на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Конкурентна розвідка як засіб боротьби з протиправними посяганнями на інтереси підприємства  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 29 октября 2014
 Безпека бізнесу

Конкурентна розвідка як засіб боротьби з протиправними посяганнями на інтереси підприємства

Використання розвідки в діяльності бізнесу почалося аж ніяк не наприкінці 20-го сторіччя. Людина постійно щось пізнає, розвідує. Бізнес - це лише одна з багатьох сфер застосування розвідки. Як у минулому, так і нині підприємці не завжди досягали в бізнесі ідеальних результатів. Однак можна впевнено заявити, що завжди підприємці, що спиралися на розвідку, виявлялися більш успішними, ніж ті, хто цього не робив.

Конкуренція у світі росте, і конкурентна розвідка (КР) при її ефективному використанні може стати визначальним фактором, здатним привести до успіху компанію, якій загрожувала повна поразка.

Конкурентна розвідка виконує різні функції і вирішує наступні важливі завдання:

  1. Підвищує ефективність ведення бізнесу, головним чином за рахунок підтримки прийняття рішень, як на стратегічному, так і на тактичному рівнях.
  2. Виконує функції системи «раннього попередження», залучаючи увагу менеджерів до загроз, що потенційно можуть завдати шкоди бізнесові компанії.
  3. Виявляє сприятливі для бізнесу можливості, що бажано не пропустити, і які компанія без КР могла б просто не помітити.
  4. Допомагає службі безпеки компанії виявляти спроби конкурентів одержати доступ до корпоративних секретів.
  5. Виконує функції механізму управління ризиками, що дозволяє компанії ефективно реагувати на швидкі зміни навколишнього середовища.

Приведені вище функції конкурентної розвідки життєво важливі для підприємства. Але крім них є ще одна фундаментальна функція, яку виконує в компанії конкурентна розвідка, якщо вона проводиться систематично й усвідомлено: конкурентна розвідка створює в компанії почуття захищеності, усвідомлення того, що доля підприємства знаходиться в його власних руках і що фірма раптово не стане жертвою обставин або чиїхось ворожих дій.

Однак, включення функцій КР у структуру підприємства не може бути виправдане тільки абстрактними, віртуальними якостями розвідки. КР доводить і повинна буде доводити свою виняткову значимість, вносячи внесок у кінцевий результат діяльності компанії, тобто в річний звіт про прибутки і збитки.

Розвідка - сама по собі абстракція. Однак застосування розвідки може дуже часто виражатися в реальних, навіть у фінансових термінах. Приведемо кілька прикладів, коли КР може відігравати життєво важливу роль у діяльності підприємства:

  • випередження конкурентів у тендерах.
  • Оцінка потенційних ризиків і сприятливих можливостей при інвестицій у продукти або розвиток послуг.
  • Випередження (попередження) маркетингових кампаній конкурентів за рахунок продуманих превентивних дій, вироблених на основі даних КР.
  • Одержання вигод від злиттів і поглинань. Як правило, можливості злиттів і поглинань виявляються КР і, якби не її робота, могли б залишитися непоміченими. Подібна практика стає усе більш значимою в останні роки у високотехнологічних галузях.

КР як вид діяльності іде своїми коренями в державну розвідку. КР - це постійна, циклічна послідовність дій, що у результаті формує дані, які мають практичну цінність для ухвалення управлінського рішення. Виділяють так званий Розвідувальний цикл обробки інформації.

Перший етап: визначення компанією мети, яку вона хоче досягти, проводячи конкурентну розвідку (в англомовній літературі це іноді називають Critical Intelligence Needs - CINs).

Другий етап: процес збору інформації відповідно до поставленої задачі. Методи збору інформації можуть бути найрізноманітнішими .

Третій етап: сортування, обробка й оцінка зібраної інформації.

Четвертий етап: аналіз зібраної інформації і створення на її основі даних, придатних для формування управлінського рішення.

П'ятий етап: доставка кінцевого продукту тому, для кого він формувався.

Яким же чином створити КР на підприємстві? «Вертикально орієнтований» підхід. Керівництво компанії приймає усвідомлене рішення про створення підрозділу конкурентної розвідки і покладає на нього обов'язок відігравати ключову роль у процесі прийняття рішень у компанії.

Найбільш показовим прикладом такого підходу було створення конкурентної розвідки в компанії Motorola багато років тому. Роберт Гелвін, що був топ-менеджером Motorola на початку 1970-х років і родина якого довгий час була пов'язана з Motorola, запросив колишнього співробітника ЦРУ Йена Херрінга для створення підрозділу КР у компанії. Цей підрозділ працює з повним завантаженням і нині.

Еволюційний підхід. Мабуть, це найбільш частий приклад появи КР у компанії. Спочатку в компанії з'являються бібліотека і бібліотекар (він на Заході відрізняється від вітчизняного і є фахівцем з роботи з електронними базами даних). Потім з'являються кошти для обробки даних на локальному комп'ютері і в Інтернеті. Часто ці функції обробки інформації, що потрапила різними шляхами усередину компанії, переростають у більш активний збір інформації, що переростає в повноцінну КР.

Підхід у стилі Джеймса Бонда. Закінчення холодної війни визволило велику кількість колишніх співробітників державної розвідки. Багато хто з них працевлаштувалися в комерційних структурах, успішно перенаціливши з забезпечення загальнонаціональних інтересів на забезпечення інтересів бізнесу.

Підхід ентузіастів. У цьому випадку хтось у компанії, у кого є потяг до нового і кому подобається збір і аналіз інформації, один раз просто береться за роботу й у такий спосіб робить перший крок.

Поза залежністю від того, у якій формі відбувається еволюція конкурентної розвідки в компанії, завжди необхідна наявність двох обов'язкових елементів: визнання служби конкурентної розвідки в компанії насамперед керівництвом і підтримка її професійного рівня.

Робота конкурентної розвідки в компанії обов'язково повинна бути спрямована на підтримку топ-менеджерів, що приймають рішення, які відповідальні за дійсні і майбутні дії компанії. Але на практиці це не завжди так. Крім того, корисно пам'ятати, що КР тісно пов'язана з поведінковими реакціями, із психологічною взаємодією, і що саме здатність до контакту з людьми забезпечує основні досягнення співробітника конкурентної розвідки.Другие статьи на тему Безпека бізнесу
 Методика створення системи конкурентної розвідки на підприємстві
Для кого система ділової розвідки становить найбільший інтерес? Насамперед, для великих корпоративних утворень: фінансово-промислових груп, банків, корпорацій, торговельних мереж.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 4.
Стаття 40 КЗпП України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 3.
Відповідно до ст. 55 Конституції України, ст. 15 ЦК України, кожен має право на судовий захист. При цьому основна маса цивільно-правових спорів розглядається судами загальної юрисдикції. Не є винятком і цивільно-правові спори з приводу інформації з обмеженим доступом.
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 2.
Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ...
 Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу. Частина 1.
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності...
 Склади злочинів у сфері здійснення підприємницької діяльності та забезпечення безпеки бізнесу. Частина 15.
Стаття 293 КК України також передбачає можливу загрозу для діяльності підприємства: організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації...


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр