на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Банківське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Банківське право України

 29 ноября 2014 • Організаційна структура та управління комерційним банком
   Банківське право України
Для ефективної роботи комерційного банку важлива його оптимальна організаційна структура. Внутрішня організаційна структура комерційного банку формується за усталеними принципами, основними з яких є такі...
 29 ноября 2014 • Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку. Частина 2.
   Банківське право України
Правила НБУ встановлюють деякі особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом. В Україні банком з іноземним капіталом визначається банк, в якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків.
 29 ноября 2014 • Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку. Частина 1.
   Банківське право України
Правовою базою для створення та функціонування комерційних банків різних типів і форм власності є закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», а також нормативні акти НБУ.
 29 ноября 2014 • Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація
   Банківське право України
Комерційні банки належать до другого рівня банківської системи і становлять важливу ланку кредитної системи України. Комерційні банки - багатофункціональні установи, що здійснюють основні кредитні і фінансові операції, пов'язані з обслуговуванням господарської діяльності клієнтів.
 29 ноября 2014 • Організація роботи Національного банку України. Частина 2.
   Банківське право України
Внутрішні питання організації діяльності Ради НБУ, порядок діловодства та інші питання визначаються Регламентом Ради Національного банку, який затверджується на її засіданні.
 29 ноября 2014 • Організація роботи Національного банку України. Частина 1.
   Банківське право України
Закон України «Про Національний банк України» визначає організацію роботи НБУ, його керівні органи, їх повноваження та компетенцію. Організація роботи НБУ підпорядкована його функціям та ролі у здійсненні економічної політики держави.
 29 ноября 2014 • Мережа та організаційна структура Національного банку України
   Банківське право України
Для ефективної діяльності НБУ важливе значення мають мережа його установ та організаційна структура банку, за допомогою яких він здійснює надані законодавством повноваження.
 25 ноября 2014 • Функції та операції Національного банку України. Частина 2.
   Банківське право України
НБУ при здійсненні нагляду за діяльністю банків не рідше ніж один раз на рік проводить перевірку банків з питань додержання ними законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 25 ноября 2014 • Функції та операції Національного банку України. Частина 1.
   Банківське право України
Зміст діяльності НБУ розкривається через систему його функцій, основних напрямів функціонування. Для виконання завдань, покладених на цей особливий центральний орган державного управління, Законом України «Про Національний банк України» передбачено такі функції...
 24 ноября 2014 • Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави
   Банківське право України
Особливість правового статусу, завдання і функції НБУ визначають характер взаємовідносин НБУ з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
 24 ноября 2014 • Загальна характеристика правової природи Національного банку України
   Банківське право України
У системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце займає Національний банк України. Під правовим положенням центрального банку слід розуміти роль і місце його в системі інших державних органів, які закріплені на законодавчому рівні.
 24 ноября 2014 • Питання функціонування банківської системи України
   Банківське право України
Сучасна банківська система України як система ринкового типу перебуває в процесі розвитку і вимагає подальшого вдосконалення. Механізм функціонування банківської системи постійно змінюється і залежить від обґрунтованого та ефективного визначення змісту діяльності банківської системи України.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск