на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Громадські об’єднання в Україні
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Громадські об’єднання в Україні

 24 февраля 2015 • Право не отримувати ідентифікаційні коди державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів
   Громадські об’єднання в Україні
Досить складною загальнодержавною проблемою стало запровадження системи ідентифікаційних кодів для громадян України. Зіткнулися інтереси держави та релігійних конфесій, які виступили проти цієї процедури.
 24 февраля 2015 • Права громадян, пов'язані зі свободою віросповідання
   Громадські об’єднання в Україні
Релігійні організації мають право засновувати й утримувати вільно доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також місця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва).
 24 февраля 2015 • Майновий стан релігійних організацій
   Громадські об’єднання в Україні
Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами.
 24 февраля 2015 • Реєстрація та припинення діяльності релігійних організацій
   Громадські об’єднання в Україні
Статут (положення) релігійної організації, який відповідно до цивільного законодавства визначає її правоздатність, підлягає реєстрації у порядку, встановленому законом. Цей статут приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
 24 февраля 2015 • Відокремлення школи від церкви. Система релігійних організацій України.
   Громадські об’єднання в Україні
Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних організацій) і має світський характер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від їх ставлення до релігії.
 24 февраля 2015 • Загальні принципи функціонування релігійних організацій
   Громадські об’єднання в Україні
На початку 80-х років в Україні офіційно діяли близько 4000 православних громад, понад 1100 - євангельських християн-баптистів, 235 - християн віри євангельської, 342 - адвентистів сьомого дня, майже 100 - римо-католиків, 80 - реформатів, 14 - іудеїв. З кінця 80-х років релігійно-інституційний процес змінювався, і до середини 90-х років кількість віруючих в Україні зросла у 2,8 раза.
 24 февраля 2015 • Державне регулювання молодіжної та тендерної політики. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
Рішення Національної ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних її головою, і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями.
 24 февраля 2015 • Державне регулювання молодіжної та тендерної політики. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Основні напрями державної політики у сфері молодіжної та тендерної політики визначаються численними нормативними актами. Наприклад, Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» визначає організаційні та правові засади соціальної роботи з дітьми і молоддю.
 24 февраля 2015 • Типологія сучасного жіночого руху в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
З кожним роком зростає кількість та чисельність різних сучасних жіночих організацій: асоціації, ліги, об'єднання, кризові центри, клуби за інтересами.
 30 января 2015 • Жіночий рух та жіночі організації
   Громадські об’єднання в Україні
Жіночий рух – це певна організація суспільної діяльності жінок і чоловіків, яка спрямована проти дискримінації жінок, за утвердження рівноправ'я та рівності чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства, за емансипацію та гуманізацію суспільства.
 30 января 2015 • Волонтерський рух в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг (волонтерська діяльність) – це добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на надання допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера.
 30 января 2015 • Молодіжні та дитячі організації
   Громадські об’єднання в Україні
Молодіжний рух – похідна політичної та соціальної активності молоді, яку вона проявляє і реалізує значною мірою через організовані громадські, суспільно-політичні та інші структури. І тому молодіжний рух, його розвиток мають підтримуватись і стимулюватися насамперед державою.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск