на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Безпека бізнесу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Безпека бізнесу

 4 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 10.
   Безпека бізнесу
Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається на підставі акта позапланової перевірки ліцензіата.
 3 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 9.
   Безпека бізнесу
Перевірка постів об'єктів, що охороняються ліцензіатом, здійснюється без припинення заходів з їх охорони. При проведенні перевірки працівники органу контролю безпосередньо в місцях виконання ліцензіатом заходів охорони перевіряють...
 3 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 8.
   Безпека бізнесу
Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок за місцезнаходженням ліцензіата та безпосередньо у місцях здійснення ним заходів охорони.
 3 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 7.
   Безпека бізнесу
Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи, але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.
 3 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 6.
   Безпека бізнесу
Суб'єкт охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, зобов'язаний: Надавати послуги лише за письмово укладеними цивільно-правовими договорами...
 2 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 5.
   Безпека бізнесу
Об'єкти охорони - фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я та майна здійснюються відповідно до окремих законів України, а також майно громадян і юридичних осіб усіх форм власності.
 2 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 4.
   Безпека бізнесу
11. бере участь у розгляді спорів у суді та інших інстанціях; надає необхідну юридичну допомогу УДСО (ВДСО), підпорядкованим підрозділам ДСО; розглядає заяви та скарги з питань діяльності охорони, вживає заходів щодо усунення недоліків, що їх спричиняють, та реалізації поданих пропозицій;
 2 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.10.2005 р. № 878.
 2 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Державна служба охорони має право: утримувати навчальні заклади з підготовки та перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання працівників підприємств, установ та організацій, у тому числі зарубіжних...
 2 марта 2014 • Правове регулювання охоронної діяльності в Україні. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Охоронна діяльність в Україні є ліцензованим видом діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
 26 февраля 2014 • Принципи організації та ключові завдання служби безпеки підприємства. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання кризової ситуації, що може постати через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу.
 26 февраля 2014 • Принципи організації та ключові завдання служби безпеки підприємства. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Як правило, на середніх і великих підприємствах звичайно створюються служби безпеки, а безпека функціонування невеликих фірм може забезпечуватися за рахунок юридичних осіб, які здійснюють охоронну діяльність.

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск