на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
       • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Апелляционная жалоба в апелляционный суд Полтавской области.

До Апеляційного суду Полтавської
області


Позивач: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
м.т. 0504532769


Відповідач: Приватне акціонерне товариство "Просто-страхування",код ЄДРПОУ 24745673
04050, м. Київ, вул. Герцена, б.10
т. (044) 206 2885
в особі Дніпропетровської філії ПАТ "Просто-страхування", код
ЄДРПОУ 25957348
49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б. 93, офіс 403
т. (056) 370-37-33


АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
(на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 2-1536/2010 від 08 вересня 2010 року)


     08 вересня 2010 року cуддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Казак С.Ю., прийняв рішення по цивільній справі № 2-1536/2010 за позовом Стюпана Д.В. до ПАТ "Просто-страхування", у відповідності до якого, у задоволенні позовних вимог Стюпана Д.В., було відмовлено у повному обсязі.
     Вважаю вищевказане рішення, таким, що винесено з суттєвим порушенням норм матеріального та процесуального права України, не законним не обґрунтованим, та таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав:

     1.Порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 131 ЦПК України сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.
     Відповідно до ст. 57 ЦПК Ураїни доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
     Відповідач ані на попередньому засіданні, ані до моменту розгляду справи по суті не надав жодних письмових заперечень та/або пояснень, при тому, що про існування спору останній дізнався, ще у січні 2010 року. Тільки 08 вересня 2010 року представник відповідача виклав в усному порядку свою правову позицію, на зауваження Позивача до суду, що дані пояснення не можна приймати до уваги, так як порушено процесуальний закон, суд ніяк не відреагував.
     Грубо нехтуючи, приписами закону, щодо надання доказів у цивільному процесі, судя Казак С.Ю. спирається на пояснення відповідача, як на докази, у тексті не законного рішення від 08.09.10 по справі № 2-1536/2010.

     Згідно з ч.1 ст. 197 ЦПК України суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
     Після отримання, в порядку ст. 199 ЦПК України, носія інформації з начебто записаною звуковою фіксацією судового розгляду справи № 2-1536/2010, позивачем було встановлено, що будь-який запис, будь-якого судового процессу, на данному носії, відсутній.
Тобто, у судовому процесі під головуваванням судді Казак С.Ю. відбувається профанація процессу фіксації судового слухання.

     У відповідності до ч.2 ст. 309 ЦПК України норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

     Так суд, мотивуючи відмову у задоволенні позовних вимог, щодо визнання частин п.п.2.8.18 та 2.8.19 договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 недійсними, послався на ст.6 ЦПК України, яка дає поняття свободи правочину. Також, суд абсолютно безпідставно в обґрунтування своєї псевдо правової позиції, посилається на наявність у позивача юридичної освіти, як на підставу для відмови у визнанні п.п. 2.8.18 та 2.8.19 добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09 недійсними, мовляв "бачив, що підписував, тепер виконуй". Ця теза, є верхом неповаги до нормативного регулювання процесу визнання оспорюваного правочину недійсним. Суд навіть не звернув увагу на те, що немає жодної норми права, яка б була перешкодою, для застосування наслідків, передбачених ст. 215 ЦПК України відносно до наявності у сторони правочину будь-якого виду освіти.

     Без будь яких правових підстав, ігноруючи доводи позивача, суд не застосував наслідки порушення укладеним правочином, норм цивільного законодавства (ст.ст..203, 215 ЦПК України). Обов'язковість застосування наслідків передбачених ст. 215 ЦПК України, при виявлення факту порушення актів цивільного законодавства, нормами, які містяться у змісті договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 від 05.06.09 полягає у наступному:
     П.2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ, передбачає, що Страховик має право при відшкодуванні по ризику "Повна загибель", вираховувати з суми страхового відшкодування (страхова сума) вартість працездатних залишків транспортного засобу, при цьому вартість залишків визначається Страховиком одноособово. Цей пункт грубо порушує положення, абз 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, яка передбачає обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тобто у даному випадку сума реальних збитків становить 67797,50 грн. будь-яке вирахування з цієї суми (крім франшизи) вже є порушенням вищевказаного обов'язку Страховика. Також одноособове визначення вартості чужого майна є грубим порушенням приписів ст. 41 Конституції України, ч.1 ст. 319, ст. 328 ЦК України. Тобто, даний пункт договору страхування, грубо порушує вищевказані цивільні норми законодавства України, що у відповідності до ч.1 ст.203, ч.1 ст. 215, 217 ЦК України, є підставою для визнання частини п. 2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "за вирахуванням вартості придатних до використання (працездатних) залишків застрахованого ТЗ (його складових). При цьому вартість таких придатних залишків ТЗ (деталей, вузлів та агрегатів) за рішенням Страховика визначається або шляхом експертної оцінки, або визначенням ціни реалізації цих залишків. Вартість придатних залишків ТЗ може також бути визначена за узгодженням між Страховиком та Страхувальником" - недійсною. Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.2 Постанови № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р.

     У відповідності до п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р, при повній або конструктивній загибелі застрахованого транспортного засобу, а також коли вартість відновлювального ремонту транспортного засобу перевищує 80% його дійсної ринкової вартості, то виплата страхового відшкодування здійснюється за ризиком "Повна загибель".
Однак, даний пункт вищевказаного договору проти ричить та порушує приписи п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який регламентує, що, транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим та власник транспортного засобу згоден з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Тобто Відповідач, порушив прямо встановлений порядок визнання автомобіля фізично знищеним або конструктивно загиблим, який полягає у співставленні вартості відновленого ремонту та вартості автомобіля до моменту пошкодження, ніяких процентів Закон не враховує. Застосування вищевказаної норми права - є цілком законним з огляду на приписи ч.1 ст. 8 ЦК України, яка передбачає наступне: якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Закон України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" регулює подібні за змістом цивільні відносини, що й Закон України "Про страхування", який не врегульовує поняття "фізично знищений або конструктивно загиблий автомобіль".
     Також, необхідно відмітити, що у відповідності п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів": якщо вартість відновлювального ремонту, з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складників розукомплектованого або аварійно пошкодженого КТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазначених пошкоджень, то ринкова вартість такого КТЗ не розраховується. Відновлення такого КТЗ за принципом внеску є економічно недоцільним. У цьому випадку може бути визначена вартість утилізації КТЗ.
     У відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, з яким погодився Відповідач, неодноразово посилаючись на нього у своєї відповіді від 28.12.09 вих. № 04-3820, та у коментарі на сайті "Страхнадзор" від 23.12.09, вартість відновлювального ремонту без врахування фізичного зносу дорівнює 83 368,52 грн., а вартість автомобіля на момент складання вищевказаного договору страхування складає 86 000 грн., тобто не можна визнавати, спираючись на згадані норми права, автомобіль Міцубіші Лансер 2008 г.в. , д.н. АЕ 6258 СІ - фізично знищеним або таким, що конструктивно загинув, а це свідчить, що страховий випадок, який стався 03.11.09 за участю Позивача, повинно було врегульовувати за ризиком "Пошкодження".

     З цього виходить, що п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р. порушує вищевказані норми цивільного законодавства України, що у відповідності до ч.1 ст.203, ч.1 ст. 215, 217 ЦК України, є підставою для визнання частини п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "а також у випадку, коли вартість відновлювального ремонту ТЗ перевищує 80% його ринкової вартості на момент укладення Договору страхування" - недійсною. Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.2 Постанови № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р.

     Жодного з'ясування вищезазначених обставин судом, зроблено не було, ані в процесі судового розгляду, ані в оскаржуваному рішенні, чим суттєво порушені вимоги ч.2,3 ст. 213 ЦПК України, які регламентують, що законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

     Також абсолютно без підставно та не законно мені було відмовлено у задоволенні позовних вимог, щодо стягнення моральної шкоди та неустойки, на загальну суму 60 552 (шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) грн.

     Таким чином, завдяки, численним порушенням, з боку суду норм матеріального та процесуального права України, 08 вересня 2010 року по цивільній справі № 2-1536/2010, було винесено не законне та не обґрунтоване рішення.

     На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 3,4, 57, ч.1 ст. 131, ч.2,3 ст. 213, 292, 294, 295, 296, п.п.1,4 ч.1 ст. 309 ЦПК України, ч.2, ч. 16 ст.9 Закону України "Про страхування", ст.ст. 22,203,215,217, ч.1 ст. 319, ст. 328, абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України, п.2 Постанови Пленум Верховного Суду України № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р., п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.95р."Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", п.5 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ч.1 ст. 10, п.5 ст. 10, ч.3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", ст. 41 Конституції України, п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів"


ПРОШУ СУД:

1. Скасувати рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 2-1536/2010 від 08.09.10, за позовом Стюпана Д.В. до ПАТ "Просто - страхування".
2. Прийняти по цивільній справі № 2-1536/2010 за позовом Стюпана Д.В. до ПАТ "Просто - страхування" нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Стюпана Д.В. до ПАТ "Просто - страхування" у повному обсязі.


ДОДАТОК:

1. Копія рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 2-1536/2010 від 08.09.10, за позовом Стюпана Д.В. до ПАТ "Просто - страхування" (2 екз.);
2. Оригінал платіжного документа на підтвердження сплати судового збору;
3. Оригінал платіжного документа на підтвердження сплати витрат на інформаційне забезпечення судового процесу;
4. Оригінали апеляційної скарги від 16.09.10 (2 екз.);
5. Компакт диск (Sony CD-R ємність 700 мв, № 9148 116) наданий Стюпану Д.В., секретарем судді Казак С.Ю. 10.09.10 (механічні ушкодження відсутні).

16.09.10 Д.В. Стюпан  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск