на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Ходатайство по повестке

Голові Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська
_______________________________
Олійник Микола Васильович

Судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська
_________________________________
Черновський Г.В.

Справа: № 2/422/3126/12

КЛОПОТАННЯ
(в порядку ст.ст.76,157 ЦПК України)

11 травня 2012 року, я, як представник Когана Б.Г., звернулась до__________________, секретаря судді Черновського Г.В., з питанням, щодо дати призначення до судового розгляду цивільної справи № 2/422/3126/12 за позовом Когана Б.Г. до Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини. ____________ сповістила про те, що вищевказана цивільна справа призначена суддею Черновським Г.В. на 20 липня 2012р. об _________годині, про що я розписалась у розписці, але___________________ не надала мені судову повістку. На моє зауваження, що секретар __________________ у відповідності до ч.1,5 ст.76 ЦПК України, зобов'язана видати мені судову повістку, остання відповіла лайкою та відмовилась мені видавати судову повістку. Те ж саме трапилось і 14 травня 2012р.

Факт викладений вище є грубим порушенням вимог ч.1,5ст.76 ЦПК України, яка регламентує, що "судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку", "вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі".

Згідно з ч.5 ст.76 ЦПК України, "стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам цивільного процесу".

Згідно з вимогами ст.24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", голова місцевого суду, контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.

03 травня 2012 року цивільна справа № 2/422/3126/12 за позовом Когана Б.Г. до Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, надійшла до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з Ленінського районного суду м. Дніпропетровська де знаходилась з 15 лютого 2012р. Згідно з вимогами ст.157 ЦПК України "суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця". Провадження по справі № 2/422/3126/12 було відкрито, 10 квітня 2012р. З цього виходить, що цивільна справа № 2/422/3126/12 повинна бути розглянута не пізніше 10 червня 2012р., однак, суддя Черновський Г.В. призначає тільки попереднє засідання на 20 липня 2012р., що є проявом не поваги до законних інтересів та прав Когана Б.Г. та норм циівльно-процесуального кодексу України.

Таким чином, суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновський Г.В. порушив вимоги ст. 157 ЦПК України, що є підставою для відкриття дисциплінарного провадження, згідно з п.2 ч.1 ст. 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.27,76,157 ЦПК України, ст.24,п.2 ч.1 ст. 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

ПРОШУ:

1.Призначити та провести судовий розгляд цивільної справи № 2/422/3126/12 за позовом Когана Б.Г. до Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини у строки, які встановлені ст. 157 ЦПК України.
2.Видати мені судову повістку, про призначення до судового розгляду справи № 2/422/3126/12, складену у чіткій відповідності до вимог ст. 76 ЦПК України;
3. Надати мені у відповідності до ч.5 ст.76 ЦПК України, судову повістку по справі №2/422/3126/12, для належного повідомлення Відповідача - Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.

ДОДАТОК:

1. Копія довіреності №___________ від __________.

Представник Позивача Т.М. Сафонова
(за довіреністю)
14.05.12

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск