівником (його заступником) і засвідчується печаткою.

Орган контролю не менше ніж за десять робочих днів до початку проведення перевірки письмово або телефонограмою повідомляє ліцензіата про здійснення планової перевірки. У разі неможливості проведення планової перевірки у визначений органом контролю час перевірка на письмове клопотання ліцензіата може бути перенесена на інший термін за згодою керівника ГУМВС, УМВС України. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не повідомляється.

Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів. За рішенням керівника відповідного органу контролю в разі великого обсягу робіт термін перевірки може бути продовжено до 10 робочих днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.

Працівники органу контролю, які здійснюють перевірку діяльності ліцензіата, мають право:

 1. Доступу в приміщення за місцезнаходженням ліцензіата, а також на території та в приміщення об'єкта, де розташовані пости, щодо яких ліцензіат здійснює заходи охорони.
 2. Ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами, що стосуються охоронної діяльності.
 3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, які мають відношення до охоронної діяльності.
 4. Отримувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

Працівники органу контролю, які здійснюють перевірку діяльності ліцензіата, зобов'язані:

керуватися у своїй роботі виключно нормами законодавства.

 1. Об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
 2. Забезпечувати додержання державної, комерційної та інших передбачених законодавством таємниць.

Ліцензіат має право надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки, подавати скарги до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України чи оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов .

Для проведення перевірки працівники органу контролю повинні пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або їх уповноваженим представникам посвідчення про право проведення перевірки та документи, що засвідчують їх особу.

У журналі відвідання ліцензіата (у разі його наявності) зазначаються строки перевірки, мета перевірки, посада і прізвище голови та членів комісії. Указані дані повинні бути засвідчені підписом голови комісії органу контролю.

Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата, керівники (їх заступники або керівники структурних підрозділів) ліцензіата - юридичної особи або особи, яким ліцензіат доручив безпосереднє виконання заходів охорони від свого імені.

При проведенні перевірки працівники органу контролю безпосередньо на підприємстві перевіряють:

 1. Наявність ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання охоронних послуг або довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії, довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
 2. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та в установчих документах.
 3. Наявність рішення про створення філій, інших відокремлених підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених положень законодавству.
 4. Наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності (у разі наявності філії).
 5. Достовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії.
 6. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.
 7. Виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов у разі, якщо вони видавалися.
 8. Наявність письмово укладених цивільно-правових договорів про надання охоронних послуг, їх письмовий облік.
 9. Здійснення виконання договорів про надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою.
 10. Наявність в укладених договорах конкретно вказаних об'єктів охорони та майнової відповідальності суб'єкта охоронної діяльності.
 11. Дотримання вимог придбання, реєстрації та використання спецзасобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії».
 12. Дотримання встановленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності.
 13. Відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам персоналу суб'єкта охоронної діяльності, установленим Ліцензійними умовами .
 14. Наявність сертифікатів установленого зразка на технічні засоби охоронного призначення, які використовуються ліцензіатом.
 15. Наявність дозволів на використання засобів радіозв'язку (у разі їх наявності).
 16. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про запровадження (зміну) знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності, а також оснащення персоналу спецзасобами.


Другие статьи на тему Безпека бізнесу
 Методика створення системи конкурентної розвідки на підприємстві
Для кого система ділової розвідки становить найбільший інтерес? Насамперед, для великих корпоративних утворень: фінансово-промислових груп, банків, корпорацій, торговельних мереж.
 Конкурентна розвідка як засіб боротьби з протиправними посяганнями на інтереси підприємства
Використання розвідки в діяльності бізнесу почалося аж ніяк не наприкінці 20-го сторіччя. Людина постійно щось пізнає, розвідує. Бізнес - це лише одна з багатьох сфер застосування розвідки. Як у минулому, так і нині підприємці не завжди досягали в бізнесі ідеальних результатів.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 4.
Стаття 40 КЗпП України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 3.
Відповідно до ст. 55 Конституції України, ст. 15 ЦК України, кожен має право на судовий захист. При цьому основна маса цивільно-правових спорів розглядається судами загальної юрисдикції. Не є винятком і цивільно-правові спори з приводу інформації з обмеженим доступом.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 2.
Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 1.
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск