на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Господарське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Господарське право України

 19 марта 2013 • Право власності - основне речове право у сфері господарювання
   Господарське право України
Право власності, як зазначено у назві ст. 134 ГК України, є основним речовим правом у сфері господарювання. В економічному аспекті власність - це присвоєння матеріальних благ, суть якого полягає в належності наявних засобів виробництва і одержуваних продуктів праці державі, територіальній громаді, окремому колективу чи індивіду.
 19 марта 2013 • Правовий режим майна суб'єктів господарювання
   Господарське право України
Основою правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, відповідно до ч. 1 ст. 133 ГК України є право власності, а також речові права осіб, які не є власниками, - право господарського відання і право оперативного управління.
 4 марта 2013 • Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності
   Господарське право України
Ст. 8 Закону України «Про патентування...» встановлює відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону...
 4 марта 2013 • Умови отримання патенту для грального бізнесу
   Господарське право України
Під гральним бізнесом у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших гральних місць, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.
 4 марта 2013 • Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями
   Господарське право України
Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті, а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України...
 4 марта 2013 • Отримання патенту для надання побутових послуг
   Господарське право України
Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так і за їх межами.
 4 марта 2013 • Умови отримання патенту на торговельну діяльність
   Господарське право України
Патентуванню підлягає торговельна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, під якою слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю діяльність у торговельно-виробничій сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.
 4 марта 2013 • Особливості діяльності без патенту
   Господарське право України
Перелік видів діяльності, що підлягають патентуванню, має виключний характер. Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону України «Про патентування...» не допускається визначення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, порядку та суб'єктів патентування в інших нормативно-правових актах...
 4 марта 2013 • Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності
   Господарське право України
Деякі види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його відокремленого підрозділу займатися ними.
 4 марта 2013 • Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності
   Господарське право України
Анулювання ліцензії є однією з поширених санкцій, вживаних Ліцензійною палатою України. Анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на проведення певного виду господарської діяльності.
 4 марта 2013 • Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії. Частина 2.
   Господарське право України
Видача ліцензії на термін менший 3 років або відмову в продовженні терміну ліцензії дають суб'єктові підприємництва право звернутися до суду або господарського суду за захистом своїх інтересів.
 4 марта 2013 • Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії. Частина 1.
   Господарське право України
Суб'єкт господарювання, який має намір проводити певний вид ліцензійної господарської діяльності, звертається у відповідний орган ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр