на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Безпека бізнесу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Безпека бізнесу

 2 мая 2014 • Правові засади захисту комерційної таємниці в договірних відносинах. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Таким чином, у договорі може бути закріплено положення про конфіденційність самої угоди, а також про обов'язок сторін дотримуватись режиму інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з договірними відносинами.
 2 мая 2014 • Правові засади захисту комерційної таємниці в договірних відносинах. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Значна частина інформації з обмеженим доступом, залученої у предмет договірних правовідносин, зазнає безповоротної шкоди у вигляді розголошення, втрати частини відомостей, їх перекручення чи заміни на первинних носіях.
 2 мая 2014 • Правові засади захисту комерційної таємниці в трудових відносинах
   Безпека бізнесу
Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що законодавець, визначаючи засоби захисту комерційної таємниці, застосовує два підходи...
 28 апреля 2014 • Защита бизнеса
   Безпека бізнесу
Основой успеха и процветания любого бизнеса является его стабильность. Поэтому любой фактор, угрожающий безопасности и стабильному функционированию как внутри компании, так и со стороны, нуждается в особом контроле и скорейшем пресечении.
 18 марта 2014 • Правові ознаки комерційної таємниці. Частина 4.
   Безпека бізнесу
Особливу увагу необхідно приділити розробці положення про комерційну таємницю на підприємстві. Таке положення є основним у системі правового захисту комерційно цінної інформації від несанкціонованого доступу.
 18 марта 2014 • Правові ознаки комерційної таємниці. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Рекомендується включати норму про нерозголошення комерційної таємниці в трудовий договір (контракт) як керівника підприємства, так й інших співробітників.
 18 марта 2014 • Правові ознаки комерційної таємниці. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Зважаючи на зазначені вище положення, цілком логічно буде виокремити такі правові ознаки комерційної таємниці: комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей, що визначені суб'єктом господарювання або уповноваженим на це органом...
 18 марта 2014 • Правові ознаки комерційної таємниці. Частина 1.
   Безпека бізнесу
У Стародавньому Римі діяв закон, що передбачав покарання у вигляді штрафу за примус чужих рабів до видачі таємниць свого хазяїна. Традиція вести торговельні книги, таємниця яких була різновидом комерційної таємниці, існувала в античному світі.
 18 марта 2014 • Структурування інформаційних ресурсів підприємства. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Зацікавлені особи мають право ознайомитися з відкритою інформацією будь-якого строку давності за умови, що вона зберігається в архіві підприємства.
 18 марта 2014 • Структурування інформаційних ресурсів підприємства. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Увесь масив інформації, що є власністю підприємства можна умовно розподілити на два види: комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що є власністю підприємства.
 18 марта 2014 • Інформація з обмеженим доступом про особу на підприємстві. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції може бути обмежено рішенням суду за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою запобігти злочинові...
 18 марта 2014 • Інформація з обмеженим доступом про особу на підприємстві. Частина 1.
   Безпека бізнесу
На сучасному етапі демократичних перетворень Україна визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр