на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Громадські об’єднання в Україні
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Громадські об’єднання в Україні

 14 марта 2015 • Творчі спілки. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Правовий статус професійних творчих працівників, правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва регламентовано Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р.
 14 марта 2015 • Благодійні організації. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право: самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування...
 14 марта 2015 • Благодійні організації. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Закон визначає загальні засади благодійництва, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.
 14 марта 2015 • Члени кредитної спілки, їх права та обов'язки
   Громадські об’єднання в Україні
Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні і досягли вісімнадцятирічного віку.
 14 марта 2015 • Кредитні спілки. Організаційні засади створення та порядок припинення діяльності кредитних спілок.
   Громадські об’єднання в Україні
Кредитні спілки - це неприбуткові організації, засновані фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків.
 14 марта 2015 • Організації споживачів та кредитні спілки
   Громадські об’єднання в Україні
Хоча перші товариства захисту споживчих прав з'явилися ще у XIX ст., значного розвитку цей рух набув у середині XX ст. У минулому столітті покупець міг подбати про себе сам зважаючи на відносну обмеженість ринку й те, що люди протягом життя користувалися однотипними товарами та послугами відомих їм продавців.
 14 марта 2015 • Державна підтримка ветеранських та патріотичних організацій
   Громадські об’єднання в Україні
В Україні спостерігається тенденція активної інтеграції ветеранського руху. Ветерани війни об'єднуються з метою вирішення соціальних проблем із ветеранами праці, військової служби, чорнобильцями, шахтарями тощо.
 24 февраля 2015 • Козацькі організації. Частина 3.
   Громадські об’єднання в Україні
Обласна Рада: заслуховує звіт обласного отамана (голови обласного товариства), старшини товариства, контрольно-ревізійної інспекції про роботу обласного козацького товариства, обласного штабу...
 24 февраля 2015 • Козацькі організації. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
Членство в Українському реєстровому козацтві припиняється: за власним бажанням; при з'ясуванні, що козак УРК є членом будь-якої іншої козацької організації...
 24 февраля 2015 • Козацькі організації. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Українське козацтво послідовно використовує кращі надбання багатьох поколінь своїх попередників, утверджує, розвиває і боронить національну ідею, сприяє захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень українського народу...
 24 февраля 2015 • Ветеранські організації
   Громадські об’єднання в Україні
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зробив загальним поняття «ветеран війни», яке об'єднує в порядку пріоритету такі категорії
 24 февраля 2015 • Державні органи та релігійні організації
   Громадські об’єднання в Україні
Державний контроль за додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють місцеві ради депутатів та їх виконавчі комітети.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск