на главную | карта сайта | контакты | українською
 на главную > юридические статьи > Безпека бізнесу
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:

РУБРИКИ СТАТЕЙ
• Финансовая деятельность государства
• Предмет, метод и система финансового права
• Правовые основы финансового контроля в Украине
• Государственный бюджет Украины и бюджетное право
• Бюджетный процесс в Украине и его участники
• Налоговое право
• Аграрне право України
• Правовые основы государственного кредита
• Правовые основы страхования
• Правовое регулирование государственных расходов в Украине
• Правовые основы банковской деятельности в Украине
• Господарське право України
• Безпека бізнесу
• Земельне право
• Разное
• Банківське право України
• Громадські об’єднання в Україні
• Інтелектуальна власність
 
Партнеры:

Юридические статьи - Безпека бізнесу

 26 февраля 2014 • Основні напрямки організації економічної безпеки. Частина 2.
   Безпека бізнесу
Шостий етап є завершальним, на якому аналізуються результати практичної реалізації заходів щодо охорони техніко-технологічної складової економічної безпеки на підставі спеціальної карти розрахунків ефективності таких заходів.
 26 февраля 2014 • Основні напрямки організації економічної безпеки. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Важливою складовою безпеки бізнесу є економічна безпека підприємства. Її забезпечення є завданням як підрозділів безпеки, так і інших структурних одиниць підприємства.
 26 февраля 2014 • Об'єкти підвищеної небезпеки. Частина 4.
   Безпека бізнесу
Відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» суб'єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих органів виконавчої влади декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.
 26 февраля 2014 • Об'єкти підвищеної небезпеки. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956.
 25 февраля 2014 • Об'єкти підвищеної небезпеки. Частина 2.
   Безпека бізнесу
У розрахунках сумарної маси небезпечної речовини на потенційно небезпечному об'єкті може не враховуватися маса цієї речовини, що знаходиться в насосах, компресорах, фільтрах, шнекових живильниках, в інших машинах, механізмах та апаратах...
 25 февраля 2014 • Об'єкти підвищеної небезпеки. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Варто відзначити, що на сьогодні законодавство України багато уваги приділяє правовому регулюванню використання об'єктів підвищеної небезпеки, оскільки їх функціонування може вплинути на життєдіяльність усього суспільства або певної його частини.
 25 февраля 2014 • Правові підстави для розбудови системи безпеки на підприємствах України. Загрози бізнесу. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Законопроект про служби безпеки підприємств визначає, що служба безпеки відповідно до своїх завдань зобов'язана: взаємодіяти з підрозділами безпеки інших об'єктів, правоохоронними органами з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до фінансування, підтримки чи вчинення інших дій, що загрожують безпеці об'єкта...
 25 февраля 2014 • Правові підстави для розбудови системи безпеки на підприємствах України. Загрози бізнесу. Частина 2.
   Безпека бізнесу
До основних завдань служб безпеки суб'єкт законодавчої ініціативи пропонує відносити: проведення моніторингу загроз і небезпек, виявлення небезпекогенних джерел, здійснення превентивного впливу на них з метою недопущення їхньої ескалації...
 24 февраля 2014 • Правові підстави для розбудови системи безпеки на підприємствах України. Загрози бізнесу. Частина 1.
   Безпека бізнесу
Суб'єкт підприємницької діяльності, перебуваючи у стані постійного ризику, ступінь і характер якого визначають його засновники або органи управління, постійно орієнтується на отримання прибутку якомога вищого рівня.
 13 февраля 2014 • Особливості здійснення регуляторної діяльності органами державної влади. Частина 5.
   Безпека бізнесу
У звіті про результати відстеження зазначаються: вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер...
 13 февраля 2014 • Особливості здійснення регуляторної діяльності органами державної влади. Частина 4.
   Безпека бізнесу
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити: стислий виклад змісту проекту; поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких відповідно до закону...
 13 февраля 2014 • Особливості здійснення регуляторної діяльності органами державної влади. Частина 3.
   Безпека бізнесу
Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини...

   • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах

о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск