на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Заявление об установлении факта принятия наследования

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська

Заявник: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22,
(098) 4386853, (056) 7495461

Заінтересована особа: Дніпропетровська міська рада
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75
(056)745-55-22

Заінтересована особа: Жовтнева районна у місті
Дніпропетровську рада (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, б. 7 (056)745-15-37; 745-15-62


Заінтересована особа: Перша Дніпропетровська державна
нотаріальна контора
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 19/21
т. (056) 745-28-56, (056) 745-26-61

Представник Заявника: Сафонова Тетяна Михайлівна
49080, м. Дніпропетровськ, вул. Замполіта Біляєва б. 22, кв. 57
(096) 378-42-59

Суддя : Мовчан Д.В.
Справа: № 2о/422/89/2012 рік

ЗАЯВА
(про встановлення факту прийняття спадщини, шляхом постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини)

Коган Борис Григорович з листопада 1945 року, постійно проживав у родині його тітки, Мінкович Соф'ї Зиновіївни, за адресою м. Дніпропетровськ, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), будинок 6, кв. 15. На даний період часу провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), перейменовано на вулицю Яворницького (доказ - витяг з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 31978558 від 30.06.11 додається).

Після смерті батьків Мінкович, у 1970 - х роках, Коган Борис Григорович, почав опікуватись долею своєї двоюрідної сестри Мінкович Зої Григорівни так як вона не мала власної родини та мала слабке здоров'я. Коган Б.Г., постійно матеріально забезпечував Мінкович З.Г., відвозив на відпочинок та до лікарів. Весь час був разом з сестрою, запрошував на всі свята та дні народження.

17.10.91р., Мінкович Зоя Григорівна, вирішила розпорядитись своєю квартирою, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), будинок 6, кв. 15. На даний період часу провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), перейменовано на вулицю Яворницького. Для цього був складений та посвідчений нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., заповіт, реєстровий номер 3-5285, в якому, Коган Борис Григорович - є спадкоємцем Мінкович Зої Григорівни 01.08.1925 року народження (далі найменована як -Спадкодавець).
Також Коган Б.Г., був тривалий час майже три роки з 1998р. по 2001 р. зареєстрований за адресою м. Дніпропетровськ, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), будинок 6, кв. 15. та мав право на безоплатну приватизацію вищевказаної квартири

З 2004 року по 04 березня 2005 рік (день смерті Мінкович Зої Григорівни), Коган Борис Григорович, постійно проживав разом зі Спадкодавцем, так як Мінкович Зоя Григорівна періодично хворіла. Забезпечення Мінкович З.Г. їжею також, звісно, мало постійний характер. Тобто Коган Б.Г., постійно проживав у квартирі № 15 будинку № 6 у м. Дніпропетроувськ, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські). Користувався у даній квартирі засобами домашнього побуту, готував їжу, ремонтував побутові пристрої.
Факт постійного проживання Когана Бориса Григоровича разом з Мінкович Зоя Григорівною на час відкриття спадщини 05 березня 2005 рік, можуть підтвердити свідки: Семиволос Валерій Микитович (м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, б. 12, кв. 33), Можжевелов Володимир Давидович (м. Дніпропетровськ, вул. Яворницького, в минулому - провулок Жовтневий, б.6, кв.33), Шлопоченко Станіслав Тімофейович (м. Дніпропетровськ, вул. Яворницького, в минулому - провулок Жовтневий, б.6, кв.6), Орєхова Зоя Іванівна (м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Кисловського, буд. 22).
Згідно зі ст. 1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", місце проживання - це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік;

Згідно зі ст.29 ЦК України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово
Згідно з п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" N 5 від 31.03.95, для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у кожній справі після її порушення суддя зобов'язаний провести підготовчі дії, передбачені ст.143 ЦПК ( 1502-06 ), зокрема, з'ясувати, які фізичні особи і організації можуть бути заінтересовані у вирішенні даної справи і підлягають виклику в судове засідання, у необхідних випадках запропонувати заявникові та заінтересованим особам подати додаткові докази на підтвердження заявлених вимог чи заперечень проти них. Залежно від мети встановлення фактів заінтересованими особами в цих справах можуть бути, наприклад, відділи соціального захисту населення - у справах про встановлення факту перебування на утриманні особи, яка померла, для призначення пенсії заявникові; інші спадкоємці - у справах про встановлення факту прийняття спадщини.

На даний період, часу жодних спадкоємців Мінкович З.Г. не існує. Єдиним легітимним заповітом є заповіт, посвідчений 17.10.91р. нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285. Жодної спадкової справи відносно спадкодавця Мінкович З.Г. у Першій державній дніпропетровській нотаріальної контори не існує (доказ - постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11).

Встановлення факту прийняття спадщини необхідне Заявнику для породження юридичних наслідків, а саме: отримання свідоцтва про право на спадщину,

Згідно з п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" N 5 від 31.03.95, відповідно до п.1 ст.273 ( 1502-06 ) ЦПК суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію в зв'язку із втратою годувальника. Встановлення факту родинних відносин, у даному випадку, вказується як аналогія.

Також, необхідно відмітити, що встановлення вищевказаного факту не містить будь яких спорів про право, так як, жодних інших спадкоємців не існує, ані за законом, ані за заповітом.

Згідно з п.211 Наказу Мін'юсту України № 20/5 від 03.03.2004 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", встановлення вищевказаного факту, можливо і у судовому порядку також.

На підставі наведеного, керуючись, ст.ст. 256,257,258 ЦПК України, ст. 1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", ст.29 ЦК України, п.п5,7 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" N 5 від 31.03.95

ПРОШУ СУД:

1. Встановити факт прийняття спадщини, квартири № 15 у будинку № 6 по вул. Яворницького, у минулому - провулок Октябрський (Жовтневий - по українські) у м. Дніпропетровську, Коганом Борисом Григоровичем, шляхом постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, яка відкрилась 04 березня 2005 року (спадкодавець - Мінкович Зоя Григорівна).

ДОДАТОК:

1.Копія заповіту від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285 (2 екз.);
2.Копія паспорту Когана Б.Г., (місце реєстрації) (2 екз.);
3. Копія свідоцтва про смерть Мінкович З.Г. № 0175095 від 05.03.05р. (2 екз.)
4. Оригінал платіжного документу про сплату судового збору.
5. Копія довіреності від 20.10.2011р. реєстровий номер 2289.
6. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 2479/02-31 від 07.07.11 (2екз.);
7.Копія витяг з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 31978558 від 30.06.11 (2 кез.)
8. Оригінал заяви про встановлення факту від 25.02.12. (2 екз.)


Представник Заявника
(за довіреністю) _____________ Т.М. Сафонова
25.05.12

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
+38 (097) 270-06-27 (только месенджеры: Viber, Skype)
Россия (Москва):
+7 915 332 77 69
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype denukrlaw

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2019 г.Днепр