на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Господарське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Господарське право України

 7 июня 2013 • Санкції за порушення антимонопольного законодавства
   Господарське право України
За порушення антимонопольного законодавства до суб'єктів господарювання застосовуються такі види санкцій: Штрафи (ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції») за такі порушення...
 7 июня 2013 • Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї
   Господарське право України
Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю це: прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов)...
 6 июня 2013 • Заборона антиконкурентних узгоджених дій
   Господарське право України
Узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
 6 июня 2013 • Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку
   Господарське право України
Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини...
 6 июня 2013 • Загальна характеристика антимонопольного законодавства
   Господарське право України
Законодавство, яке регулює суспільні відносини, які виникають у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, обмеженням монополізму містяться в таких нормативно-правових актах...
 6 июня 2013 • Антимонопольні органи та їх компетенція
   Господарське право України
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
 17 мая 2013 • Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення. Частина 2.
   Господарське право України
Великою проблемою для України є рейдерство та корпоративні захоплення. Не стоїть осторонь цих процесів і держава. Вона намагається допомагати підприємствам, які стали об'єктом рейдерського нападу.
 17 мая 2013 • Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення. Частина 1.
   Господарське право України
Аналізуючи технології захоплювачів, у світі з'являються все нові методи захисту. Наприклад, «неопераційні» та «операційні» методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення, що набули поширення у світі, і які можуть бути застосовані в Україні.
 17 мая 2013 • Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства. Частина 2.
   Господарське право України
Питання про визначення дій корпоративних шантажистів як випадки зловживання окремими акціонерами своїми правами має принципове значення для визначення не тільки юридичної природи корпоративного шантажу і його поняття, але й методів боротьби з ним.
 17 мая 2013 • Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства. Частина 1.
   Господарське право України
Протягом кількох останніх років в українську практику корпоративних конфліктів увійшов новий термін greenmail («грінмейл») або «greenmailing» («грінмейлінг»).
 17 мая 2013 • Захист прав корпоративного учасника
   Господарське право України
Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про акціонерні товариства» у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
 17 мая 2013 • Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління.
   Господарське право України
Визнані в усьому світі стандарти корпоративного управління поступово стають звичайною практикою і для українського бізнесу. Причина цього - активізація українських компаній, які шукають нові джерела фінансування, у тому числі через вітчизняні та міжнародні фондові ринки.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск