на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


    

Документация по делу о наследовании - Жалоба председателю Высшего Совета Юстиции - 1

ГОЛОВІ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ
__________________________
КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.

Копія: ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
__________________
ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

Скаржник: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22, паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.99

СКАРГА
(в порядку ст. 1 Закону України "Про звернення громадян")

     Шановний Володимир Миколайович, звертаюсь до Вас, як до гаранта верховенства права та закону у судах загальної юрисдикції, так як моє звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККСУ) від 18.10.10 було проігноровано. При розгляді цивільної справи № 2-44/10 за позовом Когана Б.Г. до Шелест Т.К., треті особи Солонінко А.В., приватний нотаріус Суслова Н.Б., та КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації", який розглядається суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., чиниться беззаконня, порушення приписів цивільно-процесуального закону та присяги судді. Дане твердження я можу мотивувати наступним.

     11 липня 2005 року, я звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з позовною заявою про визнання заповіту не дійсним. Попереднє засідання по якому, відбулось тільки 04.06.10, так як суддя Антонюк О.А., 06.04.06 зупинив провадження по вищевказаній цивільній справі без будь-яких правових підстав. Не було жодних чинників, на той період, які б унеможливлювали розгляд цивільної справи № 2-44/10 паралельно з розглядом кримінальної справи. Жодних правових підстав, які передбачені ст. 201 ЦПК України, для зупинення розгляду вищевказаної справи, не було.
Тільки за моїм клопотання 09.04.10р., провадження щодо, вищевказаної цивільної справи було відновлено.

     Однак до цього часу, завдяки протиправним діям судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., по даній справі не було жодного засідання де б розглядались вимоги сторін по суті !. Так у судовому засіданні 07.07.10 суддя Антонюк О.А., на підставі того, що третя особа Солонінко А.В., який був належним чином поінформований про дату та час судового засідання, захворів, будь-яких документів, які б підтверджували даний факт суду надано не було, однак суддя Антонюк О.А. протиправно та необґрунтовано об'явив про відкладення розгляду вищевказаної справи, на чотири місяці !!!, та наступне судове засідання призначене на 29.10.10. На мої запитання чому так ганебно та грубо порушуються приписи ст.ст. 157,159,169 ЦПК України, суддя Антонюк О.А. ніяк не відреагував. Згідно з п.2 ч.1 ст.83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" не вжиття суддею заходів, для вирішення справи у встановлений законом строк, є підставою, для притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності.

     Вищевказаними не законними діями суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. порушив присягу судді, яка передбачена ст. 55 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", а саме: Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади". Плюндрування принципу верховенства права з боку судді Антонюк О.А. полягає у грубому порушення приписів ст. 157 ЦПК України, яка регламентує, що суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. Суддя Антонюк О.А. розтягнув розгляд даної цивільної справи на п'ять років.

     У судовому засіданні від 10.02.11, моїм представником було заявлено клопотання про залучення до розгляду цивільної справи № 2-44\10 в якості спеціалістів, експертів науково-дослідного експертно криміналістичного центру при МВС України на транспорті (м. Дніпропетровськ, Привокзальна площа, 1а) В'юркова М.А., Зуб А.А., які провели та підписали 15.05.06 почеркознавчу експертизу №6-290.4., для поставлення запитань та витребування роз'яснень, з приводу вищевказаного експертного дослідження. Експертне дослідження №6-290.4. від 15.05.06, є категорично позитивно, так як встановило факт підроблення спірного заповіту, що у свою чергу є важливим доказом у цивільній справі 2-44\10, предметом розгляду якої, є визнання заповіту від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б. не дійсним. Однак суддя Антонюк О.А., без будь-яких правових підстав, відмовив у задоволення вищевказаного клопотання.

     У судовому 18.03.11 суддя Антонюк О.А. не законно, з метою винесення неправосудного рішення, відмовив у задоволенні заяви (заява була надана до суду 09.02.11) мого представника про призначення судово-почеркознавчої експертизи. Підставами, для відмови стало не достатнє доказове обґрунтування необхідності призначення вищезазначеної експертизи, але ст. 143 ЦПК України, не передбачає будь-якого доказування необхідності призначення будь-якої експертизи, а саме: для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

     Тобто, суддя Антонюк О.А., сплюндрував моє законне право на судовий захист моїх законних інтересів, так як висновок експерта у відповідності до ст.66 ЦПК України є доказом, правомірності моїх позовних вимог, однак суддя чомусь злякався висновків експертів, що свідчить про його упередженість, щодо даного спору.

     Необхідно відмітити, що під час проголошення ухвали про залишення вищевказаної заяви, без задоволення, суддя Антонюк О.А., наголосив на те, що проведення експертизи не доречно, з огляду на довгий строк її проведення. Тобто, розгляд цивільної справи за позовом Когана Б.Г. до Шелест Т.К. на протязі шести років !!! - це абсолютно законно, хоча з точки зору цивільно процесуального закону це найгрубіше порушення ст.ст. 157,159,169 ЦПК України, а проведення експертного дослідження, яке є найголовнішим засобом доказування, щодо визнання письмового документу не дійсним - це занадто довга процедура.

     Також вищевказаним суддею не виконані обов'язки судді, які передбачені ст. 54 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", а саме пп. ч.4 згаданої статті, яка регламентує, що суд повинен своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

     Вчинення з боку судді Антонюк О.А. вищевказаних протиправних дій, які порушують присягу судді, згідно зі ст.105 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" є підставою для звільнення судді з займаної посади "відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади у зв'язку з порушенням ним присяги судді. Факти, які свідчать про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції. Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги судді відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання на її засіданні відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції". На підставі подання Вищої ради юстиції Президент України видає указ про звільнення судді з посади. На підставі подання Вищої ради юстиції Верховна Рада України приймає постанову про звільнення судді з посади".

     21.10.10 Вища кваліфікаційна комісія суддів України, отримала мою скаргу в порядку ст.1 Закону України "Про звернення громадян", однак до цього часу, я не отримав жодного письмового реагування на факти порушення присяги судді з боку судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. Так як, напевно висновки проведеної ВККСУ перевірки фактів, які були викладені у моїй скарзі від 18.10.10 не були надані на розгляд Вищої ради юстиції України, я вимушений звернутись саме до Вищої ради юстиції України, так як упередженість та конкретні дії судді Антонюк А.О. не мають нічого спільного з почесним званням українського судді.

     На підставі наведеного, керуючись, ст. 1 Закону України "Про звернення громадян", ст.ст.27,94,157,159,169,201 ЦПК України, ст.ст. 54,55,83,84,85,87,105 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

ПРОШУ:

1. Визнати дії судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. такими, що порушують присягу судді.
2. Відкрити дисциплінарне провадження стосовно судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А.
3. Притягнути суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А до відповідальності та звільнити суддю Антонюк О.А. з займаної посади.


ДОДАТОК:
1.Копія листа голови Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Олійника М.В. від 16.04.10 № к-25/10956;
2. Копія клопотання від 01.06.10;
3.Копія ухвали від 09.04.10 по справі № 2-44 2010р.;
4.Копія ухвали від 03.08.05р по справі № 2-3625 2005р.;
5.Копія повідомлення про вручення на адресу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, дата вручення 21.10.10;
6.Оригінал заяви до ВККСУ від 18.10.10;
7. Копія заяви від 17.01.11.

21.03.11 Коган Б.Г.

 

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск