на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Безпека бізнесу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Безпека бізнесу

 18 марта 2014 • Особливості обігу інформації з обмеженим доступом суб'єктів господарювання, яка є їх власністю
   Безпека бізнесу
В умовах існування планової економіки СРСР протиправні посягання на економічну інформацію підприємств і організацій з боку вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності були виключені в силу їх безпідставності.
 10 марта 2014 • Прецизионные кондиционеры
   Безпека бізнесу
Прецизионные кондиционеры предназначены для использования в помещениях, требующих особого контроля над уровнем влажности и температуры.
 6 марта 2014 • Поняття та види інформації з обмеженим доступом. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Професійна таємниця - матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій...
 6 марта 2014 • Поняття та види інформації з обмеженим доступом. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Таємна інформація - це інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю (банківську, комерційну, службову, професійну, адвокатську тощо), розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
 6 марта 2014 • Поняття та види інформації з обмеженим доступом. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію» інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
 5 марта 2014 • Поняття, правові ознаки та види інформації. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Соціологічна інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій їа явищ, процесів, фактів.
 5 марта 2014 • Поняття, правові ознаки та види інформації. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Масова інформація - це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація. Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані видання (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем.
 5 марта 2014 • Поняття, правові ознаки та види інформації. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Під інформацією у ст.1 Закону України «Про інформацію» розуміється документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
 4 марта 2014 • Перспективи розвитку детективної діяльності в Україні. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Для отримання ліцензії на здійснення детективної діяльності, особа, що претендує на її здійснення особисто або через уповноважений ним орган чи особу зверталася б до відповідного органу внутрішніх справ із заявою встановленого зразку про видачу ліцензії.
 4 марта 2014 • Перспективи розвитку детективної діяльності в Україні. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Детективна організація визначалася як організація, яка має ліцензію на право здійснення детективної діяльності на території України і займається виключно наданням, на договірній основі, детективних послуг.
 4 марта 2014 • Перспективи розвитку детективної діяльності в Україні. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Детективна діяльність є невід'ємною складовою цілісної системи сучасної розшукової діяльності в більшості країн світу. В Україні офіційно такий вид діяльності не визнано.
 4 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 11.
   Безпека бізнесу
Проблемним є використання підрозділами охорони спеціальних засобів самооборони. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск