на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Громадські об’єднання в Україні
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Громадські об’єднання в Україні

 30 января 2015 • Фінансування політичних партій
   Громадські об’єднання в Україні
Політичні партії мають отримувати фінансування з державного бюджету для запобігання встановленню залежності від приватних донорів та гарантування рівності можливостей для усіх політичних партій.
 10 января 2015 • Європейські стандарти функціонування політичних партій. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
На сучасному етапі фінансування політичних партій (принаймні тих, які беруть участь у виборчих кампаніях) здійснюється з п'яти джерел: вступні й членські внески; підприємницька діяльність партій...
 10 января 2015 • Європейські стандарти функціонування політичних партій. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
У Європейських інституціях багато уваги приділяється функціонуванню політичних партій у країнах Європи. Однією з найавторитетніших серед них є Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія).
 10 января 2015 • Припинення діяльності політичної партії
   Громадські об’єднання в Україні
Політичні партії припиняють діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або у разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами України.
 10 января 2015 • Заходи, які можуть вживатися до політичних партій
   Громадські об’єднання в Україні
У разі порушення політичними партіями Конституції України та інших законів України до них можуть вживатися такі заходи: попередження про недопущення незаконної діяльності; заборона політичної партії.
 10 января 2015 • Форми державного фінансування політичних партій
   Громадські об’єднання в Україні
За рахунок коштів Державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також відшкодовуються витрати політичних партій...
 10 января 2015 • Порядок створення та функціонування політичних партій в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
Становлення багатопартійності в Україні відбувається за екстремальних умов. Продовжується поглиблення соціально-економічної кризи, зростає соціальна напруга, девальвуються для значної частини населення демократичні цінності.
 10 января 2015 • Перспективи розвитку громадських об'єднань в Україні
   Громадські об’єднання в Україні
Поступовий розвиток та вдосконалення політичної системи України, приведення її до європейських стандартів потребують певних змін у правовому статусі громадських об'єднань. У цій сфері ведеться активна законотворча і законопроектна робота.
 10 января 2015 • Основні етапи розвитку громадських об'єднань в Україні. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
Для реєстрації засновники об'єднання громадян подають заяву. До заяви додаються статут (положення), протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів...
 10 января 2015 • Основні етапи розвитку громадських об'єднань в Україні. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Перші політичні партії в Україні виникли наприкінці XIX – на початку XX ст. Це були як буржуазні партії, так і партії соціал-демократичної спрямованості.
 10 января 2015 • Світовий досвід створення та діяльності громадських об'єднань. Частина 2.
   Громадські об’єднання в Україні
Велику групу організацій становлять організації медично­го та оздоровчого характеру, які борються із різними серйозними захворюваннями. Ці організації ставлять за мету допомагати людям, збирати гроші на дослідження.
 10 января 2015 • Світовий досвід створення та діяльності громадських об'єднань. Частина 1.
   Громадські об’єднання в Україні
Одним із головних конституційних прав громадян у демократичній державі є право на об'єднання (свобода спілок та асоціацій), тобто право вільно створювати різні об'єднання, входити до них і виходити з них.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск