на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Спортивні організації. Частина 2.  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

 14 марта 2015
 Громадські об’єднання в Україні

Спортивні організації. Частина 2.

Частина 2

Продовження. Початок статті дивитися тут: частина 1

Права та обов'язки членів ФФУ

Члени ФФУ мають право:

 • брати участь (через своїх делегатів) в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними (в особі своїх делегатів) до складу органів ФФУ;
 • брати участь в управлінні ФФУ через обраних за їх участю делегатів або членів органів ФФУ;
 • отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФФУ;
 • вносити пропозиції стосовно поліпшення діяльності ФФУ та її органів;
 • брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах і конференціях, що проводить ФФУ;
 • користуватися підтримкою ФФУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФФУ;
 • користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФФУ;
 • виходу зі складу членів ФФУ.

Члени ФФУ зобов'язані:

 1. сприяти розвитку футболу в Україні, реалізації політики ФФУ, налагодженню дружніх відносин між особами, організаціями, колективами України, що діють у цій сфері;
 2. співпрацювати із ФФУ в усіх питаннях щодо організації змагань та футболу взагалі;
 3. підтримувати авторитет ФФУ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ФФУ та підривали її престиж;
 4. дотримуватися статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами ФФУ; дотримуватися вимог УЄФА, ФІФА та виконувати статути і регламентні директиви та рішення їх органів, Правил гри, прийнятих рішеннями Міжнародної ради футбольних асоціацій (ІРАВ);
 5. забезпечувати дотримання статутів і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА всіма особами, які є їх членами (командами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з футболу), та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів ФФУ;
 6. дотримуватися принципів чесної гри, включати їх до своїх статутів, а також слідкувати за їх дотриманням клубами, гравцями та офіційними особами;
 7. дотримуватися дисциплінарних вимог і правил, передбачених регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА;
 8. брати участь тільки у змаганнях, що проводить і визнає ФФУ;
 9. забезпечувати відповідність структури, установчих і регламентних документів ФФУ вимогам чинного статуту та повідомляти ФФУ про зміни в них;
 10. своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші обов'язкові внески;
 11. колектив будь-якої юридичної особи або фізична особа, зареєстровані як прямий або побічний член ФФУ, зобов'язані виконувати усі норми, встановлені чинним статутом.

ФФУ визначає окремі правила прямого або побічного членства для колективів професіональних футбольних клубів, а саме:

 1. визнавати виключну компетенцію ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо розвитку футболу, проведення змагань і дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати їх статути, регламенти і рішення, що має бути зафіксовано в статуті кожного клубу;
 2. визнавати, що питання організації і проведення арбітражу, інспектування та допінг-контролю змагань із футболу є виключною компетенцією ФФУ в особі її відповідних комітетів;
 3. перебувати і бути зареєстрованим на території України і проводити матчі "на своєму полі" тільки на території свого розташування. ФФУ має право зробити виключення з цього правила. Мати у розпорядженні відповідну інфраструктуру для проведення матчів "на своєму полі" та повністю відповідати за організацію участі своїх команд у матчах на полі інших клубів відповідно до вимог регламентних документів;
 4. бути єдиною організацією, яка має право укладати контракти з футболістами та контролювати усіх футболістів, котрі беруть участь у змаганнях за цей клуб;
 5. колектив жодної юридичної особи і/або фізична особа, включаючи холдинги і дочірні компанії, не можуть володіти або керувати більше як одним клубом (командою) - членом ФФУ;
 6. бути єдиним володарем емблеми та іншої символіки і назви клубу. Крім того, символіка клубу не повинна змінюватися у рекламних або пропагандистських цілях;
 7. бути колективним членом регіональної федерації або асоціації, яка є членом ФФУ;
 8. не укладати ніяких контрактів з телевізійними компаніями, спонсорами, іншими комерційними партнерами, якщо умови співпраці з ними передбачають положення, що можуть обмежувати клуб у його свободі приймати рішення або впливати на управлінську діяльність клубу;
 9. виконувати вимоги УЄФА та ФФУ щодо системи атестації професіональних клубів, визнавати виключну компетенцію ФФУ у цьому питанні та усвідомлювати, що участь клубу - члена ФФУ у національних і клубних змаганнях УЄФА можлива лише за наявності атестату, який видає Атестаційна комісія ФФУ.

ФФУ бере на себе зобов'язання забезпечити підтримку клубів у прийнятті всіх рішень, у тому числі стосовно членства в ФФУ, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу. Це зобов'язання діє незалежно від організаційної структури та форми власності клубу.

Ліги або інші групи клубів, які є колективними членами ФФУ, можуть утворюватися лише за дозволом ФФУ та підпорядковуються їй. Чинний статут визначає повноваження, що можуть надаватися такій лізі і/або групі клубів, а також їх права й обов'язки, а саме:

 • установчі та регламентні документи цих об'єднань, а також зміни та доповнення до них узгоджує Виконком ФФУ;
 • діяти лише в межах чинного статуту і делегованих повноважень;
 • регулярно звітувати перед Виконкомом ФФУ про виконання делегованих повноважень;
 • діючій на час затвердження цього статуту Професіональній футбольній лізі України делегуються повноваження згідно із щорічним договором.

Вихід зі складу ФФУ, припинення членства, виключення члена

Колективний або індивідуальний член може припинити членство у ФФУ в кінці фінансового року за умови, що він надіслав Адміністрації ФФУ рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за шість місяців до дати виходу із ФФУ. У разі ліквідації організації колективного члена його членство в ФФУ припиняється одразу.

Конгрес може виключити колективного або індивідуального члена із ФФУ за таких умов:

 • невиконання своїх фінансових зобов'язань щодо ФФУ;
 • істотних порушень чинного статуту, регламентів, рішень, прийнятих відповідно до нього;
 • втрати статусу регіональної федерації чи асоціації, що представляє футбол на відповідній території/галузі, або втрати делегованих повноважень.

Колективний член ФФУ зобов'язаний виконати усі свої фінансові обов'язки перед ФФУ до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.

Рішення про виключення колективного або індивідуального члена приймає Конгрес ФФУ. За виключення мають проголосувати щонайменше 3/4 делегатів Конгресу, за умови присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості делегатів.

Тимчасове припинення (призупинення) членства:

 1. якщо на думку Виконкому ФФУ колективний або індивідуальний член неодноразово припускався істотних порушень статутів і/або положень, рішень ФФУ, УЄФА, ФІФА, прийнятих відповідно до них, Виконком має право тимчасово припинити (призупинити) членство цього колективного члена, і це рішення набуває чинності одразу після його прийняття.
 2. питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергового Конгресу, який приймає рішення про виключення колективного або індивідуального члена, скасування або продовження тимчасового припинення її членства. Якщо Конгрес не розглядає це питання, тимчасове припинення членства скасовується.


Другие статьи на тему Громадські об’єднання в Україні
 Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 Національні організації України – члени міжнародних організацій
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 Представництва міжнародних організацій в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.


  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органахо компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр