на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство

До Першої Дніпропетровської Державної
Нотаріальної контори

Спадкоємець: Коган Борис Григорович
49000, м. Дніпропетровськ,
с. Таромське, вул. Академіка Кисловського, буд. 22, паспорт АК 621817, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.99
(098) 4386853
(056) 7495461

ЗАЯВА
в порядку ст. 1223 ЦК України (про видачу свідоцтва про право на спадщину)

     Згідно з заповітом від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285, я є спадкоємцем Мінкович Зої Григорівни 01.08.1925 року народження (далі найменована як -. Заповідач). Згідно з даним заповітом, мені було заповідано квартиру №15, що знаходиться в м. Дніпропетровську, провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), будинок 6. На даний період часу провулок Октябрський (Жовтневий - по українські), перейменовано на вулицю Яворницького (доказ - витяг з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 31978558 від 30.06.11 додається).
     Заповідач, проживала за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Яворницького (у минулому - провулок Октябрський, на українській мові провулок Жовтневий), будинок 6 кв.15, з 1945 року та до моменту її смерті 04.03.05. Заповідач була прописана (зареєстрована) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Яворницького (у минулому - провулок Октябрський, на українській мові провулок Жовтневий), будинок 6 кв.15 з 26.11.71р. по день її смерті 04.03.05р.(доказ довідка з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2114 додається).
     Разом з Заповідачем, я постійно проживав у складі родини Мінкович з 1945р. Після смерті батьків Мінкович, я постійно проживав з Заповідачем за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Яворницького (у минулому - провулок Октябрський, на українській мові провулок Жовтневий), будинок 6 кв.15, безпосередньо перед її смертю до 04.03.05р. (доказ - довідка з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р. №2115 додається). .
     04 березня 2005 року Заповідач (Мінкович Зоя Григорівна) - померла (доказ свідоцтво про смерть, серія І-КИ № 017095 від 05.03.05р.). Тобто, згідно з положеннями ст.1220 ЦК України є факт відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини, є квартира № 15 у будинку №6 по вулиці Яворницького (в минулому пров. Жовтневий), у м. Дніпропетровську, де все своє життя проживав Заповідач.(доказ - довідка з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2114 додається).
     Враховуючи, наведене, керуючись ч.3 ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. Про відмову від спадщини, я ніколи ані у письмовому ані в усному порядку ніколи не заявляв. З цього виходить, що я прийняв спадщину 04.03.05.

     До 07.06.11 існував заповіт, реєстровий номер 552, який був посвідчений 21.02.05р., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., який у відповідності до рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11, був визнаний недійним в наслідок його нікчемності, згідно з положеннями ст. 1257 ЦК України. Дане судове рішення набрало законної сили з моменту його проголошення 07.06.11 Тобто вищевказаний нікчемний заповіт, Заповідач не складав та не підписував. Доказ - копія рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11 додається.

     Вищевказаним судовим рішенням апеляційної інстанції встановлені факти складання та підписання заповіту, реєстровий номер 552, який був посвідчений 21.02.05р., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова Н.Б., не Заповідачем (Мінкович З.Г.), а третьою особою. З цього виходить, що до даної ситуації не можна застосувати ч.4 ст.1254 ЦК України, яка передбачає наступне: якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 цього Кодексу. Тобто, законодавець, передбачає, що тільки визнання судом оспорюваного правочину недійсним, передбачає в якості наслідків, спадкування за законом. В даному випадку недійсним, визнаний нікчемний правочин "мертво народжений".

     Згідно з ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Це ж стосується і права бути спадкоємцем.

     Дану правову позицію у відносинах спадкування підтримав Верховний Суд України у своїй ухвалі від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали з єдиного державного реєстру судових рішень - додається) , де вказав, що будь-яка, особа яка мешкала разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається такою, що своєчасно прийняла спадщину. Також, дану тезу підтримав Пленум Верховного Суду України у п.23 постанови від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування".

Згідно з абз.2 п.3.2. Частини II. Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі Розділ 1. Заведення спадкової справи, Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату від 29.01.2009 р., у разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання, доказом постійного проживання із спадкодавцем можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем.
     Такий доказ, а саме оригінал довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р. №2115, мною долучається до даної заяви.

     На підставі наведеного, керуючись ст.ст.29,1223, 1233,1234, 1254,1257, ч.3 ст.1268 ЦК України, ч.2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, п. 23 постанови Пленум Верховного Суду України від 30.05.2008р. №7 "Про судову практику у справах про спадкування", абз.2 п.3.2. Частина II. Заведення спадкової справи та провадження по спадковій справі Розділ 1. Заведення спадкової справи, пп.1 п.2 Розділ 2 Провадження по спадковій справі, Методичних рекомендацій, щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, затверджених рішенням Міністерства юстиції України Науково-експертної ради з питань нотаріату
від 29.01.2009 р.

     ПРОШУ:

     1. Видати мені, Когану Борису Григоровичу, свідоцтво про право на спадщину - квартиру №15, у будинку № 6 по вул. Яворницького (у минулому пров. Октябрський, Жовтневий по - українські) у м. Дніпропетровську, яка була мені заповідана Мінкович Зоєю Григорівною, згідно заповіту від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285.

     ДОДАТОК:

1. Копія паспорту громадянина України, на ім'я Когана Бориса Григоровича;
2. Копія довідки, щодо ідентифікаційного коду Когана Бориса Григоровича;
3. Оригінал довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2114;
4. Оригінал довідки з КЖЕП №8 Жовтневого району м. Дніпропетровська від 05.07.11р., № 2115;
5. Копія договору купівлі-продажу від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5281;;
6. Оригінал заповіту від 17.10.91р., посвідченого нотаріусом першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори Фаст Л.Д., реєстровий номер 3-5285;
7. Копія свідоцтва про смерть серія І-КИ № 017095 від 05.03.05р.
8. Ухвала Верховного Суду України від 03.11.10р. (оригінальний текст ухвали, з єдиного державного реєстру судових рішень);
9. Копія рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11;
10. Копія витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 31978558 від 30.06.11.

06.07.11 ______________________ Б.Г. Коган  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск