на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Господарське право України
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Господарське право України

 27 октября 2013 • Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки.
   Господарське право України
Згідно зі ст. 336 ГК України організаційно-правовими формами банків є публічне (відкрите) акціонерне товариство або кооперативний банк. Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни, резиденти і нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.
 27 октября 2013 • Правовий статус банків. Система банків України. Частина 2.
   Господарське право України
Голова правління (ради директорів) та головний бухгалтер заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України. Голова правління (ради директорів) банку та головний бухгалтер повинні мати попередній досвід керівної роботи у банках.
 27 октября 2013 • Правовий статус банків. Система банків України. Частина 1.
   Господарське право України
Згідно з ч. 1 ст. 344 ГК України, ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону.
 27 октября 2013 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
   Господарське право України
Фінанси суб'єктів господарювання є самостійною ланкою національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку.
 27 октября 2013 • Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт
   Господарське право України
Ст. 324 ГК України дає визначення договору підряду на проведення дослідних та проектних робіт. Згідно з цією статтею за договором підряду на проведення дослідних та проектних робіт підрядник зобов'язується розробити на замовлення замовника проектну документацію чи виконати обумовленні договором проектні роботи.
 27 октября 2013 • Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво
   Господарське право України
Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються та виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів, відповідно із законом.
 27 октября 2013 • Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
   Господарське право України
Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво може бути передбачена як в нормативному (передбаченому законодавством), так і в договірному (передбаченому укладеним договором) порядку.
 27 октября 2013 • Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво
   Господарське право України
У договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт чи спосіб її визначення. Ціна встановлюється на основі базисного рівня кошторисної вартості та додаткових витрат підрядника.
 27 октября 2013 • Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник
   Господарське право України
Ч. 1 ст. 318 ГК України встановлює, що за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати обумовлені договором будівельні та інші роботи
 27 октября 2013 • Підрядні відносини у капітальному будівництві
   Господарське право України
Капітальне будівництво - це процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекції підприємств, що будуються).
 16 октября 2013 • Договір транспортного експедирування
   Господарське право України
Відносини транспортної експедиції врегульовані ст. 316 ГК України, гл. 65 ЦК України, ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1.07.2004 р.
 16 октября 2013 • Порядок вирішення спорів щодо перевезень
   Господарське право України
Ст. 315 ГК України, яка регулює порядок вирішення спорів щодо перевезень, а саме ч. 1, встановлює претензійний порядок врегулювання спорів. До пред'явлення позову перевізнику повинна бути пред'явлена претензія.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск