на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Аграрне право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Аграрне право України

 18 июня 2014 • Загальні засади створення і державної реєстрації сільськогосподарських товаровиробників
   Аграрне право України
Створення сільськогосподарських підприємств здійснюється загальними способами. Так, за особливостями волевиявлення при створенні розрізняють способи: розпорядчий; нормативно-явочний; дозвільний.
 18 июня 2014 • Поняття «сільськогосподарський товаровиробник» і «сільськогосподарське підприємство»
   Аграрне право України
Сільськогосподарська діяльність об'єднує відносини з виробництва, первісної переробки і реалізації сільськогосподарської продукції. Таким чином, суб'єктами аграрного права, насамперед, виступають особи, що здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції.
 16 июня 2014 • Характеристика учасників сільськогосподарського виробництва як суб'єктів аграрного права. Частина 2.
   Аграрне право України
1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти сільськогосподарські підприємства таких видів: приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання;
 16 июня 2014 • Характеристика учасників сільськогосподарського виробництва як суб'єктів аграрного права. Частина 1.
   Аграрне право України
Відповідно й суб'єкти аграрного права мають найзагальніший поділ на фізичних і юридичних осіб. До фізичних осіб-суб'єктів аграрного права належать члени особистих селянських господарств, автори селекційних досягнень (сорту рослин чи породи тварин), суб'єкти насінництва і розсадництва, садівництва, бджолярі-пасічники тощо.
 16 июня 2014 • Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел аграрного права. Частина 2.
   Аграрне право України
Наступними є акти Державного комітету ветеринарної медицини, утвореного постановою Кабінету Міністрів України "Питання Державного департаменту ветеринарної медицини" від 30 серпня 2007 р. № 1075.
 16 июня 2014 • Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел аграрного права. Частина 1.
   Аграрне право України
Далі систему аграрного законодавства України за їх юридичною силою формують підзаконні нормативно-правові акти, до яких включаються укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств України.
 10 июня 2014 • Аграрні закони України
   Аграрне право України
На другому місці за юридичною силою перебувають закони, які повинні прийматися відповідно до норм Конституції України. Закон - це нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який приймається Верховною Радою України.
 10 июня 2014 • Конституція України - правова основа джерел аграрного права
   Аграрне право України
Найвищою юридичною силою наділена Конституція України, норми якої є нормами прямої дії. Це означає, що навіть не знаючи і не звертаючись до інших нормативно-правових актів...
 10 июня 2014 • Загальна характеристика джерел аграрного права. Частина 2.
   Аграрне право України
Міжнародний договір України - це укладений у письмовій формі договір з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом...
 10 июня 2014 • Загальна характеристика джерел аграрного права. Частина 1.
   Аграрне право України
Філологічне тлумачення поняття «джерело» розкриває його сутність як те, що дає початок чомусь, з чого випливає, черпається певний процес або явище. У царині права - це вихідне начало, з якого починається, випливає як право в цілому, так і окремі його галузі.
 10 июня 2014 • Поняття, види і зміст аграрних правовідносин
   Аграрне право України
У процесі правового регулювання аграрні відносини набувають форми аграрних правовідносин. Таким чином, аграрні правовідносини - це суспільні аграрні відносини, врегульовані нормами права.
 9 июня 2014 • Система аграрного права
   Аграрне право України
У найзагальнішому розумінні системою є комплекс елементів, які перебувають у взаємозв'язку і взаємодії. З цього випливає, що будь-яка система є цілісним утворенням, яке складається з певної кількості взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, що формують структуру цієї системи.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск