на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Державна підтримка ветеранських та патріотичних організацій  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Державна підтримка ветеранських та патріотичних організацій

В Україні спостерігається тенденція активної інтеграції ветеранського руху. Ветерани війни об'єднуються з метою вирішення соціальних проблем із ветеранами праці, військової служби, чорнобильцями, шахтарями тощо. Прикладами таких юридично зареєстрованих громадських об'єднань є Організація ветеранів України, Всеукраїнське об'єднання "Соціальна справедливість".

З метою поліпшення роботи з ветеранами війни, їх соціального захисту, а також зважаючи на пропозиції ветеранських організацій, за указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 утворено Державний комітет України у справах ветеранів, який є правонаступником Комітету України у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів у іноземних державах (далі - Держкомітет). Держкомітет - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України. Положення про Держкомітет затверджено указом Президента України від 22 червня 2000 р. № 811/2000.

Законодавче забезпечення соціальної політики стосовно ветеранів є основним напрямом діяльності Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України. Ці та інші комітети розглядають також звернення ветеранів і їх громадських організацій.

У Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях безпосередня робота з ветеранами та їх організаціями розподілена між багатьма профільними управліннями і відділами. Нині визначено підрозділи, які працюють із ветеранами війни, а також заступники голів держадміністрацій, котрі відповідають за роботу з ветеранами. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі працюють уповноважені представники Держкомітету.

За указом Президента України від 16 вересня 1999 р. № 1180/99 при Президентові України утворено Координаційну раду з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, осіб, звільнених із військової служби у запас або у відставку та членів їх сімей. Положення про Координаційну раду затверджено Указом Президента України від 23 жовтня 1999 р. № 1378/99. Персональний склад Координаційної ради затверджено указом Президента від 20 квітня 2000 р. № 604/2000. У своїй роботі Координаційна рада при Президенті України використовує координаційні ради громадських організацій ветеранів війни, які створено в державних адміністраціях.

У складних сучасних економічних умовах, зі змінами економічної і політичної систем у державі потрібна цілеспрямована робота з ветеранами війни як з найбільш організованою і структурованою частиною суспільства.

Держкомітет створив координаційну раду громадських організацій ветеранів війни, які мають всеукраїнський статус, для забезпечення прийняття рішень з урахуванням думок і пропозицій ветеранів війни. Плідно працюють координаційні ради громадських організацій ветеранів війни при голові Київської міської державної адміністрації, при Хмельницькій обласній державній адміністрації, Комісія з питань ветеранів і літніх людей при Сумській обласній державній адміністрації, Координаційна міжвідомча рада з питань соціального захисту ветеранів при

Херсонській обласній державній адміністрації, Рада у справах інвалідів при Рівненській обласній державній адміністрації,

У деяких областях представники державної адміністрації входять до складу й активно працюють у керівних органах громадських організацій ветеранів війни, а керівники громадських організацій ветеранів війни залучаються до роботи у державних адміністраціях, її структурних підрозділах, комісіях та інших органах.

Щорічно в усіх областях України проводяться традиційні заходи з метою допомоги ветеранам війни і вшанування їх заслуг перед Батьківщиною з залученням бюджетних і позабюджетних джерел фінансування,

З метою відродження та популяризації звичаїв Українського козацтва Президент України Л. Кучма видав указ № 14/95 "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" від 4 січня 1995 р.

З огляду на вирішальну роль Українського козацтва, яку воно відіграє у становленні нашої держави, указом Президента України від 7 серпня 1999 р., № 966/99 встановлено День Українського козацтва, що відзначається щорічно 14 жовтня удень свята Покрови Пречистої Богородиці.

Указом Президента України від 15 листопада 2001 р. № 1092/2001 затверджено "Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005 р.". Метою Програми є подальший розвиток і утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити певний внесок у консолідацію суспільства.

Основними завданнями Програми є:

 • використання народних традицій у всіх сферах суспільного життя;
 • підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни;
 • залучення козацьких товариств до участі в охороні громадського порядку і державного кордону;
 • збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини українського народу;
 • об'єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості з метою використання виховних і культурних традицій Українського козацтва;
 • сприяння підвищенню духовності суспільства;
 • вивчення, популяризація історії та розвитку Українського козацтва;
 • створення додаткових робочих місць за рахунок розширення мережі козацьких селянських (фермерських) господарств, промислів, туристичної діяльності;
 • розширення міжнародного співробітництва Українського козацтва з аналогічними громадськими об'єднаннями іноземних держав.

У реалізації положень цієї Програми задіяна велика кількість міністерств, державних комітетів, інших державних органів та установ: Міністерство освіти і науки, Міністерство борони України, Академія педагогічних наук України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Зважаючи на історичне значення і заслуги українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, Указом Президента України від 4 червня 2005 р. № 916/2005 затверджено Положення про Раду Українського козацтва.

Рада Українського козацтва (далі - Рада) - консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Основними завданнями Ради є:

 • аналіз стану розвитку Українського козацтва, а також заходів із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких громадських організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва;
 • участь у розробленні та реалізації державних програм розвитку Українського козацтва;
 • внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні;
 • здійснює підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо відродження та розвитку традицій Українського козацтва;
 • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також щодо сприяння роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян стосовно відродження Українського козацтва;
 • розробляє та бере участь у виконанні проектів і програм розвитку Українського козацтва;
 • бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
 • сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань призовниками, які е членами козацьких організацій;
 • сприяє охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією Українського козацтва;
 • проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз'яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, з питань відродження та розвитку його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування стосовно питань відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських і культурних традицій Українського козацтва, а також із навчальними закладами, науковими установами щодо патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді.

Рада має право:

 • одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
 • за потреби утворювати тимчасові робочі групи.

Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, вона утворюється у складі голови, секретаря та інших членів Ради, її очолює Президент України. Членами Ради є керівники всеукраїнських козацьких громадських організацій, зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".

Для набуття членства у Раді керівник всеукраїнської козацької громадської організації подає на ім'я голови Ради заяву, до якої додаються копія рішення вищого статутного органу всеукраїнської козацької громадської організації про підтвердження повноважень відповідного керівника, копії свідоцтва про реєстрацію всеукраїнської козацької громадської організації та статуту (положення).

До складу Ради можуть входити також інші особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва. Рішення про введення до складу Ради таких осіб приймає Рада. Секретаря Ради призначає Президент України.

Секретар Ради забезпечує діяльність Ради у період між її засіданнями, а також:

 • організовує діяльність Ради;
 • формує порядок денний засідань Ради та скликає її засідання;
 • за дорученням голови Ради представляє Раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Головуючим на засіданнях є голова Ради. За його відсутності засідання відкриває секретар Ради і Рада зі свого складу обирає головуючого.

Рада має право вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради і оформляються протоколом.

Члени Ради мають рівні права. Кожний член Ради має один голос. Якщо член Ради не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядається, письмово.

Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр