на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


    

Документация по делу о наследовании - Жалоба генеральному прокурору Украины

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ
державному раднику юстиції України
_____________________________

ПШОНКА В.І.

Копія: ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
______________________
ЯНУКОВИЧ В.Ф.


Скаржник: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ак. Кисловського, буд. 22
Паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 06.10.99
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ак. Кисловського, буд.22

Представник скаржника: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.00
м.т. 0504532769


СКАРГА
(в порядку ст.25, 236 КПК України)

     10 січня 2011 Стюпан Д.В., отримав з прокуратури Дніпропетровської області лист від 27.12.10 № 04/2/2-922-07, в якому вказана відповідь, на скаргу Когана Б.Г. щодо оскарження постанови слідчого CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області лейтенанта міліції Павленко Є.С. про закриття кримінальної справи № 63059046 на підставі п. 2 ст.6 УПК України.
     Відповідно до даного листа, постанова слідчого CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області лейтенанта міліції Павленко Є.С. про закриття кримінальної справи № 63059046 на підставі п. 2 ст.6 УПК України скасовано та надано прокурору Жовтневого району м. Дніпропетровська вказівка про проведення повторної судово-почеркознавчої експертизи.
     Однак, дана вказівка, як процесуальна дія при організації досудового слідства, є не законною, необґрунтованою, та такою що вчинена, без будь-яких правових підстав, дане твердження підтверджується наступним:

     1. 15.05.06 науково-дослідним експертно криміналістичним центром при МВС України на транспорті (експерти Вьюрков М.А., Зуб А.А.) була проведено судово-почеркознавча експертиза №6-290.4, висновками якої щодо приналежності підписів на заповіті від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., вказано наступне російською мовою: "подпись сделана не Минкович З.Г., а другим лицом с подражанием Минкович З.Г." (лист справи -129)

     Таким чином, в матеріалах кримінальної справи вже є висновок, який є категорично позитивним, та таким, що однозначно, встановлює факт підроблення заповіту від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б. Інша судово-почеркознавча експертиза, "комісійна", була призначена, з грубим порушенням приписів ч.4 ст.75 КПК України, яка вимагає, що "висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку. Судово-почеркознавча експертиза від 15.05.06 №6-290.4, має статус додаткової експертизи, яка була призначена, так як судово-почеркознавча експертиза від 28.03.06р. № 70/04-207 (експерт Соколенко Любов Олексіївна), надала висновок про неможливість ідентифікувати особу яка зробила підпис на вищевказаному заповіті, через недостатню кількість зразків підпису (лист справи -125) . Наступний різновид експертизи, який передбачено ст. 75 КПК України, є повторна експертиза, яка призначається, коли висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності. Згідно з п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97р. "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах", повторна експертиза призначається на підставі відповідної постанови. Однак жодної постанови, де б вказувалось правове обґрунтування необґрунтованості додаткової експертизи та/або її невідповідності матеріалам справи, матеріали кримінальної справи № 63059046 не містять, мабуть тому, що Солонінко В.М., на той період знаходився в лавах міліції.
     Тобто, повторна судово-почеркознавча експертиза, проведення якої, було доручено експертам НІЕКЦ при УМВС України у Дніпропетровській області (експерти - Сорока А.А., Овдієнко Р.М.), була призначена не законно. Також необхідно відмітити, що у своєму висновку № 69/04 -68 від 19.12.2006 року, експерти - Сорока А.А., Овдієнко Р.М. вказали, що не можуть ідентифікувати підписи, так як підписи не підходять для ідентифікації. По суті даний висновок може підтвердити тільки низьку кваліфікацію вищевказаних експертів, або відсутність належного обладнання. Даний висновок жодним чином не спростовує категорично позитивний висновок експертів науково-дослідного експертно криміналістичного центру при МВС України на транспорті (експерти Вьюрков М.А., Зуб А.А.) №6-290.4 від 15.05.06.

     З цього виходить, що факт підробки вищевказаного заповіту встановлено 15.05.06р., тому необхідно визначити стать особи, яка вчинила саме підробку. Протоколи допиту Солонінко В.М. та Суслової Н.Б., свідчать про те, що в момент начебто підписання Мінкович З.Г. заповіту у квартирі знаходились, тільки Солонінко В.М. та Суслова Н.Б.
Таким чином, необхідно провести судово - авторознавчу експертизу, для встановлення статті особи, яка безпосередньо підроблювала 21.02.05р. заповіт, копіюючи підпис Мінкович З.Г.

     Також, звертаю Вашу увагу на протиправні дії посадових осіб прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська, які втратили такі важливі докази, щодо даної кримінальної справи, як пенсійна справа Мінкович З.Г. № 125300, та журнал реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Суслової Н.Б., в якому також були підроблені підписи Мінкович З.Г. Я вважаю, що дані докази були свідомо, ліквідовані посадовими особами прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська, так як дані документи є яскравим доказом вчинення невідомими особами злочину, який передбачений ч.2 ст. 358 КК України. Доказами втрати вищевказаних документів, є запити працівників міліції Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська, про витребування вищевказаних доказів у матеріали кримінальної справи № 63059046, однак посадові особи вищевказаної прокуратури, які раніш дані документи витребували, ніяк на запити міліції не відреагували. Відсутність даних документів, робить не можливим призначення та проведення будь-яких експертиз, щодо підпису та почерку Мінкович З.Г.

     Згідно з вимогами ч.2,3 ст. 25 КПК України, Прокурор зобов'язаний в усіх стадіях кримінального судочинства своєчасно вживати передбачених законом заходів до усунення всяких порушень закону, від кого б ці порушення не виходили. Свої повноваження в кримінальному судочинстві прокурор здійснює незалежно від будь-яких органів і посадових осіб, підкоряючись тільки законові і керуючись вказівками Генерального прокурора України.

     На підставі наведеного, керуючись, ст.ст. 2,3, 4, ч.2,3 ст. 25, п.4 ч.1 ст. 60, ч.4,6 ст.75, 236 КПК України; п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97р. "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах".

ПРОШУ:

     1. Скасувати вказівку прокуратури Дніпропетровської області в частині призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо встановлення факту підроблення підпису Мінкович З.Г. по кримінальній справі № 63059046.
     2. Надати вказівки прокуратурі Жовтневого району м. Дніпропетровська, щодо призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, зразків підпису виконаних Солонінко Ангеліною, Шелест Тамарою Кирилівною, Сусловою Н.Б. та Солонінко В.М. від імені Мінкович З.Г., для встановлення особи, яка вчинила злочин передбачений ч.2 ст. 358 КПК України.
     3. Надати вказівку, в порядку ст.ст. 85,199 КПК України, прокуратурі Жовтневого району м. Дніпропетровська щодо відібрання експериментальних зразків підпису виконаних Солонінко Ангеліною, Шелест Тамарою Кирилівною Сусловою Н.Б. та Солонінко В.М. від імені Мінкович З.Г., для встановлення особи, яка вчинила злочин передбачений ч.2 ст. 358 КПК України.
     4. Надати вказівки прокуратурі Жовтневого району м. Дніпропетровська, щодо призначення та проведення судово - авторознавчої експертизи, зразка підпису, який має місце на заповіті від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б.
     5. Призначити та провести службову перевірку за фактом втрати посадовими особами прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська матеріалів кримінальної справи № 63059046, а саме: пенсійна справа Мінкович З.Г. № 125300, та журнал реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Суслової Н.Б., в якому має місце підроблений підпис Мінкович З.Г.
     6. За результатами даної службової перевірки притягнути відповідних посадових осіб прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська до відповідальності.


ДОДАТОК:

1. Копія листа прокуратури Дніпропетровської області від 27.12.10 № 04/2/2-922-07.


Представник Потерпілого
(за довіреністю) Д.В. Стюпан
17.01.11

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск