на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
       • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Жалоба председателю Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг
_____________________________

СУСЛОВ В.І.

Копія: Прем'єр-міністру України
__________________________
ТИМОШЕНКО Ю.В.


Скаржник: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ, 19.04.00
м.т. 0504532769

СКАРГА
(в порядку ст. 37 Закону України "Про страхування")


     08 лютого 2010 року, Стюпан Д.В.(надалі Страхувальник) отримав відповідь заступника голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В. Левченко (відповідь № 891/42-12 від 29.01.10р.) (надалі Уповноважений орган).

     Вивчаючи текст вищевказаної відповіді, зрозуміло, що мої вимоги щодо проведення ретельної перевірки фактів порушення ЗАТ "Просто-страхування" (надалі Страховик) законних прав та інтересів Страхувальника, які були викладені у попередньому зверненні, були нахабно проігноровані, а Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, взагалі не виконала жодної функції контролю за законністю та правомірністю, застосування страховиком законодавства у сфері фінансових послуг при врегулюванні страхового випадку, який стався 03.11.09 за участю Страхувальника, так як:

     1.Уповноважений орган, у своїй відповіді проігнорував вимогу Страхувальника, про надання відповідної правової оцінки порушень Страховиком приписів законодавства в сфері надання фінансових послуг, а саме ст.ст. 22,988 ЦК України, які вимагають від Страховика, відшкодовувати реальні збитки. Так абз. 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, передбачає, обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тобто, вирахування будь-яких сум з страхового відшкодування - є порушенням норм законодавства України у сфері надання фінансових послуг. Однак Уповноважений орган, пояснює свою безпомічність, укладеним між Страховиком та Страхувальником договором добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р., де вищевказане порушення Закону України, дозволено, однак це є порушенням діючих норм законодавства України, за що Страховик повинен понести безумовне покарання у відповідності до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96.
З цього виходить, що Уповноважений орган, абсолютно не в змозі або не бажає виконувати покладених на нього Указом Президентом України № 292/2003 від 04.04.03р. "Про положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" завдань, які передбачені п.3 вищевказаного Указу, а саме: захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових услуг та здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства у цій сфері.
Тобто, законодавець, не надає право Уповноваженому органу заплющувати очі на грубе порушення законодавства України в сфері надання фінансових послуг, навіть якщо, таке порушення Страховик свідомо вніс до тексту угоди.

     2. Жодної уваги також, Уповноважений орган не звернув на плюндрування Страховиком моїх прав як власника автомобіля, так Страховиком без моєї згоди автомобіль було виставлено на продаж та винесено рішення, що до його вартості. Такі дії грубо порушують вимоги ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ст. 41 Конституції України, однак заступник голови Левченко В., без будь-яких правових підстав, вважає, що такі дії є цілком законними.

     3. Також, Уповноважений Орган грубо порушив вимоги Розділу 3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, яке у п.3.1. вимагає, у разі надходження скарги щодо, порушення суб'єктом нагляду норм законодавства у сфері фінансових послуг, проводити позапланові інспекції у складі керівника і членів інспекції. Дана інспекція проводиться з виїздом до суб'єкту нагляду. Однак, як вбачається з відповіді Уповноваженого органу, жодна з посадових осіб нікуди не виїжджала та нічого не інспектувала.

Як вбачається з наведеного, у ході розгляду мого звернення, посадовими особами Уповноваженого органу були допущені численні порушення вимог законодавства України зокрема і в галузі надання фінансових послуг.

     У відповідності до п.1 Указу Президента України № 292/2003 від 04.04.03р. "Про положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, у відповідності п.п.1,2 ст. 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

     На підставі наведеного, керуючись ч.ч.2, 15 ст. 9, п.3 ч.1 ст. 20 ,пп. 4,6 ч.1 ст. 37 Закону України "Про страхування", ст.203,215,217, , абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988, ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ст. 41 Конституції України; п.2.4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", ч.1 ст.190 КК України, пп. "г" п. 3.1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, п.п.1,3 Указу Президента України № 292/2003 від 04.04.03р. "Про положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, п.п.1,2 ст. 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

     ПРОШУ:

1. Розпочати справу щодо порушень ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" основоположних законодавчих норм в галузі страхування та цивільно-правових відносин, які викладені у даній скарзі.
2. Провести по відношенню до та ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" (ЗАТ "Просто-страхування"), тематичну перевірку (інспекцію), щодо фактів порушення ЗАТ "Просто-страхування", основоположних законодавчих норм в галузі страхування та цивільно-правових відносин, які викладені у даній скарзі.
3. Видати припис, щодо усунення вчинених ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" порушень, які викладені у даній скарзі.
4. Прийняти постанову про застосування до ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам", такого заходу впливу, як штраф у розмірі 1% від розміру статутного (пайового) капіталу даного Страховика.
5. Анулювати (відкликати) ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (послуг страхування) ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" (ЗАТ "Просто-страхування").
6. Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, які готовили на підписували відповідь № 891/42-12 від 29.01.10р.


ДОДАТОК:

1. Копія відповіді № 891/42-12 від 29.01.10р.;
2. Копія скарги від 23.12.09.


11.02.10 Д.В. Стюпан  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск