на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Господарське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Господарське право України

 16 сентября 2013 • Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках. Частина 2.
   Господарське право України
Стягувач має право подавати розрахункові документи, що ініціюють переказ з рахунка банку-резидента, відкритого в Національному банку України, безпосередньо до Національного банку України. При використанні розрахункового документа ініціювання переказу вважається завершеним з моменту прийняття банком платника розрахункового документа на виконання.
 16 сентября 2013 • Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках. Частина 1.
   Господарське право України
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-111, безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки...
 16 сентября 2013 • Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів. Частина 2.
   Господарське право України
Крім того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових операцій із приймання та видачі готівкових коштів (у тому числі за строками), відповідність зазначених у ній сум прийнятої до каси або виданої з неї готівки даним прибуткових і видаткових касових ордерів...
 16 сентября 2013 • Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів. Частина 1.
   Господарське право України
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку здійснюють органи державної податкової служби.
 15 сентября 2013 • Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів. Частина 3.
   Господарське право України
Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунка між підприємствами та банками.
 15 сентября 2013 • Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів. Частина 2.
   Господарське право України
Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
 15 сентября 2013 • Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів. Частина 1.
   Господарське право України
Підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі у порядку, встановленому законодавством України.
 30 августа 2013 • Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. Частина 5.
   Господарське право України
Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану; повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну; валюта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському валютному ринку України...
 30 августа 2013 • Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. Частина 4.
   Господарське право України
Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби...
 29 августа 2013 • Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. Частина 3.
   Господарське право України
З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції: виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України...
 29 августа 2013 • Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. Частина 2.
   Господарське право України
На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти: у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну...
 29 августа 2013 • Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. Частина 1.
   Господарське право України
Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунка в іноземній валюті здійснюється в такому порядку. Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск