на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Громадські об’єднання в Україні
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Громадські об’єднання в Україні

 30 января 2015 • Діяльність Торгово-промислової палати України
   Громадські об’єднання в Україні
Торгово-промислова палата України згідно із законом та своїм статутом здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, об'єднує торгово-промислові палати та координує їх діяльність.
 30 января 2015 • Порядок створення торгово-промислової палати. Припинення діяльності торгово-промислової палати.
   Громадські об’єднання в Україні
Членами торгово-промислової палати можуть бути лише юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України та громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання.
 30 января 2015 • Торгово-промислові палати
   Громадські об’єднання в Україні
Торгово-промислові палати (далі – ТПП) як авторитетні ділові асоціації відомі у світі вже понад 400 років. Навіть за радянських часів була Всесоюзна торгово-промислова палата.
 30 января 2015 • Права організацій роботодавців та їх об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів
   Громадські об’єднання в Україні
1. Організації роботодавців та їх об'єднання мають право в порядку, передбаченому їх статутами, представляти і захищати права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах із профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями...
 30 января 2015 • Створення організації роботодавців
   Громадські об’єднання в Україні
Засновниками організації роботодавців можуть бути не менш як десять роботодавців або два і більше роботодавці певної галузі для заснування галузевої організації роботодавців.
 30 января 2015 • Організації роботодавців
   Громадські об’єднання в Україні
Сучасне законодавство зарубіжних країн докладно регламентує різні аспекти бізнесу, включаючи активність різноманітних громадських асоціацій підприємців (союзів підприємців, роботодавців, лобістських асоціацій і та ін.).
 30 января 2015 • Взаємодія профспілок і держави у вирішенні колективних трудових спорів
   Громадські об’єднання в Україні
Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Президент указом постановив утворити Національну службу посередництва і примирення (НСПП).
 30 января 2015 • Гарантії прав профспілок
   Громадські об’єднання в Україні
Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів (ст. 41). Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.
 30 января 2015 • Припинення діяльності профспілок. Права та обов'язки профспілок, їх об'єднань.
   Громадські об’єднання в Україні
Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, їх об'єднання.
 30 января 2015 • Система профспілок
   Громадські об’єднання в Україні
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки мають право на добровільних засадах створювати об'єднання за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.
 30 января 2015 • Професійні спілки та їх об'єднання. Право на об'єднання у профспілки.
   Громадські об’єднання в Україні
Наймасовішими серед громадських організацій були і залишаються профспілки, які до проголошення незалежності України об'єднувала Українська рада профспілок. Зараз цей орган трансформувався у Федерацію профспілок України (ФІГУ).
 30 января 2015 • Контроль та санкції фінансування політичних партій
   Громадські об’єднання в Україні
Будь-які порушення у фінансуванні політичних партій мають тягнути за собою санкції, пропорційні серйозності порушення, зокрема втрата всього або частини державного фінансування в наступному році.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск