на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Безпека бізнесу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Безпека бізнесу

 4 июля 2014 • Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Чинне законодавство встановлює, що суб'єктом відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду є лише громадянин, а не юридична особа.
 4 июля 2014 • Особливості надання інформації з обмеженим доступом контролюючим органам. Частина 4.
   Безпека бізнесу
ДСБЕЗ користуються правами, передбаченими законами України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом.
 4 июля 2014 • Особливості надання інформації з обмеженим доступом контролюючим органам. Частина 3.
   Безпека бізнесу
У відповідності зі ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» одними з основних функцій податкових органів є здійснення контролю за: своєчасністю, повнотою нарахування і сплати податків і зборів...
 4 июля 2014 • Особливості надання інформації з обмеженим доступом контролюючим органам. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Законом можуть бути передбачені інші випадки, коли зазначені обмеження не застосовуються. Наступний приклад особливого правового статусу учасників інформаційних відносин, пов'язаних з доступом до інформації.
 4 июля 2014 • Особливості надання інформації з обмеженим доступом контролюючим органам. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Можливість отримання представником контролюючого чи правоохоронного органу інформації з обмеженим доступом підприємства залежить насамперед від правомірності дій такого посадовця.
 3 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 7.
   Безпека бізнесу
Позаплановою виїзною ревізією або перевіркою вважається ревізія або перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин...
 3 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 6.
   Безпека бізнесу
У Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» визначено, що відповідні органи проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності...
 2 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 5.
   Безпека бізнесу
4. платник податків подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки...
 2 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 4.
   Безпека бізнесу
9. при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів)...
 2 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 3.
   Безпека бізнесу
У разі невиконання працівниками міліції зазначених вимог, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку.
 2 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Указом також встановлено, що позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
 2 мая 2014 • Порядок і умови проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Довгий час суспільні відносини щодо проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими державними органами регулює Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності».

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр