на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Спортивні організації. Частина 1.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Спортивні організації. Частина 1.

Частина 1

З метою забезпечення реалізації заходів щодо виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14, розвитку спортивного руху в Україні діє розгалужена мережа спортивних організацій (товариств, федерацій тощо). Тільки федерацій з олімпійських видів спорту нараховується 41. Найчисленнішими та найвпливовішими є організації, які займаються розвитком найпопулярніших і наймасовіших видів спорту, наприклад футболу.

Всеукраїнська спортивна громадська організація "Федерація футболу України" (далі - ФФУ) є всеукраїнською громадською незалежною організацією фізкультурно-спортивного спрямування, створеною відповідно до Законів України "Про об'єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт" на засадах індивідуального і колективного членства. ФФУ підтримує політичний та релігійний нейтралітет.

ФФУ - неприбуткова громадська організація. ФФУ отримала статус національної з моменту прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. ФФУ разом із повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських організацій і чинним статутом, користується також повноваженнями щодо розвитку футболу, делегованими центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, та виключним правом представляти футбол України у міжнародних спортивних організаціях і в міжнародних спортивних змаганнях з футболу, а також виключним правом на проведення змагань з футболу в Україні.

ФФУ визнає цілі та завдання ФІФА та УЄФА, керується у своїй діяльності документами цих організацій та бере на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених цими асоціаціями для національних асоціацій-учасниць.

Згідно із Законом України "Про фізичну культуру і спорт", відповідними положеннями Статуту УЄФА - ФФУ з метою підвищення рівня організаційних засад професіонального футболу та проведення змагань серед професіональних футбольних клубів вибудовує свої відносини з Професіональною футбольною лігою України, створеною на основі об'єднання професіональних футбольних клубів зі статусом юридичної особи, яка є колективним членом ФФУ, підвладна і підпорядкована ФФУ на підставі чинного статуту та відповідного договору.

Головна мета діяльності ФФУ- забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні на основі консолідації і координації зусиль громадян та організацій, зацікавлених у його розвитку.

Цілі ФФУ:

 1. вирішення питань, що стосуються футболу в Україні, на засадах демократичного управління. Організація взаємодії та співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу в Україні та Європі в дусі миру, взаєморозуміння та чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;
 2. забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві та ведення справ у дусі європейської солідарності;
 3. упровадження (поширення) єдиної політики розвитку футболу;
 4. дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики стосовно всіх членів ФФУ;
 5. удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол;
 6. створення в установленому чинним законодавством порядку сучасної навчально-тренувальних та медико-реабілітаційних баз для підготовки футболістів;
 7. розвиток системи пропаганди і популяризації футболу;
 8. захист членів ФФУ, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;
 9. проведення курсів, семінарів, конференцій та інших науково-методичних і практичних заходів з питань розвитку футболу;
 10. розповсюдження інформації про діяльність ФФУ;
 11. підтримання контактів та співпраця з УЄФА, ФІФА, Конфедераціями та Асоціаціями-учасницями, визнаними УЄФА і ФІФА.

Завдання ФФУ:

 • постійне вдосконалення гри у футбол і сприяння її поширенню в Україні особливо через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку;
 • розроблення і забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу, у тому числі підготовки футболістів міжнародного рівня, збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи та клубних команд у Кубках УЄФА;
 • удосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного зв'язку клубних і збірних команд України;
 • сприяння ефективній діяльності членів ФФУ з виконання статутних завдань;
 • забезпечення організації змагань і турнірів, проведення футбольних чемпіонатів і першостей, розіграшів Кубків та інших змагань серед членів федерації;
 • сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами ФФУ;
 • підтримання зв'язків і співпраці з ФІФА та УЄФА, забезпечення дотримання їх Статутів та інших регламентних документів усіма членами ФФУ;
 • контроль та забезпечення дотримання усіма членами ФФУ установчих і регламентних документів ФФУ, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФІФА, УЄФА - документів цих організацій) під час проведення матчів з футболу;
 • запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі;
 • захист інтересів членів ФФУ у відносинах із органами державної влади, посадовими особами, громадськими організа-діями, усіма третіми особами;
 • надання правової і соціальної допомоги членам ФФУ: гравцям, тренерам та іншим фахівцям із футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;
 • отримання повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території України, надання рекомендацій у ФІФА та УЄФА щодо участі в міжнародних змаганнях клубних команд, які представляють колективних членів ФФУ;
 • впровадження Системи атестації професіональних футбольних клубів, тренерів, футболістів та інших фахівців з футболу.

Членство у ФФУ відкрите для індивідуальних та колективних членів.

Індивідуальним членом ФФУ може бути повнолітній громадянин України, який має поручительства трьох осіб, котрі зробили великий внесок у спортивні досягнення українського футболу, за умови, що його діяльність пов'язана з футболом і він поділяє мету і статутні завдання ФФУ, та бажає сприяти її подальшій діяльності. Для цього вони подають на розгляд Виконкому ФФУ письмову заяву про надання індивідуального членства.

Колективним членом ФФУ можуть бути колективи громадських організацій, спілок громадських організацій, асоціацій, колективи підприємств, установ, господарчих товариств і підрозділів цих структур, які відповідають за організацію та вирішення пов'язаних із футболом питань на своїй території або у певній галузі та поділяють мету, статутні завдання ФФУ, бажають сприяти її діяльності.

Зараз колективними членами ФФУ є 27 регіональних федерацій та 16 асоціацій.

Колективні члени здійснюють управління футболом та сприяють його розвитку у відповідному регіоні або галузі. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створено регіональні федерації (відділення) ФФУ, які діють на підставі власних статутів, прийнятих їх керівними органами.

У кожній адміністративно-територіальній одиниці України створюється тільки одна регіональна федерація, яка реєструється (легалізується) у встановленому законодавством порядку, після чого набуває повноважень з управління та розвитку футболу, яка визнається ФФУ. Регіональні федерації створюються та діють на засадах колективного членства.

Колективний член ФФУ:

 1. організовує виконання рішень керівних органів ФФУ;
 2. налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку футболу у відповідному регіоні або галузі та без винятків контролює її;
 3. здійснює пошук і консолідацію фахівців для впровадження програм ФФУ, УЄФА та ФІФА;
 4. висуває кандидатури на обрання президента та інших осіб до керівних органів ФФУ;
 5. здійснює повноваження делеговані їй органами ФФУ;
 6. створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;
 7. веде облік членів і контролює сплату ними членських внесків.

Регіональну федерацію очолює голова, який підзвітний і підконтрольний ФФУ.

Колективне членство у ФФУ може бути прямим або непрямим, тобто через регіональні федерації, асоціації, ліги на засадах рівних прав та обов'язків.

Порядок прийому членів ФФУ

Колективи організацій або установі які бажають стати колективним членом ФФУ, подають на розгляд ФФУ письмову заяву про надання колективного членства. У заяві мають бути офіційні рішення організації або установи про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі у спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримання статутів ФФУ, УЄФА, ФІФА, їх регламентів, рішень, директив і визнання їх виключної компетенції та юрисдикції. До заяви додаються копії установчих документів для зареєстрованих громадських організацій і регламентних документів.

ФФУ може вимагати від кандидата у колективні члени ФФУ іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри у футбол) тощо.

Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до колективних та індивідуальних членів ФФУ здійснює Конгрес.

У період між Конгресами Виконком ФФУ може надати тимчасове членство. Рішення про членство у ФФУ приймає наступний Конгрес.Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр