на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Аграрне право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Аграрне право України

 9 июня 2014 • Принципи аграрного права. Частина 3.
   Аграрне право України
7. Принцип забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства. Інноваційний розвиток передбачає широке й постійно зростаюче застосування у сільському господарстві досягнень інтелектуальної (науково-технічної) діяльності.
 9 июня 2014 • Принципи аграрного права. Частина 2.
   Аграрне право України
3. Принцип урахування особливостей сільськогосподарської діяльності. Можна виокремити такі особливості сільськогосподарської діяльності, які чинять відповідний вплив на стан аграрних відносин...
 9 июня 2014 • Принципи аграрного права. Частина 1.
   Аграрне право України
Загалом поняття принципу розкривається як основне висхідне положення, на якому базується певне наукове положення, висновок, концепція.
 9 июня 2014 • Характеристика методів аграрного права
   Аграрне право України
У сучасному розумінні правовий метод - це сукупність засобів, прийомів і способів правового впливу на відповідні суспільні відносини.
 9 июня 2014 • Предмет аграрного права. Частина 2.
   Аграрне право України
Законом УРСР «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української PCP при переході республіки до ринкової економіки» від 20 березня 1991 р. було внесено кардинальні зміни у процес регулювання трудових відносин.
 9 июня 2014 • Предмет аграрного права. Частина 1.
   Аграрне право України
У загальному розумінні предметом є те, на що спрямовується діяльність людей. Переносячи це твердження на систему права, можна дійти висновку, що предметом будь-якої галузі права є певне коло однорідних суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню.
 9 июня 2014 • Поняття аграрного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни
   Аграрне право України
Система національного права України складається з окремих галузей права, що становлять сукупності відповідних правових норм, об'єднаних за певними принципами. Традиційно ще з часів римського права відбувся поділ галузей права на публічне та приватне.
 9 июня 2014 • Виникнення та становлення українського радянського аграрного законодавства. Частина 2.
   Аграрне право України
У зв'язку зі швидкими темпами розвитку колективізації сільськогосподарського виробництва було введено заборону щодо оренди земель сільськогосподарського призначення.
 9 июня 2014 • Виникнення та становлення українського радянського аграрного законодавства. Частина 1.
   Аграрне право України
Першим нормативно-правовим актом радянської влади у сфері регулювання аграрних відносин, як видається, було «Положення про соціалістичний землеустрій та про заходи переходу до соціалістичного землеробства», прийняте Всеросійським Центральним виконавчим комітетом 14 лютого 1919 р. (далі - Положення про соціалістичний землеустрій).
 26 мая 2014 • Аграрне законодавство доби української революції (1917-1921 рр.). Частина 2.
   Аграрне право України
Того ж дня, 14 червня 1918 р., було ухвалено Закон «Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями». Право продажу без обмеження розміру надавалося кожному власникові сільськогосподарських та лісових маєтностей у повітах.
 26 мая 2014 • Аграрне законодавство доби української революції (1917-1921 рр.). Частина 1.
   Аграрне право України
У результаті Лютневої революції 2 березня 1917 р. був утворений, за згодою між лідерами Тимчасового комітету Державної Думи і керівництвом Петроградської Ради, Тимчасовий уряд Росії на чолі з князем Г. Є. Львовим.
 26 мая 2014 • Аграрне законодавство України середини XIX - першої чверті XX ст.
   Аграрне право України
Початковим етапом становлення селянського (в сучасному розумінні - аграрного) законодавства в Україні слід вважати селянську реформу 1861 р. у Російській імперії, адже у той час переважна більшість українських земель входила до складу останньої.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск