на главную | карта сайта | контакты | українською
 
 
  Признание и допуск к принудительному исполнению решений иностранных судов, на территории Украины, России, Казахстана (экзекватура, легализация)
   
  Обжалование в Европейском суде по правам человека
   
  Юридическая проверка контрагентов по России, Украине, Казахстану
   
  Услуги для физических и юридических лиц, резидентов России
   
  Защита интересов в суде
   
  Юридические услуги на территории России
   
  Наследование
   
  Досудебное урегулирование споров
   
  Исполнительное производство
   
  Услуги арбитражного управляющего
   
  Защита прав потребителей
   
  Составление и сопровождение договоров
   
  Сопровождение кредитных отношений
   
  Регистрация юридических лиц и СПД
   
  Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
   
  Обжалование штрафных санкций ГАИ
   
  Межконфессиональные споры
   
  Семейный юрист
   
  Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений
   


    • Государственные органы
    • Реквизиты судов
    • Хозяйственные суды
       Украины
 
Партнеры:


Документация по делу о наследовании - Опротестование кассационной жалобы

До Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ

Справа: № 6-26293ск11
Суддя - доповідач: Гримич М.К.


ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА КАСАЦІЙНУ СКАРГУ
Шелест Т.К. від 23.06.11 на рішення Апеляційного
суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11

     ч.1 ст. 328 ЦПК України регламентує, що одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу.

     Отримавши 09.08.11 касаційну скаргу Шелест Т.К. (далі Скаржник) на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11 та ознайомившись з її доводами та підставами вважаю вищевказану скаргу, такою, що не містить достатніх правових підстав для скасування винесеного Апеляційним судом Дніпропетровської області рішення по даній справі та заперечую проти її задоволення з наступних підстав:
     Так, Скаржник, наголошує, що суд апеляційної інстанції не мав права керуватись при винесенні рішення від 07.06.11, висновком судово-почеркознавчої експертизи №6-290.4, яка була проведена 15.05.06 науково-дослідним експертно криміналістичним центром при МВС України на транспорті (експерти Вьюрков М.А., Зуб А.А.), так як у матеріалах кримінальної справи № 63059046, є альтернативні висновки експертних досліджень, які суперечать висновкам експертного дослідження №6-290.4 від 15.05.06. Однак, дане твердження є таким, що не відповідає дійсності та має на меті введення в оману суд касаційної інстанції так як, судово-почеркознавча експертиза від 15.05.06 №6-290.4, яка має статус додаткової експертизи (згідно ст. 75 КПК України), так як судово-почеркознавча експертиза від 28.03.06р. № 70/04-207 (експерт Соколенко Любов Олексіївна), надала висновок про неможливість ідентифікувати особу яка зробила підпис на вищевказаному заповіті, через недостатню кількість зразків підпису (лист кримінальної справи № 63059046 -125) . Наступний різновид експертизи, який передбачено ст. 75 КПК України, є повторна експертиза, яка призначається, коли висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності. Згідно з п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97р. "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах", повторна експертиза призначається на підставі відповідної постанови. Однак жодної постанови, де б вказувалось правове пояснення необґрунтованості додаткової експертизи та/або її невідповідності матеріалам справи, матеріали кримінальної справи № 63059046 не містять, мабуть тому, що Солонінко В.М., на той період знаходився в лавах міліції.
Тобто, повторна судово-почеркознавча експертиза, проведення якої, було доручено експертам НІЕКЦ при УМВС України у Дніпропетровській області (експерти - Сорока А.А., Овдієнко Р.М.), була призначена не законно. Також необхідно відмітити, що у своєму висновку № 69/04 -68 від 19.12.2006 року, експерти - Сорока А.А., Овдієнко Р.М. вказали, що також не можуть ідентифікувати підписи, так як підписи не підходять для ідентифікації. По суті даний висновок може підтвердити тільки низьку кваліфікацію вищевказаних експертів, або відсутність належного обладнання. Даний висновок жодним чином не спростовує категорично позитивний висновок експертів науково-дослідного експертно криміналістичного центру при МВС України на транспорті (експерти Вьюрков М.А., Зуб А.А.) №6-290.4 від 15.05.06. Також жодних
З цього виходить, що факт підробки вищевказаного заповіту встановлено 15.05.06р., тому необхідно було визначити стать особи, яка вчинила саме підробку.

      Протоколи допиту Солонінко В.М. та Суслової Н.Б., свідчать про те, що в момент начебто підписання Мінкович З.Г. заповіту у квартирі знаходились, тільки Солонінко В.М. та Суслова Н.Б. Тому, я як представник потерпілого неодноразового звертався до органів прокуратури України з відповідними клопотаннями, які були задоволені, в частині відібрання експериментальних зразків підпису Солонінко Ангеліни, Шелест Тамари Кирилівни, Суслової Н.Б. та Солонінко В.М. а також призначення та проведення авторознавчої експертизи, експериментальних зразків підпису вищевказаних осіб для встановлення полу злочинця. (Доказ - лист прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська від 09.03.11).
     Таким, чином, жодних експертиз, яки б давали категорично негативний висновок, щодо підроблення підпису Мінкович З.Г. не існує, має місце категорично позитивний висновок вищевказаних експертів, який свідчить про недійсність оспорюваного заповіту.

     Також, як вказано у листі прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська від 09.03.11, жодних протиріч між жодними висновками експертиз по кримінальної справі № 63059046, не існує. До НДІ м. Києва, направлені матеріали кримінальної справи № 63059046, для проведення експертних досліджень на предмет встановлення зі складу осіб: Солонінко Ангеліна, Шелест Тамара Кирилівна, Суслова Н.Б. та Солонінко В.М. особи, яка скоїла злочин передбачені ст. 358 КК України.

     Такі невмотивовані тезиси Шелест Т.К., не мають нічого спільного з судовим оскарженням та не можуть бути підставою для скасування відповідного судового рішення на підставі п.1 пп.3 ст. 336 ЦПК України.
Також, абсолютно безпідставним та не законним, є посилання з боку Шелест Т.К. на порушення судом апеляційної інстанції приписів ст. 59 ЦПК України., так як скаржник не навод ить жодних доказів, щодо відсутності у матеріалах кримінальної справи № 63059046, оригіналу експертного дослідження, жодних доказів, у чому саме полягає порушення порядку отримання такого доказу, як висновок експертизи №6-290.4 від 15.05.06, яка носить статус, згідно зі ст. 75 КПК України, додаткового експертного дослідження. Суду були надані, аматорські, без будь якого аналізу норм права висновки, які не заслуговують уваги та часу судового слухання. Також, таке відношення, щодо мотивування своєї правової позиції, є грубим порушенням приписів ст.60 ЦПК України. Жодних доказів порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та/або процесуального права України, Шелест Т.К. не навела.
Щодо, незаконності рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, всі факти порушення суддею Антонюком О.А., норм процесуального та матеріального права України, вказані у апеляційній скарзі, копія якої надається до даних заперечень.

     З цього виходить, що Апеляційний суд Дніпропетровської області, об'єктивно та законно оцінивши, всі обставини та докази по цивільній справі № 22ц-6744/11, ухвалив 07.06.11, абсолютно законне та справедливе рішення, з додержанням норм матеріального та процесуального права України.

     На підставі, наведеного, керуючись ст.60, ч.1 ст. 328 п.1 ч.1 ст. 336, ст.337 ЦПК України, ст. 75 КПК України, п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97р. "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах".


ПРОШУ СУД:

1. Відхилити касаційну скаргу Шелест Т.К. від 23.01.10 на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11.
2. Постановити ухвалу, якою залишити рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.06.11 по справі № 22ц-6744/11 без змін.

ДОДАТОК:

1. Оригінали скарг від 17.01.11 та від 14.02.11;
2. Копія апеляційної скарги від 26.03.11;
3. Копія листа CВ Жовтневого РВ УМВС України від 13.04.11, № 41/С-19;
4. Копія листа прокуратури Дніпропетровської області від 04.02.11 № 04/2/2-922-07;
5. Копія листа прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська від 09.03.11.

12.08.11 Д.В. Стюпан

  • Общее
     судопроизводство
  • Хозяйственное
    судопроизводство
  • Административное
    судопроизводство
  • Третейское
     судопроизводство


 РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
 • Дело о наследовании
 • Иск о признании принятия наследства
путем совместного проживания
вместе с наследодателем
 • Иск о предоставлении
дополнительного срока
для вступления в наследство
 ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО
 • Иск к страховой компании
 Выгодное предложение!
Иск по обжалованию штрафа ГАИ - всего 100 гривен!
 Актуально!
Признание кредитных договоров в валюте недействительными, с рассрочкой долга на необходимое время.
КOHTAКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина:
Россия (Москва):
Москва, Осенний бульвар, д.4, оф 12.
 Skype truejustice777

 Новая услуга
Юридическое сопровождение брачно-семейных отношений

Партнеры:
Предлагаем услуги семейного юриста!
Услуги специалиста по разрешению правовых сложностей и/или вопросов только Вашей семьи. Абонентская плата - 800 грн. в месяц.
Защита интересов страхователя при наступлении страховых случаев
Событие ДТП, оценка автотранспорта, промежуточное обжалование действий страховщика, судебное обжалование, обжалование действий/бездествия страховщика в соответствующих контролирующих органах
 


о компании | юридические услуги | контакты | статьи | финансовое право
 
   Юридическая фирма "Куратор"
   2009 г.Днепропетровск