на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Жалоба Генеральному прокурору Украины

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ
державному раднику юстиції України
_____________________________

ПШОНКА В.І.


Копія: ПРОКУРОРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
державному раднику юстиції 3 класу
_____________________________

МАРЧУК Н.В.
Скаржник: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ак. Кисловського, буд. 22
Паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 06.10.99
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ак. Кисловського, буд.22

Представник скаржника: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.00
м.т. 0504532769


СКАРГА
(в порядку ст. 5,19 Закону України "Про доступ до публічної інформації")

     З 2005 року, проводиться попереднє слідство про кримінальній справі № 63059046, за фактом підроблення заповіту від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б.
     Після неодноразових звернень до генеральної прокуратури України з проханням помітити у матеріалах справи № 63059046 судово-почеркознавчу експертизу №6-290.4 від 15.05.06, яка була проведена науково-дослідним експертно криміналістичним центром при МВС України на транспорті (експерти Вьюрков М.А., Зуб А.А.) висновок, якої є категорично позитивним, та таким, що однозначно, встановлює факт підроблення заповіту від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., прокуратура Жовтневого району м. Дніпропетровська, прокуратура м. Дніпропетровська, прокуратура Дніпропетровської області, надали слідчому відділу Жовтневого РВ УМВС України у Дніпропетровської області вказівки з урахуванням моїх звернень та клопотань. Вимоги даних звернень та клопотань полягали у наступному: призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу, зразків підпису виконаних Солонінко Ангеліни, Шелест Тамари Кирилівни, Суслової Н.Б. та Солонінко В.М. від імені Мінкович З.Г., для встановлення особи, яка вчинила злочин передбачений ч.2 ст. 358 КПК України; відібрати експериментальні зразки підпису виконаних Солонінко Ангеліни, Шелест Тамари Кирилівни Суслової Н.Б. та Солонінко В.М. від імені Мінкович З.Г., для встановлення особи, яка вчинила злочин передбачений ч.2 ст. 358 КПК України; надати вказівки прокуратурі Жовтневого району м. Дніпропетровська, щодо призначення та проведення судово - авторознавчої експертизи, зразка підпису, який має місце на заповіті від 21.02.05р., реєстровий номер 552, засвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б.
     Доказами, отримання Жовтневим РВ УМВС України у Дніпропетровської області даних вказівок до виконання є лист слідчого CВ Жовтневого РВ УМВС України у Дніпропетровської області Павленко Є.С. № 41\С-19 від 13.04.11.
     29 липня 2011 року представник потерпілого Стюпан Д.В. отримав довідку заступника начальника слідчого відділу Жовтневого РВ УМВС України у Дніпропетровської області підполковника міліції О.А. Воробйова № 31\С-34 від 20.06.11, де вказано, що між експертизами, які були проведені у рамках кримінальної справи № 63059046 є протиріччя, для усунення яких кримінальна справа № 63059046, 27.04.11 була направлена до НДІ м. Києва.
     Тобто, заступник начальника слідчого відділу Жовтневого РВ УМВС України у Дніпропетровської області підполковник міліції О.А. Воробйова, категорично не згоден з вказівками органів прокуратури Дніпропетровської області, вигадавши "протиріччя". Ці дії підполковника міліції О.А. Воробйова, грубо порушують приписи ч.3 ст. 227 КПК України, а саме: вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства у зв'язку з порушенням і розслідуванням ними кримінальних справ, дані в порядку, передбаченому цим Кодексом, є для цих органів обов'язковими.
Також необхідно звернути увагу, на те що, кримінальна справа № 63059046, розслідується фахівцями Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровської області вже шість років, що є не припустимим згідно вимог ст. 120 КПК України, яка регламентує, що досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом двох місяців. В цей строк включається час з моменту порушення справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. Цей строк може бути продовжено районним, міським прокурором, військовим прокурором армії, флотилії, з'єднання, гарнізону та прирівняним до них прокурором у разі неможливості закінчити розслідування - до трьох місяців. В особливо складних справах строк досудового слідства, встановлений частиною 1 цієї статті, може бути продовжено прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, прокурором міста Києва, військовим прокурором округу, флоту і прирівняним до них прокурором або їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого - до шести місяців. Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у виняткових випадках Генеральний прокурор України або його заступники. При поверненні судом справи для провадження додаткового слідства, а також відновленні закритої справи строк додаткового слідства встановлюється прокурором, який здійснює нагляд за слідством, в межах одного місяця з моменту прийняття справи до провадження. Дальше продовження зазначеного строку провадиться на загальних підставах. Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин.
На даний момент, жодних висновків експертних досліджень, які повинні проводитись КИЇВСЬКИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, не має, що підтверджує лист заступника слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровської області Боровенської Т.В. від 29.07.11 № 41/с-38.
     Проведення вищевказаних експертних досліджень, затягнулося на чотири місяці, хоча згідно з п.1.13. Наказ Міністерства юстиції України
від 08.10.98 р. № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", понад два місяці провадяться тільки ті експертизи, щодо матеріалів з особливо великою кількістю об'єктів або найскладніших за характером досліджень (використання криміналістичного обладнання /лазерного, оптичного, електронного/, проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому термін виконання не повинен перевищувати 3 місяців.
Згідно з вимогами ч.2,3 ст. 25 КПК України, прокурор зобов'язаний в усіх стадіях кримінального судочинства своєчасно вживати передбачених законом заходів до усунення всяких порушень закону, від кого б ці порушення не виходили. Свої повноваження в кримінальному судочинстві прокурор здійснює незалежно від будь-яких органів і посадових осіб, підкоряючись тільки законові і керуючись вказівками Генерального прокурора України.

     На підставі наведеного, керуючись ст. 25,49,120,227 КПК України, п.1.13. Наказ Міністерства юстиції України
від 08.10.98 р. № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень";

ПРОШУ:

1. Перевірити додержання закону при розслідуванні кримінальної справи № 63059046 та стан виконання вказівок органів прокуратури Дніпропетровської області, щодо розслідування вищевказаної кримінальної справи;
2. Притягнути до відповідальності посадових осіб Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровської області, які порушують строки розслідування кримінальної справи № 63059046;
3. Перевірити стан прокурорського нагляду, у розумінні вимог ст. 227 КПК України, з боку прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська при розслідування кримінальної справи № 63059046;
4. Притягнути до кримінальної відповідальності колишніх службових осіб прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська які втратили важливі документи з кримінальної справи № 63059046.


ДОДАТОК:

1. Копія листа слідчого CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області № 41/С -19 від 13.04.11;
2. Копія листа заступника CВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Боровенської Т.В. № 41/С-38 від 29.07.11 ;
3. Копія довідки заступника начальника слідчого відділу Жовтневого РВ УМВС України у Дніпропетровської області підполковника міліції О.А. Воробйова № 31\С-34 від 20.06.11;
4. Оригінали скарг від 17.01.11 та від 14.02.11;
5. Копія листа прокуратури м. Дніпропетровська №162с11 від 30.03.11
6. Копія листа прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська від 09.03.11

Представник Потерпілого Д.В. Стюпан

05.09.11

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск