на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Исковое заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська

Позивач: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22,
(098) 4386853, (056) 7495461


Представник Позивача: Стюпан Денис Володимирович
49080, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
м.т. 097 2700627


Відповідач: Перша Дніпропетровська державна
нотаріальна контора
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 19/21
т. (056) 745-28-56, (056) 745-26-61

Позов не майнового характеру

ПОЗОВНА ЗАЯВА
(про визнання дій не законними та про зобов'язння вчинити певні дії).

     Згідно з заповітом від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285, Коган Борис Григорович - є спадкоємцем Мінкович Зої Григорівни 01.08.1925 року народження (далі найменована як -. Заповідач).
     Згідно з даним заповітом, Когану Б.Г. було заповідано квартиру №15, що знаходиться в м. Дніпропетровську, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), будинок 6. На даний період часу провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), перейменовано на вулицю Яворницького (доказ - витяг з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 31978558 від 30.06.11 додається).
     06 липня 2011 року Коган Борис Григорович, звернувся до державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
07 липня 2011 року, державний нотаріус Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., винесла постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31.

     Коган Б.Г. вважає, що при винесені постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11, державний нотаріус Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. допустила грубе порушення закону, норм матеріального права України, яке завдало шкоди законним правам та інтересам Когана Б.Г., а саме: даною не законною постановою державний нотаріус Білецька В.І. позбавила Когана Б.Г. його права бути спадкоємцем за заповітом (заповідач двоюрідна сестра Когана Б.Г. - Мінкович З.Г.).

     Також, Коган Б.Г. вважає постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11, державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. абсолютно не законною, так як:

     Єдиним правилом, яким керувався державний нотаріус Білецька В.І. при винесені вищевказаної постанови був, зі слів Білецької В.І,. коментар до цивільного кодексу України!!!!

     А саме: державний нотаріус Білецька В.І., вважає, що загальнообов'язковий характер, який притаманний законам та підзаконним актам, можна застосувати до обороту мовлення, одного з тисячі коментарів цивільного кодексу України, який викладено наступним чином: "Для того, щоб встановити факт сумісного проживання спадкоємця зі спадкодавцем, нотаріус за місцем відкриття спадщини перевіряє в паспорті відмітку про реєстрацію проживання померлого за довідкою органів реєстрації".

     Однак дане твердження, на підставі якого громадянина України (Коган Б.Г.), було позбавлено права бути спадкоємцем, що стало перешкодою у реалізації громадянином України, його прав, є грубим порушенням цілої низки актів чинного законодавства України, а саме:
Згідно з ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Це ж стосується і права бути спадкоємцем.

     Дану правову позицію у відносинах спадкування підтримав Верховний Суд України у своїй ухвалі від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали з єдиного державного реєстру судових рішень - додається), де вказав, що "будь-яка, особа яка мешкала разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається такою, що своєчасно прийняла спадщину. А наявність реєстрації за місцем відкриття спадщини, не є фактом прийняття спадщини, без підтвердження саме постійного проживання зі спадкодавцем, безпосередньо перед його смертю".

     Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.23 постанови від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування".

     Згідно з п.3.2. Частини II. "Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі", Розділ 1 "Заведення спадкової справи", Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату від 29.01.2009 р., регламентовано наступне: "частиною третьою статті 1268 ЦК визначено, що спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. У разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання, доказом постійного проживання із спадкодавцем можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем.

     Згідно з п. 211 Наказу Мін'юсту України № 20/5 від 03.03.2004 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям, що прийняли спадщину, тобто тим, які постійно проживали разом зі спадкодавцем чи подали заяву нотаріусу про прийняття спадщини. Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту своєчасного прийняття спадщини; реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, який свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, та інші документи, що підтверджують факт постійного проживання разом зі спадкодавцем.

     Такий доказ, а саме оригінал довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р. №2115, було долучено до заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину.
     Тобто, є діючі норми законодавства України, які регламентують, що доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем на час його сперті, може бути довідка житлово-експлуатаційної організації. Державний нотаріус повинен був тільки одне зробити виконати, вищевказані приписи законодавства.
     Згідно з ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
     Однак, державний нотаріус Білецька В.І., грубо порушуючи цілу низку засадничих принципів діючого законодавства України, робить висновки, які ігнорують та водночас порушують вищенаведені норми діючого законодавства України.

На підставі наведеного, керуючись, ч.2 ст. 19 Конституції України, 3,4,15,109,118,119,120 ЦПК України, ст.12 Закону України "Про нотаріат", ст.ст.29,1223, 1233,1234, 1254,1257, ч.3 ст.1268 ЦК України, ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, п. 23 постанови Пленум Верховного Суду України від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування", п.3.2. Частина II. Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі Розділ 1. Заведення спадкової справи, пп.1 п.2 Розділ 2 Провадження по спадковій справі, Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату від 29.01.2009 р.

ПРОШУ:

1.Визнати дії державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., які втілились у постанові про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11р. - не законними;
2. Визнати постанову державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11р.- не законною;
3. Зобов'язати державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. видати Когану Борису Григоровичу свідоцтво про право на спадщину, квартиру №15, що знаходиться в м. Дніпропетровську, вул. Яворницького (у минулому - провулок Октябрський, Жовтневий - по українські), будинок 6., згідно з заповітом від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285.

ДОДАТОК:

1 Копія довіреності від 20.03.10, реєстровий номер 454;
2 Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11; ( 3 прим.)
3 Копія довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2114 (3 прим.);
4 Копія довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2115 (3 прим.);
5 Копія заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину від 06.06.11р. (3 прим.)
6 Копія заповіту від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285 (3 прим.);
7 Копія свідоцтва про смерть серія І-КИ № 017095 від 05.03.05р. (3 прим.)
8 Ухвала Верховного Суду України від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали, з єдиного державного реєстру судових рішень) (3 прим.);
9 Копія витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 27426852 від 06.07.11(3 прим.);
10 Оригінал платіжного документу зі сплати судового збору;
11 Оригінал платіжного документу зі сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Представник Когана Б.Г.
(за довіреністю, додається _________________ Д.В. Стюпан
до даної скарги)

25.07.11

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск