на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


    

Документация по делу о наследовании - Жалоба председателю высшей квалификационной комиссии судей Украины -2

Голові Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
_____________________________

САМСІН І.Л.


Копія: ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
__________________
ЯНУКОВИЧ В.Ф.


Скаржник: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22, паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.99

СКАРГА
(в порядку ст. 1 Закону України "Про звернення громадян")

     Шановний Ігор Леонович, ознайомившись з листом від 11.04.11 № 12рс/вк -3189/10, який ніким не підписаний, навіть членом ВККСУ М.Г. Пінчуком, зрозумів, що знову ніякої відповіді від Вашої установи, я так і не отримав.

     Тому знов наголошую, що суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюком О.А., були вчинені дії, які є підставою для відкриття відносно даного судді дисциплінарного провадження. Дане твердження, ґрунтується на наступному:
     Згідно з п.1 ч.1 ст. 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

     Істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, з боку судді Антонюка О.А. полягають у наступному:

     1. Грубо порушуючи вимоги ст.ст. 157,159,169 ЦПК України, розглядав справу № 2-44/10 за позовом Коган Б.Г. до Шелест Т.К. шість років!!!
     2. Грубо порушуючи вимоги ст. 60 ЦПК України, умисно, з метою винесення неправосудного рішення, відмовив мені у надання суду доказів, без будь-яких правових підстав відмовив у задоволенні клопотання про залучення до розгляду цивільної справи № 2-44\10 в якості спеціалістів, експертів науково-дослідного експертно криміналістичного центру при МВС України на транспорті (м. Дніпропетровськ, Привокзальна площа, 1а В'юркова М.А., Зуб А.А., які провели та підписали 15.05.06 почеркознавчу експертизу №6-290.4., для поставлення запитань та витребування роз'яснень, з приводу вищевказаного експертного дослідження. Експертне дослідження №6-290.4. від 15.05.06, є категорично позитивно, так як встановило факт підроблення спірного заповіту, що у свою чергу є важливим доказом у цивільній справі 2-44\10, предметом розгляду якої, є визнання заповіту від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б. не дійсним. Вищевказані експерти у назначений судом час прибули до суду, але у їх допиті було відмовлено;
     3. Грубо порушуючи вимоги ст.143 ЦПК України суддя Антонюк О.А. не законно, умисно, з метою винесення неправосудного рішення, відмовив у задоволенні заяви (заява була надана до суду 09.02.11) мого представника про призначення судово-почеркознавчої експертизи. Підставами, для відмови стало не достатнє доказове обґрунтування необхідності призначення вищезазначеної експертизи, але ст. 143 ЦПК України, не передбачає будь-якого доказування необхідності призначення будь-якої експертизи, а саме: для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Це взагалі нонсенс юридичний, як без почеркознавчої експертизи сторона у цивільному процесі зможе довести недійсність того чи іншого письмового документу.

     4. Грубо порушуючи вимоги ст.ст. 212, 213 ЦПК України, умисно, упереджено з метою винесення неправосудного рішення не надав жодної оцінки експертному дослідженню №6-290.4. від 15.05.06, яке є категорично позитивним, так як встановило факт підроблення спірного заповіту. Чому жодного слова у рішенні не має, тому що упередженість та заангажованість, не дає змоги об'єктивно вирішити справу.

     На мою думку, вищевказані факти, містять ознаки дисциплінарного проступку, який мав місце у діях судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А.

     На підставі наведеного, керуючись ст. 85 Закону України "Про судоустрій і статус cуддів" прошу, притягнути суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А. до дисциплінарної відповідальності.

ДОДАТОК:

1.Копія експертного дослідження науково-дослідного експертно криміналістичного центру при МВС України на транспорті №6-290.4. від 15.05.06

07.05.11 Коган Б.Г.

 

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск