на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Аграрне право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Аграрне право України

 8 октября 2014 • Окремі вимоги до платників фіксованого сільськогосподарського податку
   Аграрне право України
Обов'язковою вимогою Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" щодо сільськогосподарських підприємств є їх діяльність у виробництві сільськогосподарської продукції.
 8 октября 2014 • Суб'єкти фіксованого сільськогосподарського податку
   Аграрне право України
У сучасних умовах побудова ефективної системи оподаткування сільського господарства повинна розглядатися як важливий крок на шляху до створення конкурентоспроможного аграрного сектору, що буде значним внеском у загальний економічний розвиток країни.
 8 октября 2014 • Правове регулювання здійснення контролю за імпортом сільськогосподарської продукції
   Аграрне право України
Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - ветеринарному контролю.
 8 октября 2014 • Правові засади нетарифного регулювання експорту (імпорту) сільськогосподарської продукції
   Аграрне право України
До нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської продукції належать запроваджувані щорічні квоти ввезення продукції тваринництва, що підпадає під визначення 1 та 2 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
 8 октября 2014 • Правові засади тарифного регулювання експорту (імпорту) сільськогосподарської продукції
   Аграрне право України
Відповідно до Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р, єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.
 8 октября 2014 • Поняття то види зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств
   Аграрне право України
Важливим напрямом аграрної реформи і невід'ємною складовою аграрного ринку є забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.
 15 сентября 2014 • Договори виробничо-технічного обслуговування
   Аграрне право України
Нормальне виробниче функціонування аграрних товаровиробників можливе за умови якісного та своєчасного виробничо-технічного агросервісу.
 15 сентября 2014 • Договори кредитування та фінансового лізингу за участю аграрних товаровиробників
   Аграрне право України
Аграрний сектор економіки та його функціонування певною мірою залежать від природно-кліматичних умов, врожайності сільськогосподарських культур, результативності тваринництва.
 15 сентября 2014 • Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції
   Аграрне право України
У діяльності аграрних товаровиробників ефективність виробничо-господарської діяльності досягається налагодженою системою збуту виробленої ними продукції, правовою формою якої є договір на реалізацію сільськогосподарської продукції...
 15 сентября 2014 • Поняття та види аграрно-правових договорів
   Аграрне право України
В умовах проведення аграрної реформи важливе місце в діяльності сільськогосподарських товаровиробників посідають договірні відносини, оскільки саме на підставі укладання договорів здійснюється реалізація виробленої сільськогосподарської продукції...
 15 сентября 2014 • Порядок здійснення форвардних закупівель зерна
   Аграрне право України
Одним із механізмів державного регулювання ринку зерна є застосування форвардних закупівель зерна. Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна» від 16 травня 2007 р. № 736 затверджено відповідний Порядок державних форвардних закупівель зерна.
 15 сентября 2014 • Порядок здійснення заставних закупівель зерна
   Аграрне право України
Як зазначалося у попередньому розділі. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» визначає поняття заставної закупівлі як зарахування до державного інтервенційного фонду об'єкта державного цінового регулювання.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр