на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > успешное разрешение спора со страховой компанией > документы по делу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   



    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

    

Документация по гражданскому спору со страховой компанией. Заявление об изменении исковых требований

До Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська


Позивач: Стюпан Денис Володимирович
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305
м.т. 0504532769


Відповідач: Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" (ЗАТ "Просто-страхування"), код ЄДРПОУ 24745673
04050, м. Київ, вул. Герцена, б.10
т. (044) 206 2885
в особі Дніпропетровської філії ЗАТ "Просто-страхування", код
ЄДРПОУ 25957348
49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б. 93, офіс 403
т. (056) 370-37-33

Ціна позову: 60 552 (шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) грн.

Суддя: Казак С.Ю.
Справа: № 2-1536/10


ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ПОЗОВНИХ ВИМОГ
(в порядку ст.ст. 31, 173 ЦПК України)

     05 червня 2009 між мною та ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" (ЗАТ "Просто-страхування") в особі Дніпропетровської філії (далі Страховик"), було укладено договір добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р.

     03 листопада 2009р., сталась дорожньо-транспортна пригода в результаті якої, мій автомобіль Міцубіші Лансер (1,6), держномер АЕ 6258СІ, зазнав механічних ушкоджень. Згідно з умовами вищевказаного договору страхування, 16.11.09, я надав до Дніпропетровської Філії Страховика, всі необхідні документи (доказ копія переліку документів наданих експерту управління виплат Дніпропетровській філії Страховика Слаква Ю.О.)

     27.11.09. я направив поштовим зв'язком Страховику за місцем знаходження у м. Київ, заяву про виплату страхового відшкодування, яку Страховик отримав 30.11.09. Сума матеріального збитку (вартість відновлювального ремонту), у відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, складає 67797,50 грн.

     У відповідності до п. 2.8.18. вищевказаного договору страхування, при повній або конструктивній загибелі застрахованого транспортного засобу, а також коли вартість відновлювального ремонту транспортного засобу перевищує 80% його дійсної ринкової вартості, то виплата страхового відшкодування здійснюється за ризиком "Повна загибель".

     У своїй відповіді від 28.12.09 вих. № 04-3820 Страховик повідомив мене, що даний страховий випадок, буде врегульовуватись за ризиком "Повна загибель", так як, після першої страхової виплати по першій страховій події, яка відбулась у вересні 2009 року, від страхової суми яка дорівнює 86000 грн. потрібно, на думку Страховика, відраховувати не фактично сплачені грошові кошти у розмірі 1013,42 грн., а суму нарахованого страхового відшкодуванні без вирахування суми франшизи тобто 1873,42 грн. Дане твердження є абсолютно хибним та не законним, тому що у відповідності до ч. 16 ст. 9 Закону України "Про страхування" страхове відшкодування - це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку, а страхова виплата у відповідності до ч.2 ст.9 Закону України "Про страхування" це - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Тобто, фактично перераховані грошові кошти в розмірі 1013,42 грн., потрібно відраховувати від страхової суми. Таким чином, після першої страхової виплати у розмірі 1013,42 грн. страхова сума по вищевказаному договору складає 84 986,58 грн., а 80% від даної суми складають - 67 989,26грн., вартість відновлювального ремонту (збитків) дорівнює 67797,50 грн., що на 191,76 грн. менше 80% від страхової суми. З цього виходить, що не має законних підстав у Страховика застосовувати уданому випадку положення п.2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ, та врегульовувати даний страховий випадок за ризиком "Повна загибель". У даному випадку, потрібно застосовувати правила врегулювання за ризиком "Пошкодження". 14 січня 2010 року Страховик сплатив на мою користь частину страхового відшкодування у розмірі 21686,58 грн. З урахуванням цього Страховик повинен виплатити Страхувальнику (Стюпану Д.В.) страхове відшкодування у розмірі - 45 261 грн. (Страхова сума після першої страхової події - 84 986,58 грн. 1% франшизи від даної страхової суми - 849,86 грн. Вираховуємо з суми страхового відшкодування суму франшизи та частину страхового відшкодування, яка виплачена : 67797,50 грн. - 849,86 грн. - 21686,58 грн. = 45 261 грн.)

     Також, у вищевказаній відповіді Страховик посилається на п.2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ, який, передбачає, що Страховик має право при відшкодуванні по ризику "Повна загибель", вираховувати з суми страхового відшкодування (страхова сума) вартість працездатних залишків транспортного засобу, при цьому вартість залишків визначається Страховиком одноособово. Цей пункт грубо порушує положення, абз 2.п. 3 ч.1 ст. 988 ЦК України, яка передбачає обов'язок Страховика, виплатити саме реальні збитки які спричинені Страхувальнику у наслідок ДТП. У відповідності до пп.1 ч.2 ст. 22 ЦК України реальні збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Тобто у даному випадку сума реальних збитків становить 67797,50 грн. будь-яке вирахування з цієї суми (крім франшизи) вже є порушенням вищевказаного обов'язку Страховика. Також одноособове визначення вартості чужого майна є грубим порушенням приписів ст. 41 Конституції України, ч.1 ст. 319, ст. 328 ЦК України. Тобто, даний пункт договору страхування, грубо порушує вищевказані цивільні норми законодавства України, що у відповідності до ч.1 ст.203, ч.1 ст. 215, 217 ЦК України, є підставою для визнання частини п. 2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "за вирахуванням вартості придатних до використання (працездатних) залишків застрахованого ТЗ (його складових). При цьому вартість таких придатних залишків ТЗ (деталей, вузлів та агрегатів) за рішенням Страховика визначається або шляхом експертної оцінки, або визначенням ціни реалізації цих залишків. Вартість придатних залишків ТЗ може також бути визначена за узгодженням між Страховиком та Страхувальником" - недійсною. Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.2 Постанови № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р.

     У відповідності до п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р, при повній або конструктивній загибелі застрахованого транспортного засобу, а також коли вартість відновлювального ремонту транспортного засобу перевищує 80% його дійсної ринкової вартості, то виплата страхового відшкодування здійснюється за ризиком "Повна загибель".
Однак, даний пункт вищевказаного договору проти ричить та порушує приписи п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який регламентує, що, транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим та власник транспортного засобу згоден з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Тобто Відповідач, порушив прямо встановлений порядок визнання автомобіля фізично знищеним або конструктивно загиблим, який полягає у співставленні вартості відновленого ремонту та вартості автомобіля до моменту пошкодження, ніяких процентів Закон не враховує. Застосування вищевказаної норми права - є цілком законним з огляду на приписи ч.1 ст. 8 ЦК України, яка передбачає наступне: якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Закон України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" регулює подібні за змістом цивільні відносини, що й Закон України "Про страхування", який не врегульовує поняття "фізично знищений або конструктивно загиблий автомобіль".

     Також, необхідно відмітити, що у відповідності п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів": якщо вартість відновлювального ремонту, з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складників розукомплектованого або аварійно пошкодженого КТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазначених пошкоджень, то ринкова вартість такого КТЗ не розраховується. Відновлення такого КТЗ за принципом внеску є економічно недоцільним. У цьому випадку може бути визначена вартість утилізації КТЗ.

     У відповідності до звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09, з яким погодився Відповідач, неодноразово посилаючись на нього у своєї відповіді від 28.12.09 вих. № 04-3820, та у коментарі на сайті "Страхнадзор" від 23.12.09, вартість відновлювального ремонту без врахування фізичного зносу дорівнює 83 368,52 грн., а вартість автомобіля на момент складання вищевказаного договору страхування складає 86 000 грн., тобто не можна визнавати, спираючись на згадані норми права, автомобіль Міцубіші Лансер 2008 г.в. , д.н. АЕ 6258 СІ - фізично знищеним або таким, що конструктивно загинув, а це свідчить, що страховий випадок, який стався 03.11.09 за участю Позивача, повинно було врегульовувати за ризиком "Пошкодження".

     З цього виходить, що п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р. порушує вищевказані норми цивільного законодавства України, що у відповідності до ч.1 ст.203, ч.1 ст. 215, 217 ЦК України, є підставою для визнання частини п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "а також у випадку, коли вартість відновлювального ремонту ТЗ перевищує 80% його ринкової вартості на момент укладення Договору страхування" - недійсною. Також, дану правову позицію, підтримав Пленум Верховного Суду України у п.2 Постанови № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р.

     Винними діями Страховика мені було нанесено моральну шкоду. У відповідності до п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.95р."Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" відповідно до ст. 137 ЦПК у позовній заяві про відшкодування моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується. Душевні страждання та переживання, полягають в тому, що незаконна відмова Страховика, у відшкодуванні реальних збитків, не дозволила мені відремонтувати автомобіль, що змінило розклад життя моєї сім'ї, так свою маленьку дитину тепер я повинен, везти за різними потребами, на транспорті загального користування, що звісно не комфортно та забирає багато часу. Із-за того, що члени моєї сім'ї постійно спізнюються по справах, почалися сварки та не порозуміння. Я працюю юристом, моя робота, була пов'язана з відрядженнями, саме роз'їздний характер роботи давав можливість більше заробляти, обслуговуючи клієнтів за межами Дніпропетровській області, однак після того, як машина вийшла з ладу, і Страховик відмовився виплатити страхове відшкодування, я більше не зміг оперативно приймати участь у судових процесах, які мали місце в інших регіонах України, що в свою чергу негативно позначилось на кількості клієнтів та на заробітній платні. Даний фактор, також дуже негативно вплинув на відношення у колі моєї родини, так як багато з матеріальних речей у тому числі і одяг для дитини я купувати тепер не в змозі. З цих приводів, я увесь час знаходжусь у пригніченому стані, сон погіршився, налагоджені соціальні зв'язки зруйновано. Вище викладені факти може підтвердити моя жінка Стюпан Інна Олександрівна.

     У відповідності до ст.23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Що стосується характеру правопорушення, то саме дії Страховика, носять вкрай знахабнілий та незаконний характер. Дане твердження ґрунтується на тому, що винними діями Страховика, порушені засадничі норми та правила врегулювання страхових випадків - принцип відшкодування саме реальних збитків.
На підставі наведеного, я оцінюю моральну шкоду, яка була мені нанесена, винними діями Страховика у 10 000 грн.

     У відповідності до п. 2.10.5. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05 червня 2009р., за не своєчасне здійснення виплати страхового відшкодування Страховик сплачує Страхувальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який нарахована пеня, від суми простроченої виплати страхового відшкодування за кожний день прострочення.

     Так заяву про виплату страхового відшкодування Страховик отримав 30.1109р., у відповідності до п. 2.8.2.3. вищевказаного договору страхування, страхове відшкодування за ризиком "Пошкодження" виплачується протягом 20 календарних днів з моменту надходження до Страховика останнього із всіх необхідних документів (згідно з п.2.7.2.5. цього Договору). Саме останнім документом, який надійшов до Страховика був моя заява про виплату страхового відшкодування. З цього виходить, що страхове відшкодування повинно було надійти на мою адресу не пізніше 20.12.09р., однак на даний момент я отримав лише третину.
Пеня за прострочення виплати страхового відшкодування розраховується наступним чином:

Строк прострочення: з 20.12.09 по 14.01.10 - 25 днів.
З 12.08.09 облікова ставка НБУ дорівнює - 10,2500%
67797,50 грн. х 20,50%х25 день : 100 = 3474,62 грн.

Строк прострочення: з 15.01.10. по 28.01.10 - 13 днів
45 261 грн. х 20,50%х13днів:100 = 1206,20 грн.

Всього сума пені складає: 4680,82 грн.

     У відповідності до ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
У грудні 2009 року індекс інфляції складав - 100,9%
100,9%:100 =1,009%
67797,50 грн. х 1,009 = 68407,67 грн.
Індекс інфляції за грудень 2009 року, дорівнює - 610,17 грн.
Послуга страхування - є фінансовою послугою, тому що, її правова природа відповідає ознакам фінансової послуги, які передбачені п.5 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а саме: фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
У відповідності до ч.1 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором.
Згідно з п.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" у разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством.
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що законні вимоги Споживача були нахабно проігноровані, послуга за яку Споживач сплатив 5 813,60 грн. була не надана.
У відповідності до ч.3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

У відповідності до ч.7 ст. 110 ЦПК України, позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

     Згідно з п.5 ч.6 ст. 130 ЦПК України, прошу суд, витребувати у Відповідача копію звіту оцінювача № 04-11-09 від 13.11.09.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 3,4,110,118,119, п.5 ч.6 ст. 130 ЦПК України, ч.2, ч. 16 ст.9 Закону України "Про страхування", ст.ст. 22,203,215,217, ч.1 ст. 319, ст. 328, абз 2.п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України, п.2 Постанови Пленум Верховного Суду України № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.09р., п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.95р."Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", п.5 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ч.1 ст. 10, п.5 ст. 10, ч.3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", ст. 41 Конституції України, п. 30.1., ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", п. 17.7 Наказу МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ від 24.11.2003 N 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів"


     ПРОШУ СУД:

1. Визнати недійсною частину п. 2.8.19. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "за вирахуванням вартості придатних до використання (працездатних) залишків застрахованого ТЗ (його складових). При цьому вартість таких придатних залишків ТЗ (деталей, вузлів та агрегатів) за рішенням Страховика визначається або шляхом експертної оцінки, або визначенням ціни реалізації цих залишків. Вартість придатних залишків ТЗ може також бути визначена за узгодженням між Страховиком та Страхувальником"
2. Визнати недійсною частину п. 2.8.18. договору добровільного страхування транспортних засобів № 903938 серія АТК ВТБ від 05.06.09р., яка вказується як: "а також у випадку, коли вартість відновлювального ремонту ТЗ перевищує 80% його ринкової вартості на момент укладення Договору страхування".

3. Стягнути з ЗАТ "Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам" (ЗАТ "Просто-страхування") (04050, м. Київ, вул. Герцена, б.10, ЄДРПОУ 24745673, п/р 26508301002103 у ВАТ "ВТБ Банк" м. Київ, МФО 321767) на користь Стюпана Дениса Володимировича (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, б. 19, кв. 305) суму страхового відшкодування у розмірі - 45 261 грн, пеню за просочення виконання грошового зобов'язання у розмірі - 4680,82 грн , моральну шкоду у розмірі 10 000 грн., інфляційні у розмірі - 610,17 грн., а разом - 60 552 (шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) грн.

ДОДАТОК:

1. Оригінали заяв про зміну позовних вимог (від 07.06.10) (2 екз.)

07.06.10 Д.В. Стюпан



  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах






















о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск