на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
       • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Опротестование кассационной жалобы


До Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ


Позивач: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
м.т. 0504532769


Відповідач (Скаржник): Приватне акціонерне товариство "Просто-страхування",код ЄДРПОУ 24745673
04050, м. Київ, вул. Герцена, б.10
т. (044) 206 28 85


ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА КАСАЦІЙНУ СКАРГУ
ПАТ "Просто-страхування" від 13.12.10 на рішення Апеляційного
суду Дніпропетровської області від 23.11.10 по справі № 2-1536/2010
(22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції)

     Отримавши 31.03.11 касаційну скаргу ПАТ "Просто-страхування" (далі Скаржник) на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.11.10 по справі № 2-1536/2010 (22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції), та ознайомившись з її доводами та підставами вважаю вищевказану скаргу Скаржника, такою, що не містить достатніх правових підстав для скасування винесеного Апеляційним судом Дніпропетровської області рішення по даній справі та заперечую проти її задоволення з наступних підстав:
     Так, Скаржник, наголошує, що суд апеляційної інстанції викривив поняття "відновлювальний ремонт" та "матеріальний збиток", однак жодного посилання в підтвердження порушених у зв'язку з цим, норм матеріального або процесуального права у даній скарги не має. Такі невмотивовані тезиси не мають нічого спільного з судовим оскарженням та не можуть бути підставою для скасування відповідного судового рішення на підставі ч.1 ст. 338 ЦПК України. У вищевказаному рішенні суд апеляційної інстанції нічого не викривляючи, спираючись тільки на норми права та досліджені обставини даної справи, визнав недійсним п. 2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ, який, передбачає, що Страховик має право при відшкодуванні по ризику "Повна загибель", вираховувати з суми страхового відшкодування (страхова сума) вартість працездатних залишків транспортного засобу, при цьому вартість залишків визначається Страховиком одноособово. Недійсність даного п. 2.8.19. вищевказаного договору, обумовлена порушенням абз. 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, яка передбачає обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.
Сума матеріального збитку, у відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, складає 67797,50 грн. Даний доказ, був неодноразово досліджено судами першої та апеляційної інстанцій, у процесі якого Скаржник, підтверджував та погоджувався з фактами та розміром зокрема матеріального збитку (67797,50 грн.).Також, Скаржник ані у першій інстанції, ані у апеляційній інстанції не скористався правами наданими стороні цивільного процесу ст. 143 ЦПК України.

     Виходячи з цього, суд апеляційної інстанції, абсолютно законно, встановив суму страхового відшкодування, у розмірі 45 261 грн. Страхова сума після першої страхової події - 84 986,58 грн. 1% франшизи від даної страхової суми - 849,86 грн. Вираховуємо з суми страхового відшкодування суму франшизи та частину страхового відшкодування, яка виплачена : 67797,50 грн. - 849,86 грн. - 21686,58 грн. = 45 261 грн.)
Також необхідно відмітити, що жодного ототожнення словосполучення "вартість відновлювального ремонту" та суми - 67797,50 грн. у тексті рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області по справі № 2-1536/2010, нема., що свідчить про спробу Скаржника, навмисно ввести в оману суд касаційної інстанції.

     Тобто, Апеляційний суд Дніпропетровської області 23.11.10, абсолютно законно та обґрунтовано, встановив недійсність п. 2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ, та стягнув не виплачену суму страхового відшкодування.

     У вищевказаній касаційній скарзі Скаржник, наполягає на незаконності використання аналогії закону, та застосування норм Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів" при вирішенні спору за "договором майнового страхування".

     Згідно, з преамбулою Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів", цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.

     Тобто, основна мета вищевказаного Закону - це захист майнових інтересів потерпілих в результаті дорожньо-транспортних пригод, що підтверджує правовий статус договорів страхування цивільної відповідальності, як договору майнового страхування.

     Згідно зі ст. 1 Закону України "Про страхування" страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

     Тобто, страхування цивільно-правової відповідальності відносно третіх осіб та страхування своїх матеріальних ризиків є тотожним за правовою природою а саме: об'єктивна сторона даних правовідносин, втілюється наявності зв'язку між подією дорожньо-транспортної пригоди та виплатою страхового відшкодування, мета даних правовідносин - це захист майнових інтересів застрахованих осіб, у разі настання певних подій. З цього можна зробити висновок, що, відносини страхування майнових інтересів потерпілих в результаті ДТП та інтересів власників транспортних засобів є подібні за змістом.

     Згідно з ч.1 ст. 8 ЦК України, яка передбачає, що якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Таким чином, закон України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" регулює подібні за змістом цивільні відносини, що й Закон України "Про страхування", який не врегульовує поняття "фізично знищений або конструктивно загиблий автомобіль".
     Оцінивши, всі вище перелічені чинники суд апеляційної інстанції, керуючись п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який регламентує, що, транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим та власник транспортного засобу згоден з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди, суд апеляційної інстанції встановив що Скаржник, порушив прямо встановлений порядок визнання автомобіля фізично знищеним або конструктивно загиблим, який полягає у співставленні вартості відновленого ремонту та вартості автомобіля до моменту пошкодження, ніяких процентів Закон не враховує.

     Також, суд апеляційної інстанції, цілком законно врахував положення п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів", який регламентує: якщо вартість відновлювального ремонту, з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складників розукомплектованого або аварійно пошкодженого КТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазначених пошкоджень, то ринкова вартість такого КТЗ не розраховується. Відновлення такого КТЗ за принципом внеску є економічно недоцільним. У цьому випадку може бути визначена вартість утилізації КТЗ.

     У відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, з яким погодився Відповідач, неодноразово посилаючись на нього у своєї відповіді від 28.12.09 вих. № 04-3820, та у коментарі на сайті "Страхнадзор" від 23.12.09, вартість відновлювального ремонту без врахування фізичного зносу дорівнює 83 368,52 грн., а вартість автомобіля на момент складання вищевказаного договору страхування складає 86 000 грн., тобто не можна визнавати, спираючись на згадані норми права, автомобіль Міцубіші Лансер 2008 г.в. , д.н. АЕ 6258 СІ - фізично знищеним або таким, що конструктивно загинув, а це свідчить, що страховий випадок, який стався 03.11.09 за участю Позивача, повинно було врегульовувати за ризиком "Пошкодження".

     У відповідності до вищезгаданої касаційної скарги, на думку Скаржника, не можна визнавати не дійсним право чин, який було початково схвалено сторонами такого правочину, на підтвердження чого Скаржник переписує диспозиції ст.202,204,627,628, 629, 651 ЦК України. Однак дані тези є тільки набором слів, та не аргументованою не законною правовою позицією, тому що, предмет цивільно-правового спору, який розглядався у зокрема у Апеляційному суді Дніпропетровської області по справі № 2-1536/2010 (22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції) - це часткове визнання правочинну не дійсним, на підставі ч.1 ст.203, ч.1ст. 215 ЦК України, жодної позовної вимоги про розірвання добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ , позивач ніколи не заявляв. Таким чином, абсолютно не законно, Скаржник, наполягає на застосування закону, який не має нічого спільного з предметом позову.

     Також не законним є посилання Скаржника, з метою мотивування заявленої касаційної скарги, на позицію Держфінпослуг, так як ніякого приюдиційного значення така думка регулятора, не має, щодо даного спору. Факти безпорадності та заангажованості, зловживання службовим становищем з боку керівництва Держфінпослуг, яке погоджує правила страхування, на підставі яких складаються такі не законні договори страхування, були мною нещодавно викладені у скарзі до Президента України В.Ф. Януковича та Генерального прокурора України Пшонка В.П. Також даний спір у найближчий час, буде освітлений мною у всіх засобах масової інформації, з метою запобігання порушень прав та законних інтересів страхувальників у масштабах усієї України.

     Апеляційний суд Дніпропетровської області, об'єктивно та законно оцінивши, всі обставини та докази по цивільній справі (22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції), ухвалив 23.11.10, рішення, з додержанням норм матеріального і процесуального права.

     На підставі, наведеного, керуючись п.1 ч.1 ст. 336, ст.337 ЦПК України, ч.2, ч. 16 ст.9 Закону України "Про страхування", ст.ст. 22,203,215,217, ч.1 ст. 319, ст. 328, абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України, п.2 Постанови Пленум Верховного Суду України № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р., п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.95р."Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", п.5 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ч.1 ст. 10, п.5 ст. 10, ч.3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", ст. 41 Конституції України, п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів"


ПРОШУ СУД:

1. Відхилити касаційну скаргу ПАТ "Просто-страхування" від 13.12.10 № 04-4865 на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.11.10 по справі № 2-1536/2010 (22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції) .
2. Залишити рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.11.10 по справі № 2-1536/2010 (22-ц-13294/36 - номер справи по апеляційній інстанції) без змін.

31.03.11 Д.В. Стюпан  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск