на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Жалоба на имя начальника Главного управления юстиции в Днерпопетровской области

Начальнику Головного управління юстиції
у Дніпропетровській області
_________________________________________
КАРМАЗІН В.Я.

Копія: Голові Вищої Кваліфікаційної Комісії
Нотаріату

Копія: Міністру юстиції України
________________________
ЛАВРИНОВИЧ О.В


Спадкоємець: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22, паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.99
(098) 4386853, (056) 7495461


Представник Спадкоємця: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.00
м.т. 050 4532769, 097 2700627

 

СКАРГА
в порядку ст. 12 Закону України "Про нотаріат"
(про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю)

     06 липня 2011 року Коган Борис Григорович, звернувся до державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
07 липня 2011 року, державний нотаріус Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., винесла постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31.
     Вважаю, що при винесені постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11, державний нотаріус Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. допустила грубе порушення закону, яке завдало шкоди законним правам та інтересам Когана Б.Г., а саме: даною не законною постановою державний нотаріус Білецька В.І. позбавила Когана Б.Г. його права бути спадкоємцем за заповітом (заповідач двоюрідна сестра Когана Б.Г. - Мінкович З.Г.).
Також, вважаю постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11, державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. абсолютно не законною, так як:

     Єдиним правилом, яким керувався державний нотаріус Білецька В.І. при винесені вищевказаної постанови був, зі слів Білецької В.І,. коментар до цивільного кодексу України!!!!

     А саме: державний нотаріус Білецька В.І., вважає, що загальнообов'язковий характер, який притаманний законам та підзаконним актам, можна застосувати до обороту мовлення, одного з тисячі коментарів цивільного кодексу України, який викладено наступним чином: "Для того, щоб встановити факт сумісного проживання спадкоємця зі спадкодавцем, нотаріус за місцем відкриття спадщини перевіряє в паспорті відмітку про реєстрацію проживання померлого за довідкою органів реєстрації".

     Однак дане твердження, на підставі якого громадянина України (Коган Б.Г.), було позбавлено права бути спадкоємцем, що стало перешкодою у реалізації громадянином України, його прав, є грубим порушенням цілої низки актів чинного законодавства України, а саме:
Згідно з ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Це ж стосується і права бути спадкоємцем.

     Дану правову позицію у відносинах спадкування підтримав Верховний Суд України у своїй ухвалі від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали з єдиного державного реєстру судових рішень - додається) , де вказав, що будь-яка, особа яка мешкала разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається такою, що своєчасно прийняла спадщину. А наявність реєстрації за місцем відкриття спадщини, не є фактом прийняття спадщини, без підтвердження саме постійного проживання зі спадкодавцем, безпосередньо перед його смертю !!!
Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.23 постанови від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування".

     Згідно з абз.2 п.3.2. Частини II. Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі Розділ 1. Заведення спадкової справи, Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату від 29.01.2009 р., у разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання, доказом постійного проживання із спадкодавцем можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем.

     Такий доказ, а саме оригінал довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р. №2115, було долучено до заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину.

     Тобто, є діючі норми законодавства України, які регламентують, що доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем на час його сперті, може бути довідка житлово-експлуатаційної організації. Державний нотаріус повинен був тільки одне зробити виконати, вищевказані приписи законодавства.

     Згідно з ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
     Однак, державний нотаріус Білецька В.І., грубо порушуючи цілу низку засадничих принципів діючого законодавства України, робить висновки, які не сумісні зі званням державного нотаріуса України.
Також, необхідно відмітити, що Коган Б.Г., неодноразово звертався до Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори (приходив разом з дружиною Орєхова З.І.), одразу після поховання Мінкович З.Г., для надання заяви про прийняття спадщини, посадові особи даної державної нотаріальної контори, зробили копії з оригіналів заповіту, свідоцтва про смерть, також Коган Б.Г., писав та підписував, заяву про прийняття спадщини. Однак, посадові особи даної державної нотаріальної контори, на протязі тижня, ігнорували його законні вимоги та 16.03.05р., надали оригінал запиту № 365 до КП "ДМБТІ", про надання витягу з реєстру прав власності на квартиру №15 по вул. Яворницького (у минулому - провулок Октябрський, на українській мові провулок Жовтневий), будинок 6, у даному запиті, в якості спадкоємця була визнана Шелест Т.К.
Згідно положень Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату від 29.01.2009 р., провадження по спадковій справі складається зокрема з направлення запитів про належність спадкодавцю спадкового майна, його склад та місце знаходження, вартість. Тобто, наявність оригіналу запиту Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори від 16.03.05р. № 365, є доказом відкриття спадкової справи, зокрема за заявою Когана Б.Г. Однак, згідно витягу зі спадкового реєстру (спадкові справи) № 27426852 від 06.07.11, за параметром -"спадкодавець Мінкович Зоя Григорівна" у спадковому реєстрі інформація відсутня. Тобто спадкова справа, яка була відкрита зникла або була знищена. Вважаю, що дані обставини, дають підстави для кримінального розслідування, вірогідно скоєного злочину.

     До 07.06.11 існував заповіт (спадкоємець Шелест Т.К.), реєстровий номер 552, посвідчений 21.02.05р., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., який у відповідності до рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11, був визнаний недійсним в наслідок його нікчемності, згідно з положеннями ст. 1257 ЦК України. Дане судове рішення набрало законної сили з моменту його проголошення 07.06.11 Тобто вищевказаний нікчемний заповіт, Заповідач не складав та не підписував. Доказ - копія рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11 додається.

     Вищевказаним судовим рішенням апеляційної інстанції встановлені факти складання та підписання заповіту, реєстровий номер 552, який був посвідчений 21.02.05р., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., не Заповідачем (Мінкович З.Г.), а третьою особою. З цього виходить, що до даної ситуації не можна застосувати ч.4 ст.1254 ЦК України, яка передбачає наступне: якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 цього Кодексу. Тобто, законодавець, передбачає, що тільки визнання судом оспорюваного правочину недійсним, передбачає в якості наслідків, спадкування за законом. В даному випадку недійсним, визнаний нікчемний правочин "мертво народжений".

     Згідно з ст. 12 Закону України "Про нотаріат", свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України, за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках: неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян.

     На підставі наведеного, керуючись, ч.2 ст. 19 Конституції України, ст.12 Закону України "Про нотаріат", ст.ст.29,1223, 1233,1234, 1254,1257, ч.3 ст.1268 ЦК України, ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, п. 23 постанови Пленум Верховного Суду України від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування", абз.2 п.3.2. Частина II. Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі Розділ 1. Заведення спадкової справи, пп.1 п.2 Розділ 2 Провадження по спадковій справі, Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату
від 29.01.2009 р.

ПРОШУ:

1. Провести перевірку фактів грубого порушення закону, з боку нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І., внаслідок чого, спадкоємця Когана Бориса Григоровича, було позбавлено право на отримання свідоцтва про право на спадщину, що в свою чергу, грубо нівелює всі права та законні інтереси Когана Б.Г. у зв'зяку з не можливістю останнього, скористатися статусом спадкоємця;
2. Видати подання, відносно державного нотаріуса Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори Білецька В.І. про необхідність анулювати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;
3. Направити дане подання, до Вищої Кваліфікаційної Комісії Нотаріату, для прийняття остаточного рішення.

ДОДАТОК:

1 Копія довіреності від 20.03.10, реєстровий номер 454;
2 Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11;
3 Копія довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2114;
4 Копія довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2115;
5 Копія заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину від 06.06.11р.
6 Копія заповіту від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285;
7 Копія свідоцтва про смерть серія І-КИ № 017095 від 05.03.05р.
8 Ухвала Верховного Суду України від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали, з єдиного державного реєстру судових рішень);
9 Копія рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11;
10 Копія витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 27426852 від 06.07.11;
11 Копія запиту Першої дніпропетровської державної нотаріальної № 365 від 16.03.05 до КП "ДМБТІ".

Представник Когана Б.Г.
(за довіреністю, додається _________________ Д.В. Стюпан
до даної скарги)

08.07.11

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск