на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Господарське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Господарське право України

 20 сентября 2013 • Законодавство про господарські договори
   Господарське право України
Поняття «господарський договір» законодавством України не визначене. Ст. 173 ГК України лише дає загальне визначення господарського зобов'язання - ним визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником...
 20 сентября 2013 • Види господарських договорів
   Господарське право України
Господарські договори можна класифікувати за декількома критеріями. За суб'єктами договори бувають: двосторонні. Наприклад, договір поставки продукції (сторонами в цьому договорі є постачальник і покупець);
 20 сентября 2013 • Істотні умови господарського договору
   Господарське право України
Умови договору, які визначені угодою сторін договору і які направлені на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, а також умови, які приймаються сторонами як обов'язкові відповідно до законодавства становлять зміст господарського договору.
 20 сентября 2013 • Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
   Господарське право України
Чинне законодавство не містить поняття «господарський договір», а загальне визначення договору передбачено Цивільним Кодексом, а саме ст. 626, згідно з якою договір - це домовленість двох або більше сторін, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
 20 сентября 2013 • Умови припинення господарських зобов'язань
   Господарське право України
Загальні умови припинення господарських зобов'язань викладені в ст. 202 ГК України. Згідно з цією статтею господарське зобов'язання припиняється у разі: виконання, яке проведено належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання...
 20 сентября 2013 • Підстави виникнення господарських зобов'язань
   Господарське право України
Підстави виникнення господарських зобов'язань передбачені ст. 174 ГК України. Відповідно до цієї статті господарські зобов'язання виникають...
 20 сентября 2013 • Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні
   Господарське право України
Згідно з Господарським Кодексом України господарські зобов'язання можуть бути майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні та публічні.
 20 сентября 2013 • Загальні положення про господарські зобов'язання
   Господарське право України
Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського Кодексу господарським визнається зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником або учасниками відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським Кодексом...
 16 сентября 2013 • Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою
   Господарське право України
Юридична відповідальність як складова частина правової системи в правовому регулюванні виконує дуже важливу функцію - охорони правопорядку. У широкому (філософському) розумінні поняття відповідальності трактується як відношення особи до суспільства, держави...
 16 сентября 2013 • Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті. Частина 4.
   Господарське право України
У разі негативного рішення територіальне управління надсилає банку письмову відмову із зазначенням причин та повертає пакет документів. Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку розглядає отримані документи банку та висновок територіального управління щодо їх відповідності вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.
 16 сентября 2013 • Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті. Частина 3.
   Господарське право України
Банк для отримання письмового дозволу подає до територіального управління за його місцезнаходженням (Генеральному департаменту банківського нагляду) такі документи: клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку...
 16 сентября 2013 • Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті. Частина 1.
   Господарське право України
Під ліцензуванням банківських операцій чинне законодавство розуміє порядок видачі уповноваженим банкам, які з моменту реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій...

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск