на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Аграрне право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Аграрне право України

 26 октября 2014 • Правове регулювання побутового обслуговування жителів села
   Аграрне право України
Критичною на сьогоднішній день є ситуація, яка склалася із побутовим обслуговуванням сільського населення" Адже в сільській місцевості немає умов для одержання необхідних побутових послуг. До того ж, у сільській місцевості один такий об'єкт припадає на 5 поселень, або 2600 жителів.
 26 октября 2014 • Правове регулювання житлового будівництва та комунального господарства на селі
   Аграрне право України
Вирішення житлової проблеми у сільській місцевості є одним із найактуальніших завдань, спрямованих на створення сприятливих умов для комплексного розв'язання соціальних проблем на селі.
 26 октября 2014 • Правовий режим об'єктів соціальної інфраструктури села
   Аграрне право України
Одним із основних напрямів комплексного розвитку сільських територій, підвищення соціального захисту і життєвого рівня селян є забезпечення надійного функціонування соціальної інфраструктури села в нових економічних умовах.
 26 октября 2014 • Соціальний розвиток села як інститут аграрного права
   Аграрне право України
Соціальний розвиток села є складовою частиною соціальної діяльності держави, сприяє поліпшенню якості життя селян, посиленню їх соціальної захищеності і виступає необхідною умовою розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості.
 26 октября 2014 • Особливості правового режиму регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвестицій у сільському господарстві України
   Аграрне право України
Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві полягають у наступному: а) одним із інвесторів чи учасників інвестиційної діяльності в інвестиційних правовідносинах обов'язково має бути виробник сільськогосподарської продукції...
 9 октября 2014 • Поняття і зміст аграрних інвестиційних правовідносин
   Аграрне право України
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиційна діяльність розглядається як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій...
 9 октября 2014 • Загальні правові засади формування аграрних інвестиційних відносин
   Аграрне право України
Відомо, що для відродження й подальшого нарощування потенціалу АПК потрібні великі інвестиції. Адже потенціал агросектору - то не лише родюча земля і люди, котрі на ній працюють.
 9 октября 2014 • Основні умови то порядок страхування майна сільськогосподарських підприємств
   Аграрне право України
Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств здійснюється рядом нормативно-правових актів.
 9 октября 2014 • Договір страхування за участю сільськогосподарських підприємств: поняття, зміст та специфіка
   Аграрне право України
Правове дослідження положень ЦК України (ст. 979), Закону України «Про страхування» та відповідних положень Закону України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні» (пункти 10.1, 10.4 ст. 10) дає підстави стверджувати...
 8 октября 2014 • Поняття та класифікація видів страхування у сільському господарстві
   Аграрне право України
Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. визначив страхування як вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством.
 8 октября 2014 • Порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку
   Аграрне право України
Законодавством передбачено окремий порядок нарахування та сплати ФСП. Так, сільськогосподарські підприємства для набуття і підтвердження статусу платників податку самостійно обчислюють суму такого податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією.
 8 октября 2014 • Порядок реєстрації (зняття з реєстрації) платника фіксованого сільськогосподарського податку
   Аграрне право України
Для отримання реєстрації як платника ФСП особа має подати відповідному податковому органу документи за переліком, який встановлюється за процедурою, визначеною законом для подання податкової звітності.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск