на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
       • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Жалоба премьер министру Украины.

Прем'єр-міністру України
__________________________
АЗАРОВ М.Я.

Скаржник: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ, 19.04.00
м.т. 0504532769

СКАРГА
(в порядку ч.1 ст. 1 Закону України "Про звернення громадян")


     08 лютого 2010 року, Стюпан Д.В.(надалі Страхувальник) отримав відповідь заступника голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В. Левченко (відповідь № 891/42-12 від 29.01.10р.) (надалі Уповноважений орган).

     Вивчаючи текст вищевказаної відповіді, зрозуміло, що мої вимоги щодо проведення ретельної перевірки фактів порушення ЗАТ "Просто-страхування" (надалі Страховик) законних прав та інтересів Страхувальника, які були викладені у попередньому зверненні, були нахабно проігноровані, а Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, взагалі не виконала жодної функції контролю за законністю та правомірністю, застосування страховиком законодавства у сфері фінансових послуг при врегулюванні страхового випадку, який стався 03.11.09 за участю Страхувальника, так як:

     1.Уповноважений орган, у своїй відповіді проігнорував вимогу Страхувальника, про надання відповідної правової оцінки порушень Страховиком приписів законодавства в сфері надання фінансових послуг, а саме ст.ст. 22,988 ЦК України, які вимагають від Страховика, відшкодовувати реальні збитки. Так абз. 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, передбачає, обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тобто, вирахування будь-яких сум з страхового відшкодування - є порушенням норм законодавства України у сфері надання фінансових послуг. Однак Уповноважений орган, пояснює свою безпомічність, укладеним між Страховиком та Страхувальником договором добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р., де вищевказане порушення Закону України, дозволено, однак це є порушенням діючих норм законодавства України, за що Страховик повинен понести безумовне покарання у відповідності до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96.

     З цього виходить, що Уповноважений орган, абсолютно не в змозі або не бажає виконувати покладеного на нього Постановою КМ України від 03.02.2010р., № 157 "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" завдання, яке передбачено п.3 вищевказаної Постанови, а саме: захист відповідно до законодавства прав споживачів фінансових послуг.
Тобто, законодавець, не надає право Уповноваженому органу заплющувати очі на грубе порушення законодавства України в сфері надання фінансових послуг, навіть якщо, таке порушення Страховик свідомо вніс до тексту угоди.

     Не виконання Уповноваженим органом завдань, які на нього покладені Законом є прямим порушення вимог ч.2 ст.19 Конституції України.

     2. Жодної уваги також, Уповноважений орган не звернув на плюндрування Страховиком моїх прав як власника автомобіля, так Страховиком без моєї згоди автомобіль було виставлено на продаж та винесено рішення, що до його вартості. Такі дії грубо порушують вимоги ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ст. 41 Конституції України, однак заступник голови Левченко В., без будь-яких правових підстав, вважає, що такі дії є цілком законними.

     3. Також, Уповноважений Орган грубо порушив вимоги Розділу 3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, яке у п.3.1. вимагає, у разі надходження скарги щодо, порушення суб'єктом нагляду норм законодавства у сфері фінансових послуг, проводити позапланові інспекції у складі керівника і членів інспекції. Дана інспекція проводиться з виїздом до суб'єкту нагляду. Однак, як вбачається з відповіді Уповноваженого органу, жодна з посадових осіб нікуди не виїжджала та нічого не інспектувала.

     З цього виходить, що у ході розгляду мого звернення, посадовими особами Уповноваженого органу були допущені численні порушення вимог законодавства України зокрема не виконання одного з основних завдань своєї діяльності, яке зобов'язує Уповноважений орган, реагувати на порушення законних прав та інтересів споживачів фінансових послуг.

     У відповідності до п.1 Постанови КМ України від 03.02.2010р., № 157 "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, п. 11 вищевказаної Постанови КМ України, регламентує, що Голова Держфінпослуг несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за діяльність Держфінпослуг.

     Згідно з п.п.1,2 ст. 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
     На підставі наведеного, керуючись, ч.1 ст. 1 Закону України "Про звернення громадян", ч.ч.2, 15 ст. 9, п.3 ч.1 ст. 20 ,пп. 4,6 ч.1 ст. 37 Закону України "Про страхування", ст.203,215,217, , абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988, ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ч.2 ст.19, ст. 41 Конституції України; п.2.4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", ч.1 ст.190 КК України, пп. "г" п. 3.1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, п.п.1,3 Постанови КМ України від 03.02.2010р., № 157 "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", п.п.1,2 ст. 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

ПРОШУ:

1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, які готовили на підписували відповідь № 891/42-12 від 29.01.10р.;
2. Зобов'язати Держфінпослуг вжити всіх відповідних заходів впливу, відносно ЗАТ "Просто-страхування", з приводу численних порушень законодавства України в галузі надання фінансових послуг при врегулювання страхового випадку за участю Скаржника.

ДОДАТОК:

1. Копія відповіді № 891/42-12 від 29.01.10р.;
2. Копія скарги від 23.12.09.


15.03.10 Д.В. Стюпан  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск