на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Ходатайство директору Киевского Научно-Исследовательского Института Судебных Экспертиз

ДИРЕКТОРУ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
___________________________________

РУВІН О.Г.

Запитувач: Стюпан Денис Володимирович
49080, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
т.м. 0972700627
Електронної адреси не має


ЗАПИТ
(в порядку ст. 5,19 Закону України "Про доступ до публічної інформації")

     Згідно з повноваженнями наданими мені ст. 49 КПК України та довіреністю від 20.03.10р., реєстровий номер 454, я є представником потерпілого Когана Бориса Григоровича у кримінальній справі № 63059046.
Згідно з листами заступника CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Боровенської Т.В. № 41/С-38 від 29.07.11 та слідчого CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області № 41/С -19 від 13.04.11, за вказівками органів прокуратури Дніпропетровської області, були відібрані експериментальні зразки підписів від Солонінко Ангеліни, Шелест Тамари Кирилівни, Суслової Н.Б. та Солонінко В.М., для встановлення серед даного кола осіб, злочинця який скоїв злочин передбачений ст. 358 КК України. Також, дані листи свідчать, що матеріали кримінальної справи № 63059046, 27.04.11 для проведення декількох судово-криміналістичних експертиз направлені до КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ вих. номер 41/5390.
     До цього, часу, жодних висновків вказаних експертних досліджень, у матеріалах кримінальної справи № 63059046 не з'явилось, що суттєво затягує розслідування даної кримінальної справи, та порушує принцип не відворотності на своєчасності покарання винних осіб.
Процес експертного дослідження у Вашій експертній установі, затягнувся на чотири місяці, хоча згідно з п.1.13. Наказ Міністерства юстиції України
від 08.10.98 р. № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", понад два місяці провадяться тільки ті експертизи, щодо матеріалів з особливо великою кількістю об'єктів або найскладніших за характером досліджень (використання криміналістичного обладнання /лазерного, оптичного, електронного/, проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому термін виконання не повинен перевищувати 3 місяців. У виняткових випадках, якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує більше п'яти томів матеріалів справи, або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення матеріалів при нескладних та середньої складності дослідженнях не повинно перевищувати п'яти днів; при складних та найскладніших дослідженнях - відповідно десяти та п'ятнадцяти днів.
У Вашому розпорядженні знаходиться інформація по кримінальній справі № 63059046., яка має публічний характер.
     Згідно зі ст.19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
     Згідно зі ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно зі ст. 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", інформація на запит надається безкоштовно.
     На підставі наведеного, керуючись ст.49 КПК України, ст.ст.5,19,20,21 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

ПРОШУ:

1. Надати інформацію (у письмовому вигляді), яка має публічний характер, щодо видів та предмету експертних досліджень ініційованих працівниками слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській по кримінальній справі № 63059046;
2. Надати інформацію, (у письмовому вигляді) яка має публічний характер, а саме: які матеріали, надані вищевказаним підрозділом МВС України до Вашої експертної установи для проведення експертиз;
3. Надати відповідь(інформацію у письмовому вигляді), яка має публічний характер а саме: чому експертні дослідження проводяться на протязі чотирьох місяців, що саме обумовило порушення строків проведення криміналістичних експертиз, передбачених п. 1.13 наказу Мін'юсту від 08.10.98 р. № 53/5


ДОДАТОК:

1. Копія довіреності від 21.03.10, реєстровий номер 454;
2. Копія листа слідчого CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області № 41/С -19 від 13.04.11;
3. Копія листа заступника CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Боровенської Т.В. № 41/С-38 від 29.07.11


Представник Позивача Д.В. Стюпан

15.08.11

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск