на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи  
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи

 17 апреля 2015 • Місце України на інтелектуальній арені світу
   Інтелектуальна власність
Україна має надзвичайно потужний інтелектуальний потенціал. На початку ХХ ст. наша держава входила в тридцятку країн світової інтелектуальної еліти. Лише в ракетно-космічній галузі Україна володіє 17 базовими технологіями з 22 відомих у світі. Входить до вісімки держав-експортерів авіакосмічної техніки.
 17 апреля 2015 • Формування інтелектуальної економіки в умовах постіндустріального суспільства
   Інтелектуальна власність
Світова економіка XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Однією з головних рис «нової економіки», «економіки знань» є перехід від панування матеріального виробництва і розвитку сфери послуг до виникнення багатофункціональних інформаційних технологій та проникнення інформаційних благ практично в усі галузі економіки.
 17 апреля 2015 • Роль інтелекту у філософських концепціях цивілізації
   Інтелектуальна власність
Історія суспільства - це розвиток людської цивілізації, що проходила певні етапи і закономірні стадії соціального поступу. Поняття «цивілізація» формувалося історично, а філософи в різні часи вкладали в нього різний зміст.
 17 апреля 2015 • Інтелектуальна власність. Передмова.
   Інтелектуальна власність
Наказом Міністерства освіти і науки України "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» від 20 жовтня 2004 року №811 у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів...
 17 апреля 2015 • Громадські об’єднання в Україні. Висновки.
   Громадські об’єднання в Україні
Поняття «політична система» з'явилося не лише для збагачення термінології. У ньому відображаються важливі зміни – розширення спектра державно-політичних інститутів. Термін «політична система» виник на початку XX ст. і застосовувався лише в наукових працях, а в правовій сфері – майже не застосовувався.
 17 апреля 2015 • Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
З метою впорядкування обліку зареєстрованих міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань в Україні запроваджено Реєстр зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об'єднань.
 17 апреля 2015 • Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України
   Громадські об’єднання в Україні
Одним із перших відділень іноземних організацій в Україні було Українське відділення неурядової організації Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія.
 17 апреля 2015 • Умови визнання суб'єктів олімпійського руху НОКом України
   Громадські об’єднання в Україні
З метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб'єктам, діяльність яких пов'язана з його роллю та спортом, за умови...
 17 апреля 2015 • Національні організації України – члени міжнародних організацій
   Громадські об’єднання в Україні
На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є міжнародною організацією і представлений в Україні Місією, Товариство Червоного Хреста України - це національна організація, яка діє на підставі відповідного закону.
 17 апреля 2015 • Представництва міжнародних організацій в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Виникнення міжнародних організацій у XIX ст. – відображення та наслідок об'єктивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства.
 17 апреля 2015 • Органи футбольного правосуддя
   Громадські об’єднання в Україні
Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).
 17 апреля 2015 • Президія ФФУ
   Громадські об’єднання в Україні
Президію ФФУ створює президент ФФУ з метою розв'язання першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в діяльності ФФУ і потребують негайного вирішення у період між засіданнями Виконавчого комітету.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

На сайте http://www.gd-pharm.pro/ есть в наличии нандролон деканоат .
о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр