на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
       • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Заявление Генеральному Прокурору Украины

Генеральному Прокурору України
державному раднику юстиції
_____________________________
ПШОНКА В.П.Заявник: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
Паспорт АК 902870, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ, 19.04.00
м.т. 0504532769


ЗАЯВА
(в порядку ст. 97 КПК України)

     08.02.10 та 29.03.10 Стюпан Д.В.(надалі Страхувальник) отримав відповіді заступників голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В. Левченко (відповідь № 891/42-12 від 29.01.10р.) та Ю. Прозоров (відповідь № 2560/42-12 від 22.03.10) (надалі Уповноважений орган), відповідь Голови Держфінпослуг Волги В.О. (№ 796/42-12 від

     Вивчаючи текст вищевказаних відповідей, зрозуміло, що мої вимоги щодо проведення ретельної перевірки фактів порушення ПАТ "Просто-страхування" (надалі Страховик) законних прав та інтересів Страхувальника, які були викладені у моїх зверненнях, були нахабно проігноровані, а Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, взагалі не виконала жодної функції контролю за законністю та правомірністю, застосування страховиком законодавства у сфері фінансових послуг при врегулюванні страхового випадку, який стався 03.11.09 за участю Страхувальника, так як:

     1.Уповноважений орган, у своїй відповіді проігнорував вимогу Страхувальника, про надання відповідної правової оцінки порушень Страховиком приписів законодавства в сфері надання фінансових послуг, а саме ст.ст. 22,988 ЦК України, які вимагають від Страховика, відшкодовувати реальні збитки. Так абз. 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, передбачає, обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тобто, вирахування будь-яких сум з страхового відшкодування - є порушенням норм законодавства України у сфері надання фінансових послуг. Однак Уповноважений орган, пояснює свою безпомічність, укладеним між Страховиком та Страхувальником договором добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р., де вищевказане порушення Закону України, дозволено, однак це є порушенням діючих норм законодавства України, за що Страховик повинен понести безумовне покарання у відповідності до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96.

     Також Уповноважений орган в процесі розгляду моєї скарги не звернув увагу на те що, п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р, який гласить, що, при повній або конструктивній загибелі застрахованого транспортного засобу, а також коли вартість відновлювального ремонту транспортного засобу перевищує 80% його дійсної ринкової вартості, то виплата страхового відшкодування здійснюється за ризиком "Повна загибель" проти ричить та порушує приписи п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який регламентує, що, транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим та власник транспортного засобу згоден з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, Страховик, порушив прямо встановлений порядок визнання автомобіля фізично знищеним або конструктивно загиблим, який полягає у співставленні вартості відновленого ремонту та вартості автомобіля до моменту пошкодження, ніяких процентів Закон не враховує. Застосування вищевказаної норми права до врегулювання відносин добровільного різновиду страхування - є цілком законним з огляду на приписи ч.1 ст. 8 ЦК України, яка передбачає наступне: якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Закон України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" регулює подібні за змістом цивільні відносини, що й Закон України "Про страхування", який не врегульовує поняття "фізично знищений або конструктивно загиблий автомобіль".

     Також, необхідно відмітити, що у відповідності п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів": якщо вартість відновлювального ремонту, з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складників розукомплектованого або аварійно пошкодженого КТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазначених пошкоджень, то ринкова вартість такого КТЗ не розраховується. Відновлення такого КТЗ за принципом внеску є економічно недоцільним. У цьому випадку може бути визначена вартість утилізації КТЗ.

     У відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, з яким погодився Відповідач, неодноразово посилаючись на нього у своєї відповіді від 28.12.09 вих. № 04-3820, та у коментарі на сайті "Страхнадзор" від 23.12.09, вартість відновлювального ремонту без врахування фізичного зносу дорівнює 83 368,52 грн., а вартість автомобіля на момент складання вищевказаного договору страхування складає 86 000 грн., тобто не можна визнавати, спираючись на згадані норми права, автомобіль Міцубіші Лансер 2008 г.в. , д.н. АЕ 6258 СІ - фізично знищеним або таким, що конструктивно загинув, а це свідчить, що страховий випадок, який стався 03.11.09 за участю Позивача, повинно було врегульовувати за ризиком "Пошкодження".

     З цього виходить, що п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р. порушує вищевказані норми цивільного законодавства України, що у відповідності до ч.1 ст.203, ч.1 ст. 215, 217 ЦК України, є підставою для визнання частини п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "а також у випадку, коли вартість відновлювального ремонту ТЗ перевищує 80% його ринкової вартості на момент укладення Договору страхування" - недійсною.

     Не зрозуміло як посадові особи Держфінпослуг виконували свій обов'язок, який передбачено ч.1 ст.17 Закону України "Про страхування", щодо реєстрації правил страхування ЗАТ "Просто-страхування", на підставі яких, складено всі договори страхування цієї компанії, якщо норми цих правил, грубо плюндрують цілу низку вищевказаних норм цивільного законодавства України.

     З цього виходить, що Уповноважений орган, абсолютно не в змозі або не бажає виконувати покладеного на нього Постановою КМ України від 03.02.2010р., № 157 "Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" завдання, яке передбачено п.3 вищевказаної Постанови, а саме: захист відповідно до законодавства прав споживачів фінансових послуг.

     Виходячи з логики Уповноваженого органу, захисту не підлягає споживач фінансових послуг, який наголошує на кричуще порушення норм цивільного законодавства України, яке сплюндровано Страховиком, шляхом умисного внесення не законних норм у договір страхування. З огляду на те, що за Законом, саме Держфінпослуг відповідальний за відповідність норм, які закріплені у правилах страхування, договорах страхування, нормам діючого законодавства, саме Держфінпослуг, уникає будь яких дій (інспекційні перевірки, штрафні санкції) для відновлення законності у галузі страхування України, що підтверджується безплідним листуванням з цього приводу між мною та Держфінпослуг. Складається таке враження, що працівники інспекційних підрозділів Держфінполсуг, опікуються перш за все інтересами страховиків, а не своїми прямими обов'язками, які полягають у жорсткому реагуванні на порушення з боку страховиків, які не бажають виконувати свої зобов'язанні перед страхувальниками, шляхом включення до договорів норм, які грубо порушують норми цивільного законодавства України.

     Тобто, законодавець, не надає право Уповноваженому органу заплющувати очі на грубе порушення законодавства України в сфері надання фінансових послуг, навіть якщо, таке порушення Страховик свідомо вніс до тексту угоди.

     2. Жодної уваги також, Уповноважений орган не звернув на плюндрування Страховиком моїх прав як власника автомобіля, так Страховиком без моєї згоди автомобіль було виставлено на продаж та винесено рішення, що до його вартості. Такі дії грубо порушують вимоги ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ст. 41 Конституції України, однак заступник голови Левченко В., без будь-яких правових підстав, вважає, що такі дії є цілком законними.

     3. Також, Уповноважений Орган грубо порушив вимоги Розділу 3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, яке у п.3.1. вимагає, у разі надходження скарги щодо, порушення суб'єктом нагляду норм законодавства у сфері фінансових послуг, проводити позапланові інспекції у складі керівника і членів інспекції. Дана інспекція проводиться з виїздом до суб'єкту нагляду. Однак, як вбачається з відповіді Уповноваженого органу, жодна з посадових осіб нікуди не виїжджала та нічого не інспектувала.

Як вбачається з наведеного, у ході розгляду мого звернення, посадовими особами Уповноваженого органу були допущені численні порушення вимог законодавства України зокрема і в галузі надання фінансових послуг.

     За рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області по справі № 22-13294/2010 від 23.11.10, позовні вимоги Стюпана Дениса Володимировича, були частково задоволені, з ПАТ "Просто-стрхування" на користь Стюпана Д.В. було стягнуто страхове відшкодування та штрафні санкції у сумі 50 551,99 грн., а також визнані не дійсними пункті 2.8.18 та 2.8.19 ( визначення автомобіля технічно загиблим, та право страховика зменшувати страхове відшкодування на вартість ліквідних залишків) договору добровільного страхування № 903938 від 05.06.09.

Тобто, посадові особи Уповноваженого органу, які приймали участь о розгляді звернень Стюпана Дениса Володимировича, щодо порушень ПАТ "Просто-страхування", його прав та законних інтересів, як страхувальник, вчинили злочин який передбачений ч.2 ст.364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Зловживання владою або службовим становищем передбачає наявність взаємозв'язку між службовим становищем винного і його поведінкою, яка виражається в не законних діях або бездіяльності. Тобто, бездіяльність Уповноваженого органу, щодо проведення перевірки ПАТ "Просто-страхування", у відповідності до вищевказаних норм права, підтверджує заінтересованість Уповноваженого органу у наявності суб'єктів господарювання, які нахабно порушують норми законодавства України у галузі страхування.

     На підставі наведеного, керуючись ст. 97 КПК України, ч.2 ст.364 КК України, ч.ч.2, 15 ст. 9, п.3 ч.1 ст. 20 ,пп. 4,6 ч.1 ст. 37 Закону України "Про страхування", ст.203,215,217, , абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988, ч.1 ст. 319 ст. 328 ЦК України, ст. 102, ст. 41 Конституції України; п.2.4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125 "Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", ч.1 ст.190 КК України, пп. "г" п. 3.1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року N 96, п.п.1,3 Указу Президента України № 292/2003 від 04.04.03р. "Про положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, п.п.1,2 ст. 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

ПРОШУ:
1. Притягнути до кримінальної відповідальності голову Держфінослуг Волгу В.О. а також інших посадових осіб Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, які проігнорували численні звернення Стюпана Д.В.;
2. Винести припис, яким зобов'язати Держфінпослуг вжити всіх відповідних заходів впливу, відносно ПАТ "Просто-страхування", з приводу численних порушень законодавства України в галузі надання фінансових послуг при врегулювання страхового випадку за участю Стюпана Д.В.

ДОДАТОК:

1. Копія рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області по справі № 22-13294/2010 від 23.11.10;
3. Копія відповіді № 796/42-12 від 16.04.10р.;
4. Копія відповіді № 891/42-12 від 29.01.10р.;
5. Копія відповіді № 2560/42-42 від 22.03.10р.;
7. Оригінал звернення до голови Держфінпослуг Волги О.В. від 25.03.10;
8. Копія договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р.


21.07.11 ___________________ Д.В. Стюпан  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск